Egypte: aanvraag UPOV ingediend

Egypte zet in op bedekte teelt in woestijngebieden. Dit biedt kansen voor leveranciers van uitgangsmateriaal. Belangrijke Nederlandse spelers hebben al een sterke positie in Egypte. De aanvraag om te mogen toetreden tot UPOV is voor Egypte een belangrijke stap om te beschikken over hoogwaardige uitgangsmaterialen.

Met een sterk groeiende bevolking blijft voedselzekerheid bovenaan de Egyptische landbouwagenda. Egypte geeft prioriteit aan de ontwikkeling van landbouwgronden in de woestijn. Bedekte teelt wordt hier een substantiële activiteit.

Naast productieverhoging zal Egypte ook prioriteit moeten geven aan post-harvest processen. Tegen de achtergrond van circa 50% na-oogstverliezen, is dat essentieel voor het succes van bedekte teelten en landreclamatie in de woestijn.

Nederland gidsland

Nederland, gidsland voor Egypte op het gebied van landbouwontwikkeling, is nauw betrokken bij de haalbaarheidsstudie Landreclamatie en bedekte teelt. Tegen deze achtergrond liggen er grote mogelijkheden voor export van uitgangsmaterialen en agrarische technologie. Grote spelers als Rijk Zwaan, Enza, HZPC en Agrico hebben al een sterke positie. De kassenbouwers tonen grote belangstelling.

Proefboerderij RijkZwaan in Egypte
Proefboerderij van Rijk Zwaan in Egypte

Het beschikken over de juiste uitgangsmaterialen is van eminent belang. De recente aanvraag voor lidmaatschap van de UPOV is hiervoor een belangrijke stap geweest.

Wat is UPOV?

De International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) is een intergouvernementele organisatie met hoofdkantoor in Genève (Zwitserland). UPOV is opgericht door de International Convention for the Protection of New Varieties of Plants. Het verdrag werd in 1961 in Parijs aangenomen en is in 1972, 1978 en 1991 herzien. De missie van UPOV is om een effectief plantenbeschermingssysteem te bevorderen, met als doel de ontwikkeling van nieuwe plantenvariëteiten aan te moedigen ten behoeve van de samenleving.

Meer info: www.upov.int/portal/index.html.en

Snelle bevolkingsgroei

Voedselzekerheid is de absolute topprioriteit van de Egyptische regering. Met een bevolking van 100 miljoen en een groeipercentage van 2,5 neemt de bevolking de komende 20 jaar met 50 miljoen toe. Het is een grote opgave om de voedselzekerheid minimaal op het huidige niveau te handhaven. De traditionele landbouwsector moet daarom moderniseren. Door het grote arbeidsoverschot en gebrek aan alternatieve werkgelegenheid buiten de landbouw wordt het moderniseringsproces echter geremd.

Vreemde valuta genereren

Bezoek Egyptische minister van Landbouw aan Nederland

Voedselzekerheid kan vanuit tal van invalshoeken worden benaderd. Primair is het een zaak van een duurzaam productieniveau en een algemene economische ontwikkeling waarbij voldoende vreemde valuta wordt gegenereerd om het voedseltekort op de wereldmarkt in te kunnen kopen. Volledige zelfvoorziening is daarom niet noodzakelijk, maar men zal deze sector in balans moeten houden met andere economische sectoren.

Zo is Egypte bijna de grootste citrusproducent ter wereld, een van grootste tomatenproducenten en na China de tweede producent van tilapia. Aan de andere kant is Egypte de grootste importeur van tarwe.

Jaarlijks importeert het land 60% van de voedselbehoefte. Hoofdzakelijk bestaat dit uit tarwe, maar ook uit mais en soja voor de vis- en veevoederindustrie.

Voedselimport steeds duurder

Door de beperkte beschikbaarheid van buitenlandse valuta en de sterke devaluatie van het Egyptische pond is de voedselzekerheid uit balans geraakt. Voedselimporten zijn aanzienlijk duurder geworden, terwijl de andere sectoren nog niet voldoende kunnen reageren op verbeterde exportmogelijkheden.

Mede door de sterke bevolkingsgroei en de verwachte verminderde beschikbaarheid van water voor irrigatie, zet de regering in op ontwikkeling van bedekte teelt en ontwikkeling van nieuwe productiegebieden in de woestijn.

Goede uitgangsmaterialen onontbeerlijk

Voor verhoging van de productie zijn goede uitgangsmaterialen onontbeerlijk. In Egypte is men bekend met de goede Nederlandse reputatie. Zo is Egypte van oudsher een grote afnemer van Nederlandse pootaardappelen. De aardappelsector is succesvol en ook een belangrijk exporteur van consumptieaardappelen naar de Nederlandse markt.

Een grote aanjager is Farm Frites die vanuit de hub Egypte de hele regio bedient met diepvries-aardappelproducten. Het succes van Farm Frites is natuurlijk ook te danken aan de aardappelveredelaars als HZPC en Agrico.

Productie van citrus

Biologische landbouw in opmars

In het laatste decennium neemt de biologische groenteteelt een sterke vlucht. De laatste vijf jaar is ook de groenteproductie en slateelt op hydroponics (hydrocultuur) enorm uitgebreid. De successen die hier behaald worden, zijn voor een belangrijk deel te danken aan de uitgangsmaterialen van de zaadproducenten Rijk Zwaan en Enza. Rijk Zwaan is marktleider voor slazaden. Het bedrijf groeit met 10% per jaar en ontwikkelt Egypte als regionale hub voor ontwikkeling en export van veredelde zaden.

Toetreding tot UPOV

Ondanks dat bovengenoemde voorbeelden illustreren wat het belang van goed uitgangsmateriaal is en wat de bijdrage is van Nederlandse bedrijven, kan de markt voor hoogwaardige plantaardige uitgangsmaterialen nog niet ten volle worden benut. Egypte is nog geen lid van UPOV en dat is een belemmering voor leveranciers geweest om gepatenteerde variëteiten in Egypte op de markt te brengen.

Daar komt echter spoedig verandering is, want Egypte heeft recent een aanvraag ingediend om te mogen toetreden tot UPOV. Hiermee zet Egypte een belangrijke stap in de ontwikkeling van voedselzekerheid. Toetreding tot UPOV betekent dat het land toegang krijgt tot nieuwe variëteiten.

Hele productieproces verbeteren

Egypte zet in op de ontwikkeling van de bedekte teelt. Als de investeringen zich beperken tot de bouw van hoogtechnologische kassen alleen, dan zal de gewenste productieverhoging in onvoldoende mate worden behaald. Het is noodzaak om het gehele productieproces op een hoger niveau te tillen, dus met input van verbeterde uitgangsmaterialen, toepassing van biologische bestrijding en hoogwaardig gewasmanagement. Elk van deze factoren kan de zwakste schakel zijn en daarmee de productie negatief beïnvloeden.

Biologische bestrijding

Een van de grotere uitdagingen is de overgang naar biologische bestrijding van ziekten en plagen. Er is in Egypte een beperkt aanbod van biological control agents (BCA), en voor de hoogtechnologische bedekte teelt is het noodzakelijk dat bepaalde BCA’s geïmporteerd worden. Deze import is bij wet nog niet toegestaan.

Koppert, een van de wereldmarktleiders in biologische bestrijding, is in Egypte aanwezig, maar kan een groot aantal van de noodzakelijke BCA’s nog niet op de markt brengen. Het landbouwkantoor Cairo is intensief bezig dit op de agenda van het parlement te krijgen en onderhoudt goede contacten met de sector die er van overtuigd is dat biologische bestrijding noodzakelijk is om toegang tot de belangrijkste exportmarkten te houden.

Landbouwteam Egypte

Juni 2017