Economische resultaten 2022 voor de Franse landbouwsector positief, situatie per sector verschillend

Eind 2022 presenteerde de Franse minister van landbouw, Marc Fesneau, de definitieve resultaten van de landbouwsector van 2021, de economische situatie in 2022 en de verwachtingen voor de resultaten van de landbouwsector voor 2022.

Chiffres 2022 Agriculture France
Beeld: ©AgriFrance

Uit 2021 is gebleken dat, ondanks de aanhoudende coronacrisis en ongunstige weersomstandigheden voor bepaalde gewassen, het gemiddelde bruto exploitatieresultaat per niet-salarieel fte (voltijdsequivalent) met +27,9% aanzienlijk is gestegen in vergelijking met 2020. In 2021 is een gemiddelde bereikt van 67.130 euro. Rekening houdend met financiële lasten en afschrijvingen bedraagt het resultaat in 2021 vóór belastingen per niet- salarieel voltijdsequivalent  41.170 euro, dat wil zeggen +53,3% ten opzichte van 2020.
 

Samenvattend is het jaar 2022 geen slecht jaar geweest voor de Franse landbouw

De waarde van de Franse agrarische productie nam aanzienlijk toe. De stijging van de bruto toegevoegde waarde van de landbouwsector* met 23,5% in 2022 (en daamee terug ophet niveau van begin jaren 80) wordt verklaard door de sterke stijging van de productie tegen basisprijzen (+17,1%), dat wil zeggen inclusief productgebonden subsidies.

NB, onder de *landbouwsector vallen: teelt van gewassen (inclusief tuinbouw en fruitteelt), veeteelt, contractteelt, jacht en aanverwante activiteiten
 

Stijging van de producentenprijzen

De stijging van de waarde van de productie in 2022, exclusief subsidies, van de landbouwproductie is +17,4%, na +7,7% in 2021.

De stijging van de productie van de landbouwsector, exclusief productgebonden subsidies, is hoofdzakelijk te verklaren door de stijging van de prijzen (+16,5%), terwijl de stijging in volume beperkt is (+0,8%). De prijsstijging betrof vooral granen (+33,2%) en eieren (+67%), maar ook varkensproducten (+24,4%), runderen (+22,1%), pluimvee (+19%) en melk (+17,7%).

Hausse des prix à la production
Beeld: ©Reussir

Invoerprijzen landbouwproductiemiddelen stijgen

Tegelijkertijd is het intermediaire verbruik in de landbouwsector, onder invloed van de prijsstijging tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne, sterk gestegen met +12,4%:

  • + 78,4% voor meststoffen en bodemverbeteraars
  • + 39,1% voor energie
  • +24,5% voor diervoeder
     

Afnemende productievolumes in sommige sectoren

Hoewel de totale landbouwproductie in 2022 stabiel is gebleven, zijn de volumes van sommige producties gedaald, zoals: maïs (-29,2%), granen (-10,9%), eiwitrijke gewassen (-21,3%), voedergewassen (-16,5%), bieten (-10%), aardappelen (-9,2%), kalveren (-5,5%), vee (-1,8%), melk (-1,1%), eieren (-1,8%) en gevogelte (-13%).

Belangrijkste feiten voor de Franse landbouwsector in 2022

In 2022 stijgt de output van de landbouwsector exclusief productiesubsidies met 17,4% in waarde. Deze groei is sterker dan die van het voorgaande jaar (+7,7% in 2021). Zij wordt opgedreven door de stijging van de prijzen, in een mondiale context van stijgende energie-, input-, grondstoffen- en landbouwprijzen.
De plantaardige productie groeit met 18,6% in waarde (na 12% in 2021), ondanks de uiteenlopende omstandigheden rond de productie. De extreem warme en droge weersomstandigheden van de zomer hebben de oogsten van bepaalde gewassen benadeeld.