Frankrijk maakt zich op voor de tweede ronde presidentsverkiezingen op 24 april 2022

In deze ronde gaat het tussen de twee presidentskandidaten Emmanuel Macron en Marine Le Pen.

President Marcon won op 10 april de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen met 27,60 %, gevolgd door Marine le Pen met 23,41%. Daarmee heeft de tweede ronde dezelfde deelnemers als in 2017.

Franse verkiezingen 2022

Wil Emmanuel Macron de tweede ronde van de verkiezingen winnen, dan moet hij met een verhaal komen waarmee hij naast het centrum ook een groot deel van het linkse electoraat mobiliseert, een electoraat dat Macron kwalijk neemt dat hij de groei van extreem rechts niet heeft weten tegen te gaan en dat hem soms ziet als gereserveerd, arrogant en als president van de rijken. Het wordt Macron verder nagedragen dat hij zich tot dusverre ver heeft gehouden van de campagne en zich vooral heeft gemanifesteerd als zittend president; dit werd deels veroorzaakt door alle drukte rond de crisis in de Oekraïne.   

Tegelijk heeft Marine Le Pen zich effectief geprofileerd als acceptabele kandidaat, namens een beweging met een programma waar de scherpste kantjes van af zijn geslepen. Hoewel haar standpunten t.a.v. migratie en integratie niet zijn veranderd, heeft Le Pen zich effectief neergezet als de kandidaat die de belangen van de gewone man behartigt, i.h.b. ten aanzien van de koopkracht. 

Macron heeft er in de afgelopen 5 jaar aan bijgedragen dat de traditionele partijen verder afkalfden (Socialisten en Republikeinen), maar zijn eigen partij La République en Marche (LREM) heeft niet echt wortel kunnen schieten. Na de tweede ronde van de presidentsverkiezingen vinden in juni ook nog eens verkiezingen plaats voor het parlement (de Nationale Assemblee). Een Franse president is voor het economische (en landbouw-) beleid sterk afhankelijk van de Nationale Assemblee. Hoe de krachtsverhoudingen en het beleid op het gebied van landbouw er dus uiteindelijk uit zullen zien, zal pas definitief duidelijk zijn nadat ook de parlementsverkiezingen hebben plaatsgevonden (12 en 19 juni) en er een nieuwe regering is gevormd. Zeker is echter dat het complex zal worden om een stabiele meerderheid te vinden. 

Programma landbouw en voeding van de beide kandidaten

Emmanuel Macron

Het programma van Macron voor de landbouw is in grote mate een voortzetting van het beleid van de afgelopen paar jaar, met een grote rol voor de verbetering van het inkomen en de arbeidsomstandigheden van de boeren, en het versterken van de ‘voedselsoevereiniteit’. Zie ook link onderaan dit artikel  "5 jaar Macron, van beter produceren naar meer produceren" .

Dit heeft zich vertaald in:

 • betere salarissen voor de boeren
 • Betaald zwangerschapsverlof voor boerinnen 
 • Verbeterde pensioenen voor boeren
 • Herziening brede weersverzekering
 • Herziening aanbod voedsel in de (school)kantines : 50% moet biologisch, lokaal of voeding met een kwaliteitslabel zijn 
 • Ondersteuning bij modernisering (innovatie, digitalisering, robotisering) van de agrarische bedrijven om beter rekening te houden met milieu- en dierenwelzijnsaspecten 
 • Behoud landbouwgrond, herbebossing, Eiwitplan 2030

Zijn ambitie` s voor het volgende presidentschap

 • De voedselonafhankelijkheid van Frankrijk consolideren via een nieuwe ‘landbouworiëntatiewet’ 
 • Op Europees gebied wil Macron dat er zogenaamde spiegelclausules komen: producten die worden geïmporteerd uit derde landen moeten minimaal aan dezelfde eisen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid voldoen als Europese producten.
 • Frankrijk levert een bijdrage aan de voedselzekerheid in de wereld. Zeker na de crisis in de Oekraïne is het noodzakelijk meer te produceren. 
 • Herziening van de Europese "boer tot bord"-strategie om de productiviteit op peil te houden in de EU, o.a. door middel van investeringen in innovatie.
 • Investeren in innovatie wordt een prioriteit.  Macron heeft het over een "derde landbouwrevolutie" met de ontwikkeling van digitale technologie, agro-robotica, biocontrole, genetica en nieuwe biotechnologieën (NBT). 
 • Versnelde invoering van nieuwe methaniseringsprojecten (biovergisting).
 • Verdere ontwikkeling van wind- en zonne-energie.
   

Marine Le Pen 

Het plan van Marine Le Pen is om de Franse voedselsoevereiniteit te garanderen. In haar politieke programma staan de volgende punten

 • Prijzen garanderen die zorgen voor een goed inkomen voor de boer en een einde maken aan de grote winstmarges in de grootschalige distributie (retail). Daarvoor zullen de bepalingen van de Egalim-wetten worden aangepast en zal de staat nog meer worden betrokken bij prijsafspraken.
 • Het areaal aan landbouwgrond mag niet verder afkalven ten gunste van niet-agrarische bestemmingen.
 • Een nieuwe generatie boeren helpen zich te installeren door versterking van de steun bij hun vestiging.
 • Bestrijding van de schadelijke gevolgen van de Europese strategie die Brussel probeert op te leggen als onderdeel van de Green Deal. Zo is te lezen:“ Ik zal mij resoluut verzetten tegen deze krankzinnige strategie om een ramp te voorkomen. Europese steun zal worden aangevuld met nationale acties.” 
 • Handelsbalans in de landbouwsector weer in evenwicht brengen.
 • Kritiek op het huidige GLB, waarvan de voorwaarden te eenzijdig in Brussel zouden worden vastgesteld. 
 • Een plan ter ondersteuning van de biologische landbouw.
 • Aandacht voor het welzijn en de mentale gezondheid van boeren; zelfmoorden van boeren moeten worden voorkomen.
 • Landbouw uitsluiten van multilaterale vrijhandelsovereenkomsten.
 • Verbod op de invoer van landbouwproducten die niet aan de Franse productienormen voldoen.
 • Verbod op de invoer van landbouwgrondstoffen die bestemd zijn voor de productie van energie of brandstof.
 • Doeltreffende bescherming van de producenten tegen klimatologische en economische risico's.
 • Geen verbod op bestaande bestrijdingsmiddelen zonder doeltreffende alternatieven.
 • Vergemakkelijken van waterberging ten behoeve van irrigatie. 
 • Investeren in slachthuizen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en ervoor te zorgen dat de normen inzake dierenwelzijn worden nageleefd.
 • Etiketten die de oorsprong van producten vermelden
 • De (school)kantines dwingen om 80% Franse producten te gebruiken.
 • Verhoging van de hoeveelheid voedselhulp voor de voor de meest behoeftigen.