Nederlandse landbouwexport naar Golfstaten nam toe in 2020 tijdens pandemie

De totaalwaarde van de Nederlandse agro-food export naar de Golfregio in 2020 bedroeg €1,71 miljard. In 2019 bedroeg dit nog €1,65 miljard.

Export zuivel

Sinds 2017 neemt de landbouw export naar de Golfregio in een stijgende lijn toe (zie figuur 1). Nederland exporteerde in 2020 wereldwijd voor €95,6 miljard aan landbouwgoederen. Dit was een lichte stijging van 1,0% ten opzichte van 2019 (94,6 miljard euro) en vooral het gevolg van een hogere wederuitvoer van landbouwgoederen van buitenlandse makelij. Wereldwijd nam de Nederlandse landbouwexport dus lichtelijk toe, in de Golfregio nam de export in 2020 maar liefst 3,6% toe (figuur 2 & 3).

De productcategorieën die in 2020 het meest geëxporteerd werden naar de Golfregio waren:

  1. Zuivelproducten                                                       €384,9 miljoen (22,5%)
  2. Groenten & fruit (vers & verwerkt)                       €370,5 miljoen (21,7%)
  3. Voedselbereidingsproducten (met name malt) €181,3 miljoen (10,6%)

Saoedi-Arabië en de VAE concurreren als hubs in de Golfregio

Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn verreweg de grootste afnemers van Nederlandse landbouwproducten, ieder van de landen is op zichzelf maar liefst verantwoordelijk voor 1/3 van de totale export naar de Golfregio (figuur 4). Hoewel beide landen altijd verreweg de grootste afnemers waren van Nederlandse landbouwproducten in de Golfregio, lag de export naar de VAE altijd wat hoger dan naar Saoedi-Arabië. Het is daarom opvallend te zien dat in 2020 andersom is. Dit is zowel te verklaren door een toename aan export naar Saoedi-Arabië (+11,2%) en een afname aan export naar de VAE (-9,6%) (zie figuur 2). Deze ontwikkeling past echter goed binnen de visie van Saoedi-Arabië om de regio’s grootste internationale transport hub te worden, een rol die tot nog toe altijd door buurland VAE is vervuld. Bovendien heeft Saoedi-Arabië veel in werking gezet om diens voedselzekerheid tijdens de corona-pandemie niet te schaden; export nam toe en importregelingen werden (tijdelijk) versoepeld om de continue aanvoer van landbouw- en voedselproducten te kunnen garanderen.  

Behalve in Saoedi-Arabië, nam de landbouwexport nog aanzienlijker toe in Qatar (+10,3%) en Koeweit (+34,9%) t.o.v. het jaar 2019. Naast de VAE nam de export naar Bahrein (-1,8%) en Oman (-26,9%) af (zie figuur 2).

Behalve in Saoedi-Arabië, nam de landbouwexport nog aanzienlijker toe in Qatar (+15,5%) en Koeweit (+47,1%) t.o.v. de eerste drie kwartalen van 2019. Naast de VAE nam de export naar Bahrein (-2,7%) en Oman (-23%) af (zie figuur 2).

De statistieken in dit artikel berusten op de handelscijfers gepubliceerd door Wageningen Economic Research (LEI). De handelscijfers zijn onttrokken uit de meest actuele cijfers, dat houdt in t/m december 2020, gepubliceerd in februari 2021. De cijfers berusten op landbouw- en voedselproducten. Landbouwkennis- en technologieën zijn niet meegerekend.

Dit artikel is gepubliceerd door het landbouwbureau van de Nederlandse ambassade in Riyadh voor de Golfregio. Voor vragen neemt u contact op met Sophie Hollanders: RIY-LNV@minbuza.nl.