Roadshow Water, Energy and Food-nexus (WEF) in Leeuwarden

Op 11 april is er op de WaterCampus in Leeuwarden een Roadshow Water-Energy-Food Nexus met als thema Dubai Expo 2020 (Export Golfstaten) en Research & Development. Nederland heeft een wereldnaam op het gebied van water en landbouw. Juist op het snijvlak van water, energie en landbouw (de nexus) zien we veel innovatieve technologische ontwikkelingen en vindt er veel toegepast wetenschappelijk onderzoek plaats in Nederland.

Uniting Water Energy Food

De Nederlandse participatie aan de Expo 2020 Dubai is gericht op lange termijn investeringen in de economische (en politieke) relaties met landen en regio’s in de Golf. Nederland wil met de meerjarige campagne met het thema de Water, Energy and Food-nexus (WEF) bijdragen aan de mondiale uitdagingen en de handel en markttoegang van Nederlandse bedrijven in de Golf vergroten. Om het bedrijfsleven optimaal gebruik te laten maken van de Nederlandse deelname aan de Expo ontvangt u tijdens deze Roadshow WEF, informatie over de mogelijkheden die deze deelname met zich meebrengt.

TKI Watertechnologie

De Nederlandse watertechnologiesector heeft cruciale kennis en kunde in huis om een antwoord te helpen geven op zowel maatschappelijke uitdagingen als de internationale waterproblematiek, waaronder de Water Energy & Food nexus. De TKI Watertechnologie brengt bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheid uit de Nederlandse watertechnologiesector bij elkaar, om innovatie (R&D) te stimuleren. Dit onderdeel van de Roadshow wordt mede georganiseerd door Water Alliance, NWP en ENVAQUA. Hierin gaan we graag met u in gesprek over uw onderzoeks- en ontwikkelvragen en ontvangt u informatie over de mogelijkheden die de TKI en MIT regelingen bieden voor MKB en kennisinstellingen.

Water Test Network

Voor de ontwikkeling van innovatieve watertechnologieën zijn demosites en de mogelijkheid om te testen onmisbaar. In 2018 is het Interreg North-West Europe project Water Test Network gestart. Het doel van dit project is om een Europees netwerk van verschillende water gerelateerde testfaciliteiten te creëren waar bedrijven hun innovaties kunnen testen, demonstreren en ontwikkelen. Tijdens deze Roadshow krijgt u meer informatie over de mogelijkheden en services van het Water Test Network project.

Voorlopige programma

Hier vindt u het voorlopige programma. Heeft u interesse om deel te nemen aan de Roadshow dan kunt u zich via het formulier hieronder aanmelden. We houden u dan op de hoogte. Deelname aan deze Roadshow is kosteloos.