Frankrijk: samenwerking met Nederland op innovatie wordt aangehaald

Vorig jaar werd een zogenaamd ‘Pact voor innovatie en duurzame groei’  getekend tussen Nederland en Frankrijk. Het heeft even geduurd, maar nu wordt dan toch echt werk gemaakt van het onderdeel landbouw en voedsel van het Pact.

Op 27 juni 2024 zal de werkgroep ‘Food Transition’ van het innovatiepact voor het eerst bij elkaar komen, op de Residentie van de Nederlandse ambassadeur in Parijs. 

Beeld: LNV team Parijs

Achtergrond

Vorig jaar april was president Macron op Staatsbezoek in Nederland. Tijdens zijn bezoek werd een innovatiepact afgesloten tussen Frankrijk en Nederland, formeel ondertekend door de ministers van economische zaken van beide landen en de twee werkgeversorganisaties, VNO-NCW en het Franse MEDEF. Het Pact bevat vier speerpunten:

  1. energie,
  2. mobiliteit,
  3. sleuteltechnologieën
  4. en landbouw/voedsel.

Doel is versterking van innovatie op deze gebieden, leidend tot economische groei en strategische autonomie op Europees niveau. De bedoeling is ook om synergie te zoeken tussen de (grote) investeringen die op het gebied van innovatie worden gedaan in Nederland (groeifonds) en Frankrijk (FRANCE 2030).

De tekst van het onderdeel landbouw en voedsel luidt als volgt:

In a context where the agricultural and food sectors are impacted by climatic hazards, environmental pressures and international tensions, it is essential to rethink our agricultural production and food consumption to guarantee our sovereignty and reach our climate objectives. The sector must anticipate and rethink its production models by adapting them and by relying on more sustainable approaches, in particular by taking advantage of the agritech and foodtech industries and their innovation systems, which are currently booming in our two countries. There is strong potential for cooperation between the Participants to develop innovative solutions that improve the quality and quantity of agricultural and food production and that create value for producers, while reducing its environmental footprint. Particular support should be given to the development of plant and animal breeding techniques (potentially including new genomic breeding techniques, provided that their purpose is to contribute to resilience and sustainability and that a high level of safety for human health and the environment is guaranteed), agricultural robotics, but also to the use of big data, artificial intelligence and photonics, without forgetting the role and the know-how of farmers in this transition. Proteins constitute key components of our food chain and are essential for human and animal nutrition. The diversification of protein production channels is therefore crucial to reinforce the EU’s food sovereignty and achieve climate neutrality. The Participants confirm their willingness to cooperate in this domain.

Prioriteiten zijn dus o.a.:

  • AgTech en FoodTech (inclusief AI, big data, photonics en robotica)
  • Plantaardige and dierlijke veredeling
  • Eiwitten
  • Meer ten algemene: duurzame landbouwpraktijken.

Operationalisering

Op 27 juni zal de werkgroep ‘Food Transition’ van het innovatiepact voor het eerst bij elkaar komen, op de Residentie van de Nederlandse ambassadeur in Parijs. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, de onderzoekswereld en de privé sector uit beide landen. De werkgroep staat onder leiding van de heer Kees de Gooijer, directeur bij de Topsector Agri&Food. Vanuit de overheid zullen de ministeries van landbouw en van economische zaken uit beide landen aanwezig zijn, vanuit de onderzoekswereld de WUR en de Franse evenknie INRAE, evenals de Franse technische instituten verenigd in de organisaties ACTA en ACTIA. Daarnaast zal het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd in de vorm van een aantal koepelorganisaties, netwerken en individuele bedrijven. Ook een aantal groeifondsprojecten zijn vertegenwoordigd.

Doel is te komen tot nieuwe samenwerkingsprojecten op de prioritaire thema’s. Op een aantal terreinen kan worden voorgebouwd op wat al loopt, maar er worden zeker nieuwe initiatieven verwacht, die daarna kunnen worden uitgewerkt. Eind van het jaar vindt de tweede bijeenkomst plaats in Den Haag, op de Franse ambassade aldaar.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: PAR-LNV@minbuza.nl