Indiase private sector investeert in modern agrarisch beroepsonderwijs

Nederlandse scholen en bedrijven investeren in onderwijscentra in India. Zij spelen daarmee in op de Indiase wens om het publieke agrarisch onderwijs een nieuwe impuls te geven.

Lachende gezichten bij de ondertekening van een intentieverklaring tijdens het recente staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan de Indiase deelstaat Kerala. Ondersteund door adviesorganisatie PUM (non-profitorganisatie van Nederlandse Senior Experts), verplichtte de regering van deze Zuid-Indiase deelstaat zich voor 1 april 2020 de eerste formele stappen te zetten voor de oprichting van een zogenaamd 'Center of Excellence' voor tuinbouw en bloementeelt waar modern agrarisch beroepsonderwijs wordt gegeven.

Lees verder onder de foto

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima, Sunil Kumar (minister van landbouw van de deelstaat Kerala) en ambassadeur Marten van den Berg tonen een intentieverklaring voor de oprichting van Centers of Excellence.

Deze Centers of Excellence geven de Nederlandse agrarische sector in India een aanzienlijke publicitaire voorsprong op onze concurrenten. Maar zij zitten op hun beurt zeker niet stil: Israël heeft inmiddels 14 van 28 voorziene Centers neergezet (volledig voorgefinancierd) en Denemarken zit op het vinkentouw voor een Dairy Training Center.

Bureaucratie

Voordat zo’n Center er staat, gaat er een lang bureaucratisch traject aan vooraf. Het centrale gezag in New Delhi en de deelstaat moeten het eens worden over de sector- en locatiekeuze, over de omvang van de investering en de financiële bijdrage van het centrale gezag. Arme deelstaten krijgen 90% subsidie, rijke deelstaten als Kerala niet meer dan 60%. Het helpt ook wanneer de regering van de deelstaat goede contacten heeft met het centrale gezag.

Technische assistentie

Nederland levert via PUM technische assistentie. Eind 2019 is een Center of Excellence voor tuinbouw in de deelstaat Maharashtra in vol bedrijf. Er zijn daar al in totaal 2.000 trainers en boeren getraind. Een tweede Center voor bloementeelt zal begin volgend jaar van start gaan.

Voor twee Centers in Jammu & Kashmir was men al met de bouw gestart, maar hun toekomst is onzeker na het intrekken van de speciale status van Jammu & Kashmir begin augustus. Voor twee Centers in Punjab -de een voor aardappelen en de ander voor bloementeelt- zijn tenders uitgeschreven, terwijl als uitvloeisel van een PIB Dairy (subsidie-programma Partners in Business) deze zomer een voorstel voor een dairy training center is ingediend bij het nieuwe ministerie van Veeteelt, Visserij en Zuivel. Mogelijke locaties zijn Himachal Pradesh, Telangana of Gujarat. Met het Center of Excellence in Kerala zou het totaal uit kunnen komen op acht vestigingen in totaal.

Lees verder onder de foto

Centre of Excellence Horticulture Baramati

India investeert relatief weinig

Waarom investeert India zelf niet meer in agrarisch beroepsonderwijs? Een recente OESO-studie over de Indiase landbouwsector plaatst enkele kritische kanttekeningen bij de stand van het agrarische beroepsonderwijs. Terwijl 60% van de Indiase beroepsbevolking in de landbouw werkt, draagt deze sector slechts 15% bij aan het bruto nationaal product.

Genoeg ruimte om onbenut potentieel alsnog om te zetten in economische groei, zou je zeggen. Zo zag de Indiase regering dat vroeger ook; agrarisch onderwijs en training maakten in de jaren ‘70 en ‘80 in de vorige eeuw een belangrijk onderdeel uit van de groene revolutie in India en de landbouwkundige dienst (in India “extension services” geheten ) speelde daarbij een belangrijke rol. Sindsdien zijn deze extension services echter door onder-financiering langzaamaan hun centrale positie kwijtgeraakt, en steeds meer onderdeel geworden van de rurale politieke economie, waar handelaren en lokale politici de dienst uitmaken. Boeren worden benaderd met allerlei “freebies” zoals gratis kunstmest, gratis elektriciteit om grondwater op te pompen voor irrigatie. Hiermee blijven zij vast zitten in hun rol als kiezer en wordt hun ontwikkeling richting zelfstandig ondernemerschap belemmerd. Gelukkig spelen boerencoöperaties een samenbindende rol op weg naar ondernemerschap, hoewel er ook  “farmer producer organisations” (FPO’s) zijn die worden overgenomen door handelaren, de bekende vos in het kippenhok.

Bedrijven en onderwijsinstellingen nemen verantwoordelijkheid

Kas in Centre of Excellence Horticulture Baramati

Samenwerking op het gebied van groen beroepsonderwijs was ook een van de thema’s tijdens een ander onderdeel van het Staatsbezoek, een bilaterale Technology Summit. Ieder jaar organiseert de Confederation of Indian Industries (CII, oftewel het VNO-NCW van India) met een partnerland deze conferentie, dit jaar met Nederland. Het thema van de conferentie, en van de handelsdelegaties die meereisden naar India, was het verband tussen water-landbouw-gezondheid en de Indiase-Nederlandse samenwerking op die terreinen, gericht op zakendoen, onderwijs en onderzoek.

Loek Hermans (boegbeeld Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) modereerde een paneldiscussie over samenwerking tussen groene onderwijs- en kennisinstellingen als Wellant College, Van Hall Larenstein, HAS, WUR, het Center of Excellence Baramati en consultant HollandDoor samen met vertegenwoordigers van Indiase universiteiten en het ministerie van Landbouw. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat het Nederlandse agrarisch beroepsonderwijs goed is geïntegreerd in het werkplan van private samenwerkingsverbanden op het gebied van fruitteelt, groenten en zuivel. Iets wat aan de Indiase kant nog in de kinderschoenen staat omdat er nog een flinke afstand bestaat tussen universiteiten, beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Hermans concludeerde dan ook: “Natuurlijk zullen hoger onderwijs en het opleiden van mensen op dat niveau van belang zijn, maar zonder beroepsonderwijs staat de hele landbouw stil. Juist het Indiase bedrijfsleven kan daar vanuit de praktijk een belangrijke bijdrage aan leveren”.

Een onderbelichte vorm van kennisoverdracht vinden we in het werk van Nederlandse landbouwbedrijven die in India zijn gevestigd. Een daarvan is Unilever dat technische assistentie verleent aan groepen boeren om te komen tot een constante productie, zowel kwantitatief als kwalitatief. Een mooi voorbeeld is de productie van tomaten in de deelstaat Maharashtra voor verdere verwerking tot onder meer tomatenpuree. Unilever ondersteunt een boerencoöperatie van 7.000 boeren die tomaten verkoopt aan een lokale fabriek. Het innovatieve aspect is dat de eigenaar van de fabriek 75% van de tomatenproductie tegen een per seizoen vastgestelde prijs koopt, maar de boeren vrij laat bij de verkoop van de overige 25%; ze mogen die ook elders verkopen, mochten ze daar een betere prijs kunnen bedingen.

Kas in Centre of Excellence Horticulture Baramati

Discussie over onderwijsinstellingen in India

Tijdens het recente Staatsbezoek aan India nam het Koninklijk Paar deel aan een discussie over klimaatbestendige landbouw. Opmerkelijk was dat de discussie tussen de merendeels Indiase deelnemers zich echter toespitste op de stand van zaken in het agrarisch beroepsonderwijs, en de rol van Nederlandse onderwijsinstellingen bij de modernisering. Waarom is het publieke landbouwonderwijs niet meer zo effectief als het 30-40 jaar geleden was, zo vroeg een van de Indiase deelnemers zich af? En waarom zijn het de private sector inclusief Nederlandse bedrijven die de best practices overdragen?

Zaadbedrijven

Een succesverhaal van kennisoverdracht is het werk van de Nederlandse zaadveredelaars in India. Bedrijven als Rijk Zwaan en East West Seed besteden veel tijd aan het onderwijzen van de best practices in het gebruik van hun zaden.

Ook Indiase bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld UPL die sterk in chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. UPL adviseert de boeren die zijn producten afnemen hoe ze op een verantwoorde manier minder kunnen gebruiken, met hetzelfde resultaat.

Begin van nieuwe periode

Wat betreft kennis uitwisselen tussen India en Nederland staan we aan het begin van een nieuwe periode. Deze maand zal de eerste NWO call for proposals worden gepubliceerd, gericht op Indiaas-Nederlandse R&D-voorstellen op het gebied van klimaatbestendige landbouw. En volgend jaar volgt de eerste Nederlandse agro-innovatie missie naar India. Meer en meer zal op landbouwgebied naast kennisdelen een parallel traject ontstaan van kennis uitwisselen.

Landbouwraad Siebe Schuur
Landbouwteam New Delhi
Twitter: @NLagro_india

nde-lnv@minbuza.nl

November 2019

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Kennisuitwisseling. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.