Terug- en vooruitblik op de landbouwactiviteiten op EXPO Dubai

Van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022 vond EXPO Dubai 2020 plaats. Naast het feit dat het Nederlands paviljoen diverse prijzen op de EXPO heeft gewonnen en daardoor veel bezoekers heeft getrokken, vond op de bovenverdieping van het paviljoen een breed scala aan inhoudelijke activiteiten plaats. Ook en marge van de EXPO waren veel Nederlandse bedrijven aanwezig op de reguliere jaarlijkse, maar ook nieuwe beurzen, die in de Verenigde Arabische Emiraten zijn georganiseerd. 

Het landbouwteam voor de Golfstaten
Landbouwraad Erik Smidt en zijn team

Landbouwraad Erik Smidt en zijn team waren ‘in the lead’ voor de ‘foodtrack’ van de EXPO. Enkele hoogtepunten van de georganiseerde activiteiten gedurende het afgelopen half jaar worden hieronder belicht. Het beeldmateriaal bij de verschillende activiteiten geven een goede impressie van dit enerverende half jaar waar vele nieuwe contacten zijn gelegd en relaties bestendigd.

De thema’s voedselzekerheid, met de nadruk op lokale productie in de tuinbouw en pluimveesector, alsmede de NEXUS, water, energie, voedsel, waren leidinggevend voor de foodtrack tijdens de EXPO.  

Vooruitblik

Een terugblik is niets zonder ook te kijken naar wat het heeft opgeleverd en hoe de diverse activiteiten verder moeten worden opgepakt. Daarom een kort inkijkje in het verloop van dit jaar.  

Een van de vervolgstappen zal zijn dat tijdens VIV Europe in Utrecht, Greentech Amsterdam en Floriade Almere, de versterkte banden met de Verenigde Arabische Emiraten nog verder worden verrijkt. Binnenkort zal hier meer informatie over worden gedeeld.

Daarnaast is het de bedoeling om in het najaar (oktober of november) een handelsmissie te organiseren naar Dubai onder leiding van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Henk Staghouwer.

Minister Staghouwer heeft dit op 6 april jl tijdens een virtuele ontmoeting afgesproken met zijn collega Minister Mariam Almheiri van de Verenigde Arabische Emiraten. Dit bezoek was eerste gepland tijdens de EXPO, maar is vanwege COVID uitgesteld tot na de zomer van 2022.   

Minister Staghouwer (linksboven) in gesprek met Minister Almheiri (rechtsonder)

Terugblik met impressies

Bezoek Koninklijk Paar en handelsmissie

In de eerste week van november 2021 bracht het Koninklijk Paar een bezoek aan de EXPO en het Nederlands paviljoen. Tegelijkertijd was er een multisectorale handelsmissie naar de Verenigde Arabische Emiraten onder leiding van de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De ongeveer 20 deelnemende bedrijven uit de agrosector hebben tijdens deze missie hun bestaande contacten verstevigd, maar zeker tijdens de matchmaking ook nieuwe contacten gelegd.

Gulfood Maufacturing

De daaropvolgende week vond de jaarlijkse beurs Gulfood Maufacturing plaats. Een groot deel van de 40 deelnemende bedrijven aan de beurs besloten hun verblijf in Dubai te verlengen met een dag op de EXPO. In de ochtend werd men op het Nederlands paviljoen bijgepraat over zowel de ontwikkelingen in de Golfregio in het algemeen als de Verenigde Arabische Emiraten in het bijzonder en was er mogelijkheid tot vragen en discussie. De algemene conclusie dat blijvende zichtbaarheid en aanwezigheid in de Verenigde Arabische aanwezigheid noodzakelijk is, werd algemeen gedragen. In de middag werd een bezoek gebracht aan de paviljoens van de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië op de EXPO.     

Guido Landheer, Plv. Directeur-Generaal Agro

Tuinbouwbeurs

Op 23 en 24 November was er tijdens de Abu Dhabi Agriculture and Food Security week, een tuinbouwbeurs, waar Nederlandse bedrijven georganiseerd in het PIB-cluster Horti Road2theGulf (PIB-Partners in International Business) zich gezamenlijk presenteerden. Guido Landheer, plv. Directeur Generaal Agro bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verrichtte de opening.

VIV-MEA

Tijdens dezelfde Food Week van 23 t/m 25 november was de VIV-MEA in hetzelfde beurscomplex in Abu Dhabi. Meer dan 90 Nederlandse bedrijven presenteerden zichzelf op deze beurs. De seminars die en marge van de beurzen in Abu Dhabi werden georganiseerd, trokken een klein gespecialiseerd publiek. De netwerkbijeenkomst daarentegen was met ruim 250 personen zeer goed bezocht en er heerste een algeheel gevoel dat er eindelijk, na een lange periode van scherpe COVID regelgeving, weer eens live (nieuwe) contacten konden worden gelegd. 

Op 26 november waren de exposanten van de VIV aanwezig op het Nederlands paviljoen op de EXPO. Naast een presentatie voor een breder publiek gingen de bedrijven onderling in discussie aan de hand van diverse inleidingen van bedrijven met ervaring in de regio en de Landbouwraad. Een leerzame bijeenkomst voor de aanwezige bedrijven, wat mede geleid heeft tot een duidelijker beeld van de aanpak in de regio. Klik hier om de video van het Poultry Congress op de EXPO te bekijken.

SIAL ME en AgraME beurzen

Op 8 en 9 december waren er 2 grote beurzen in de Emiraten. SIAL ME in Abu Dhabi en AgraME in Dubai. Op SIAL ME presenteerden Nederlandse bedrijven zich in een klein Nederlands paviljoen. Door de intimiteit van de beurs werden er goede zaken gedaan. Op AgraME was de Nederlandse deelname overheersend, wat het beeld van Nederland als degene die expertise levert voor het opzetten van lokale tuinbouw productie verder heeft versterkt.

Trilateral Summit

Op 18 en 19 januari vond de trilateral summit op water, energie, voedsel plaats op de EXPO. Niet een activiteit waar het landbouwteam in de lead was, maar wel zeer interessant vanwege de link met het beperken van watergebruik in de voedselproductie en het omkijken naar andere (niet fossiele) energiebronnen in de voedselproductie. Vanwege het toegenomen aantal COVID gevallen in januari werd er echter niet grootschalig afgereisd naar Dubai.

Gulfood, Foodweek en Food for Future Summit

En toen was het februari. Het had het hoogtepunt voor de Nederlandse Agrofood en Tuinbouw moeten worden op de EXPO in Dubai. Dat werd het ook, maar helaas wel beperkter dan gepland. De missie met Minister Staghouwer werd vanwege de COVID situatie uitgesteld, de specifieke handelsmissie Agrofood en Tuinbouw werd ook vanwege de COVID situatie uitgesteld tot na de EXPO, maar Gulfood, met meer dan 90 Nederlandse exposanten in diverse paviljoens op de beurs ging door, de Oman dag ging door, waar de kansen voor de tuinbouw en aquaculture sector in Oman werden belicht, 1 van de geplande tuinbouwdagen ging door, waar de Nederlandse tuinbouwsector zich grootschalig presenteerde en in gesprek ging met lokale partijen die actief zijn of willen worden in de tuinbouw in de Emiraten, de Food for Future Summit ging door, waar diverse Nederlandse bedrijven zichzelf presenteerden, evenals een aantal andere congressen met Nederlandse betrokkenheid. Kortom minder activiteiten, maar toch een behoorlijke aanwezigheid van Nederlandse bedrijven, met een duidelijke Nederland promotie.

Dus alsnog een van de hoogtepunten, wat goed terug te zien is in dit overzicht .

NEXUS bijeenkomst

Op 18 maart organiseerden we samen met het secretariaat van de Gulf Cooperation Council een NEXUS bijeenkomst op het Nederlands paviljoen. Water, energie en voedsel vanuit het voedselperspectief was het thema. Geconstateerd werd dat minder fossiel watergebruik in de lokale voedselproductie wel al de nodige aandacht krijgt, maar dat nog gezocht kan worden naar meer zoutresistente gewassen. Daarnaast is minder fossiel energiegebruik in de lokale voedselproductie een vrij nieuw uitgangspunt, zowel in Nederland als de Golf. Er is afgesproken hier na de zomer verder over van gedachten te wisselen tijdens een vervolgsummit in Riyadh.

Matchmaking

Na de bijeenkomst werd een bezoek gebracht aan het GCC paviljoen op de EXPO, waarna de dag werd afgesloten met een matchmakings bijeenkomst op het Nederlandse paviljoen. 

Op 31 maart werd de EXPO op het Nederlands paviljoen afgesloten met diverse sponsoren van het Nederlands paviljoen. Er werd terug gekeken op de diverse bijenkomsten die waren georganiseerd, waarbij de boodschap ‘Food Security is priority number 1 for the region’ nog eens gehighlight werd. 

Highlights

In onderstaande video ziet u een terugblik op de hoogtepunten op en van het Nederland Paviljoen tijdens EXPO Dubai.

The Netherlands Pavilion at Expo 2020 Dubai