Innovatiemissie plantaardige eiwitten in Frankrijk

Van 15 tot 18 april vindt vanuit Nederland een innovatiemissie plaats naar Frankrijk, op het gebied van plantaardige eiwitten. Drie dagen lang wordt een groot aantal bedrijven, onderzoeksinstituten en startup ecosystemen bezocht. Intussen behalen de producenten van vleesvervangers in Frankrijk een gevoelige overwinning op het gebied van productbenamingen.

Innovatiemissie plantaardige eiwitten

Van 15 tot en met 18 april 2024 brengt een delegatie Nederlandse bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheid een bezoek aan Noord-Frankrijk en de regio Parijs, om innovaties en samenwerkingsmogelijkheden met Franse partners in de sector plantaardige eiwitten te verkennen. De missie wordt georganiseerd in samenwerking met het ministerie van LNV, RVO en Food Valley.

De sector plantaardige eiwitten ontwikkelt zich snel. Nederland en Frankrijk vullen elkaar goed aan op dit gebied. Frankrijk is sterk in de veredeling van eiwithoudende gewassen, de teelt van eiwithoudende gewassen en de verwerking ervan tot ingrediënten. Nederland loopt voorop in de productie van plantaardig voedsel. Nederland loopt in het bijzonder voorop op het gebied van vleesvervangers, Frankrijk heeft zich wat meer gericht op zuivelvervangers. Deze complementariteit biedt een uitstekende basis voor samenwerking op het gebied van onderzoek, innovatie en bedrijfsleven. 
 

Franse bedrijven en organisaties die betrokken zijn, zijn Roquette, Poittemill, Improve, Genopole, Danone (Daniel Carasso Center - Paris-Saclay), Groupe AVRIL, Shakeup Factory, Station F, North France Invest, Protéines France en Terres Univia.

Tijdens de innovatiemissie worden ook andere Franse partners, variërend van (regionale) overheidsvertegenwoordigers tot onderzoeksinstituten en andere belanghebbenden, uitgenodigd voor netwerkmomenten.

De Franse overheid heeft een ‘Plan proteïnes’ ontwikkeld en investeert veel in innovatie op dit gebied. De Franse sector alternatieve eiwitten is ook goed georganiseerd, in de koepel ‘Proteïnes France’.

De Nederlandse ambassade in Frankrijk heeft in samenwerking met RVO een marktstudie laten opstellen, die u kunt opvragen via een mail par-lnv@minbuza.nl

Hoogste gerechtshof zet streep door verbod op gebruik vleesbenamingen

Het hoogste gerechtshof van Frankrijk, de Conseil d'État, heeft 10 april het verbod van de regering op het etiketteren van plantaardig voedsel als vegetarisch "vlees" opgeschort. Zes bedrijven die plantaardige eiwitten verwerken hadden de rechtbank de week ervoor gevraagd om herroepen van het verbod, dat premier Gabriel Attal in februari had opgelegd als onderdeel van een pakket maatregelen in het kader van de boerenprotesten. De zes bedrijven stelden dat het etiketteringsverbod illegaal was en een existentiële bedreiging vormde voor hun activiteiten. Het etiketteringsverbod zou bijvoorbeeld alleen gelden voor Franse producten, en niet voor geïmporteerde vleesvervangers.

De hoogste rechter oordeelde deze week dat "er ernstige twijfel bestaat over de rechtmatigheid van dat verbod" en legde de zaak voor de tweede keer voor aan het Europees Hof van Justitie (EHJ). De Conseil d’État schortte een eerste verbod uit 2022 al op uit vrees dat het in strijd was met de EU-wetgeving (het EHJ heeft nog geen uitspraak gedaan). De regering kwam echter met een aangepaste tekst van het verbod, die de toets der kritiek wel had moeten doorstaan.

De vleesveesector in Frankrijk heeft het moeilijk omdat de Fransen minder rundvlees zijn gaan eten, tegelijkertijd ander soort rundvlees zijn gaan eten (meer gehakt, minder edele delen), de eigen productie van veevoer onder druk staat (door klimaatverandering minder gras) en er bovendien een paar dierziekten waren uitgebroken (Epizoötisch Hemoragische Ziekte en daarnaast Blauwtong). De vleesveesector stond dan ook aan de basis van de boerenprotesten in Frankrijk afgelopen maand februari.