Hongarije omarmt precisielandbouw

Hongarije zet in op precisielandbouw om de klimaatproblemen te bestrijden. Welke kansen biedt dat voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen?

De klimaatverandering schrijdt meedogenloos voort. Een bijzonder hete en droge zomer trof Europa dit jaar. Ook in Hongarije eiste de verwoestende zomerdroogte een zware tol. Natuurbranden woedden in de vlakten, het waterpeil van de rivieren Donau en Tisza bereikte historische dieptepunten. Er was zelfs sprake van een drinkwatertekort in sommige stedelijke gebieden.

Als gevolg van de droogte daalde de tarweopbrengst in Hongarije dit jaar met 21% ten opzichte van 2021 tot 4,1 miljoen ton. Het land produceert normaal 6-9 miljoen ton van het gewas, maar moet het in 2022 doen met een schamele 2,8-3,2 miljoen ton geraamde oogst. Voor het eerst sinds mensenheugenis zal Hongarije maïs moeten invoeren.

Vooral de akkerbouw is drastisch getroffen door de droogte in 2022.
Beeld: ©Tamara Bitter
Vooral de akkerbouw is drastisch getroffen door de droogte in 2022.

Frambozenteelt verdwijnt

Hoewel dit seizoen buitengewoon catastrofaal was, zagen zowel de Hongaarse beleidsmakers als de industrie de spreekwoordelijke bui al langer hangen. Zo is bijvoorbeeld de Hongaarse frambozenproductie in de afgelopen decennia geleidelijk geslonken van bijna 2.000 hectare tot minder dan 200 hectare. De verwachting is dat dit gewas volledig verdwijnt als gevolg van verliezen van 20-70% door vorstschade in het voorjaar. Uit een onderzoek eind 2021 bleek dat 84% van alle producenten in Hongarije met problemen kampt als gevolg van de klimaatverandering.

Om de ernstige gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en de uitstoot te helpen verminderen, omarmen de Hongaren precisielandbouwoplossingen. Dit opent mogelijkheden om ideeën en innovatie uit te wisselen en nieuwe zakelijke oplossingen en wegen voor internationale samenwerking te vinden.

Precisielandbouwbeleid

De afgelopen jaren is de belangstelling voor en de vraag naar precisielandbouwtechnologieën in Hongarije sterk toegenomen. In 2020 publiceerde de regering haar digitale landbouwstrategie (DAS). Deze strategie steunt op vier belangrijke pijlers: vergroting van de digitale geletterdheid en ICT-kennis in de sector, uitbreiding van de innovatiemogelijkheden, digitale transitie bij de overheid, en bevordering van de digitale transitie van producenten met brede ondersteuning.

Als onderdeel van deze strategie heeft de regering in 2021 voor het eerst een subsidiepakket ter waarde van € 233,8 miljoen aangekondigd. Met dat bedrag wil de regering de digitale transitie van producenten stimuleren door ondersteuning van de aanschaf van nieuwe machines en apparatuur voor precisietechnologieën.

De bereidheid onder boeren om te investeren in nieuwe technologie is tegelijkertijd groot. In 2021 was 77% van de Hongaarse producenten, ondanks de door COVID-19 veroorzaakte marktturbulentie, nog steeds van plan om op middellange termijn (2-3 jaar) verder te investeren in ontwikkeling.

Door vorst beschadigde appelbloesem in een boomgaard in Hongarije
Beeld: ©Almakúti Kft.
Door vorst beschadigde appelbloesem in een boomgaard in Hongarije

Subsidie overtekend

En die bereidheid heeft zich vertaald in concrete feiten. Vóór het einde van de periode van de subsidieaanvraag dienden boeren aanvragen in voor meer dan het dubbele van het beschikbaar gestelde budget. Volgens het Institute of Agricultural Economics (AKI) kochten individuele landbouwbedrijven en landbouwondernemingen in het eerste kwartaal van 2022 voor € 157,7 miljoen aan nieuwe technologie, een stijging van 50% ten opzichte van 2021.

Of bedrijven blijven investeren tegen de context van gestegen prijzen voor productiemiddelen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, valt te bezien. De Hongaarse regering blijft zich in elk geval inzetten om boeren te helpen precisielandbouw te omarmen, aangezien er nieuwe subsidierondes worden verwacht in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.

Kennis verspreiden

Om de invoering van precisietechnieken in de landbouw te bevorderen, was Hongarije in 2021 het gastland voor de European Conference on Precision Agriculture. Tijdens dit tweejaarlijkse evenement, georganiseerd door de International Society of Precision Agriculture, werden de jongste onderzoeksresultaten en toepassingen op het gebied van precisielandbouw getoond.

Ook de particuliere sector helpt mee met een duwtje in de goede richting, niet in de laatste plaats omdat er op dit terrein geld te verdienen valt. Bedrijven uit de bredere regio die actief zijn op het gebied van precisielandbouw en digitale oplossingen voor de agrovoedingssector, komen jaarlijks bijeen op de PREGA-beurs in Boedapest om hun innovaties te presenteren aan geïnteresseerde landbouwers. Het evenement trekt elk jaar meer bezoekers. Het krijgt een steeds internationaler karakter, met exposanten uit aangrenzende landen en daarbuiten, waaronder Denemarken, Duitsland en Nederland.

Webinar precisielandbouw

Op 14 november 2022 organiseert het LAN-team in Boedapest een webinar waar het resultaat van een in opdracht van de ambassade en RVO uitgevoerd onderzoek naar kansen voor de Nederlandse private sector op de Hongaarse markt voor precisielandbouwtechnologie wordt gepresenteerd door Price Waterhouse Coopers. Voor meer informatie en registratie kunt u contact opnemen met bdp-lnv@minbuza.nl.

De afgelopen jaren is de precisielandbouwtrend in Hongarije in een stroomversnelling terecht gekomen.
Beeld: ©DJI-Agras
De afgelopen jaren is de precisielandbouwtrend in Hongarije in een stroomversnelling terecht gekomen.

Precisielandbouw bij universiteiten

Gezien de toenemende digitalisering in Hongarije hebben universiteiten de afgelopen jaren meer nadruk gelegd op het versterken van de kennisbasis voor aanpassing aan precisietechnologie in het land. Een aantal projecten in de academische wereld, overheidsinstellingen en de particuliere sector is begonnen met het verkennen van de mogelijkheden van het gebruik van moderne digitale technologieën om de klimaatbestendigheid van de landbouw te verbeteren. Dit loopt uiteen van innovaties in satellietgebaseerde droogtedetectie tot proefprojecten voor precisielandbouw.

De Hongaarse Universiteit voor Landbouw en Levenswetenschappen (MATE) heeft onlangs een nieuw instituut voor precisielandbouw opgericht op de Gödöllő-campus van de school. Samen met het nieuwe instituut heeft de universiteit ook een opleidingsprogramma voor precisielandbouwingenieurs gelanceerd.

Landbouwdatabank

Als onderdeel van de digitale landbouwstrategie van het land bouwt de universiteit een enorme landbouwdatabank onder haar Food Economy Research Center. De databank moet de landbouwgegevens en -kennis van het land verzamelen en opslaan als digitale bron voor opleiding, onderwijs en adviesdiensten.

Ondertussen is de Széchenyi Universiteit (Universiteit van Győr) betrokken bij meerdere internationale projecten die gericht zijn op moderne landbouwtechnologieën om de klimaatbestendigheid van de landbouw te versterken. De universiteit maakt, net als WUR, deel uit van het Europese Climate Farm Demo project, een netwerk van proefboerderijen die klimaatslimme oplossingen implementeren en demonstreren. Zij nemen ook deel aan het Climate Smart Advisors programma. Dit is een netwerk van agrarische adviesdiensten in de EU dat gericht is op de ondersteuning van klimaatslimme landbouw.

Contact

Landbouwteam Hongarije
Email: bdp-lnv@minbuza.nl
Twitter: @NLagro_Budapest

November 2022

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Klimaattop COP27. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.