Digitaal weersadvies voor slimme irrigatie in Ghana

De overgrote meerderheid van Ghanese boeren is voor hun productie nog afhankelijk van regenval. Dit wordt echter steeds uitdagender door veranderende regenpatronen. Steeds meer Ghanese boeren zien daarom kansen in het gebruik van druppelirrigatie voor de groenteteelt. Holland Greentech stimuleert het gebruik hiervan. Met als volgende stap het gebruiken van weerdata voor nóg slimmere druppelirrigatie.

De vraag naar jaarrond verse groenten in grote steden blijft groeien. En Ghana heeft een sterke wens om minder afhankelijk te worden van de import van groenten. Maar hoe zorg je dat naast de juiste technologie ook de juiste kennis bij de boeren beland om betere teeltresultaten te behalen? En om nog efficiënter met water om te gaan? Holland Greentech (HGT) & TAHMO werkten afgelopen negen maanden aan een het testen van een service- en businessmodel voor zo’n dienst. Dit dankzij de cofinanciering van het Water for Food Programme.

Druppelirrigatie
Druppelirrigatiesystemen geleverd en geïnstalleerd door Holland Greentech in Ghana.

Weinig moderne technologie gebruikt

Veel van de groenteteelt in Ghana gebeurt met relatief weinig gebruik van moderne technologie. Groenteteelt vindt plaats in het regenseizoen, met een klein deel in droge maanden door gebruik van moerassen of bevloeiing (flood irrigation) met waterpompen op fossiele brandstof. Door het veranderende klimaat worden regens onregelmatig en slecht te voorspellen.

Bovendien gebruiken deze manieren van irrigatie veel land en water. Een groot deel van het water verdampt voordat het de plant bereikt. Holland Greentech stimuleert daarom het gebruik van druppelirrigatie als volgende stap voor groentetelers. Holland Greentech is een groep van bedrijven die in twaalf landen in Afrika tuinbouwtechnologie en -advies verkoopt. Met sinds drie jaar een kantoor en een team in Ghana. Naast de volgende stap in technologie, willen ze graag hun advies voor irrigerende groentetelers verbeteren, door weerdata mee te nemen in het advies.

Dekkend netwerk van weerstations

Via de goede relatie met TU Delft kwam Holland Greentech in contact met TAHMO, de Trans-African Hydro-Meteorological Observatory, een spin-off van de universiteit. Zij werken aan een dekkend netwerk van robuuste weerstations voor het verzamelen van weerdata in Afrika. Frank Ohene Annor is de CEO van TAHMO en komt uit Ghana, waar het netwerk van stations al vergevorderd is. Met de inzet van ervaring en netwerk van beide organisaties werken ze aan verschillende ideeën voor het leveren van advies aan de boer. De verschillende ideeën werden gepitched bij een testgroep van boeren, waarna de meest kansrijke case werd uitgewerkt.

Irrigatie workshop, Nkontompo mei 2022
Frank Ohene Annor (TAHMO) aan het woord tijdens de workshop met boeren voor het valideren van de adviesdienst in Kumasi, Ghana in mei 2022.

Voorkeur voor WhatsApp-service

Uit de feedback kwam terug dat boeren sterk de voorkeur hebben voor een WhatsApp-service met dagelijkse, gemakkelijk te interpreteren advies over het weer, dat is gerelateerd aan hun geïrrigeerd gewas. Daarbij willen de boeren graag zelf de uiteindelijke keuze maken om het advies wel of niet op te volgen. Op basis van deze input hebben HGT en TAHMO de Whatsapp message service ontwikkeld. Daarmee ontvangt de boer verschillende informatie en advies gerelateerd aan de weersdata en voorspellingen.

Irrigatie advies
Screenshot van de Whatsapp message service met weersvoorspelling, bodemvochtigheid en advies irrigatieduur.

Positieve feedback

De eerste feedback vanuit de boeren is positief. Ze vinden het format van de service gemakkelijk te interpreteren en een dagelijks advies via WhatsApp erg praktisch. Ook zijn boeren bereid te betalen voor de service, met name doordat ze verwachten brandstof te kunnen besparen. Want naast een uitdagend klimaat zijn afgelopen jaar voedsel en brandstofprijzen sterk gestegen, waardoor de noodzaak en businesscase voor slimme irrigatietechniek voor boeren groter wordt.

Het Water for Food Programme gaf de partijen de kans verschillende ideeën uit te werken en om daadwerkelijk diensten te ontwikkelen. Komend jaar willen HGT en TAHMO de service verder ontwikkelen voor wat betreft inhoud en service delivery, om deze daarna commercieel te lanceren.

Contact

Landbouwraad Ghana
E-mail: acc-lnv@minbuza.nl
Twitter: @Agri_WestAfrica

November 2022

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Klimaattop COP27. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.