Handelsmissie voedingsmiddelentechnologie regio Heidelberg

Wilt u meer weten over uw kansen op het gebied van voedingsmiddelentechnologie in Duitsland? Ontdek marktkansen en kom meer te weten over de laatste ontwikkelingen in de regio Heidelberg. Dat kan tijdens de handelsmissie van 30 november tot en met 2 december 2022.

Voedseltechnologie

Een duurzame voedselketen staat bij bijna ieder voedselproducerend bedrijf in Duitsland en Nederland hoog op de agenda. De ontwikkelingen in de voedselindustrie gaan snel en er liggen kansen voor samenwerking tussen partners in beide landen. U hoort belangrijke ontwikkelingen in de Duitse voedselverwerkende industrie. Uw bezoek aan de regio Heidelberg organiseren we in samenwerking met het lokale foodcluster.

Wat biedt de missie?

Tijdens de reis worden marktkansen voor Nederlandse bedrijven in de voedselverwerkende industrie duidelijk. Het programma geeft inzicht in de ontwikkelingen in Duitsland op het gebied van voeding en technologie en van de belangrijkste spelers in die markt. Deze handelsmissie brengt Nederlandse en Duitse partijen dichter bij elkaar, zowel onderzoeksinstellingen als het bedrijfsleven.

Marktrapport

Kortgeleden is het marktrapport 'Market analysis of the German food processing industry'* verschenen. Hieruit blijkt dat het voor Nederlandse bedrijven vaak belangrijk is om  partnerschappen met Duitse partijen te hebben om succesvol te ondernemen op de Duitse markt. Dit kan direct via Business-to-Business (B2B), universiteiten, een groot bedrijf in de agrovoedingssector, of via één van de technologieclusters. Duitsland heeft goed ontwikkelde netwerken van belanghebbenden voor onderzoek, ontwikkeling, innovatie, productie en distributie.

*Vraag het markrapport aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor wie?

De handelsmissie staat open voor Nederlandse organisaties die:

 • actief zijn in voedselproductie;
 • technologieën, producten of diensten bieden om de ontwikkelingen binnen de voedseltechnologiesector te versnellen of te verduurzamen;
 • de Duitse markt willen ontdekken;
 • zakendoen, of willen gaan doen op de Duitse markt;
 • zakenpartners zoeken in Duitsland en/of bestaande contacten willen onderhouden.

Waarom deelnemen?

Deelname aan deze missie biedt de mogelijkheid om:

 • inzicht te krijgen in de marktkansen;
 • in contact te komen met nieuwe mogelijke partners en klanten;
 • uw eigen Duitse contacten weer eens fysiek te ontmoeten;
 • op te trekken met andere Nederlandse bedrijven die zich richten op de Duitse markt;
 • inzicht te krijgen in hoe uw bedrijf gebruik kan maken van kansen op de Duitse markt, aan de hand van concrete voorbeeldprojecten;
 •  toegang te krijgen tot de markt door consortia te vormen en door publiek-private samenwerking. Dit in samenwerking met de Nederlandse overheid.

Voorlopig programma

We vullen het programma de komende maanden verder  in. Hierbij houden wij rekening met de ideeën van deelnemende bedrijven. Ook werken wij nauw samen met belangrijke Duitse foodclusters met tientallen aangesloten bedrijven.

Woensdag 30 november

 • 12:00 – 12:45 uur

  Inloop met lunch

 • 12:45 – 13:45 uur

  Opening/Welkom in aanwezigheid van Landbouwraad Jack Vera en vertegenwoordiger van het foodcluster Heidelberg

 • 13:45 – 14:15 uur

  Briefing in aanwezigheid van missieleider

 • 14:15 – 16:45 uur

  Bezoek en workshop bij foodcluster Heidelberg •Rondleiding terrein •Zakendoen in (Zuid)Duitsland •Expertsessie, de toekomst van de voedselproductie en de samenwerking tussen Nederland en Heidelberg •Best practices – zakendoen in Heidelberg

 • 16:45 – 17:00 uur

  Busvervoer naar hotel

 • 17:15 – 17:40 uur

  Inchecken hotel

 • 17:40 – 18:20 uur

  Korte stadswandeling

 • 18:20 – 18:50 uur

  Informeel drankje & diner met Duitse genodigden

Donderdag 1 december

 • 08:00 – 09:00 uur

  Busvervoer van hotel

 • 09:00 – 12:30 uur

  Bezoeken aan onderzoeksinstellingen, bijvoorbeeld het Max Rubner-Institut en Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

 • 12:30 – 13:45 uur

  Lunch in Karlsruhe

 • 14:00 – 16:00 uur

  Bedrijfsbezoek

 • 16:00 – 17:00 uur

  Busvervoer

 • 17:00 – 18:00 uur

  Pitch evenement met verschillende mogelijke Duitse partners, best practices zakendoen in regio Heidelberg

 • 18:00 – 21:00 uur

  Deelname aan het forum foodcluster (thema: Best practices circular economy in de levensmiddelensector) met netwerkevenement

Vrijdag 2 december

 • 08:00 – 09:00 uur

  Busvervoer van hotel

 • 09:00 – 11:30 uur

  Bedrijfsbezoek, rondleiding fabriek, aansluitend discussieronde met industrie-experts

 • 12:00 – 13:30 uur

  Gezamenlijke afsluiting officieel missieprogramma en nabespreking tijdens lunch

Deelname en kosten

Meld u aan voor de handelsmissie. De uiterste aanmelddatum is vrijdag 28 oktober. Deelname kost € 500 exclusief btw per bedrijf (maximaal 1 deelnemer per bedrijf). De voertaal is vooral Duits. Bij enkele programmaonderdelen kan ook Engels gesproken worden.

De prijs is inclusief deelname aan de collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. RVO is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.

Deelnemende bedrijven moeten passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging hiervan betekent daarom niet automatisch toelating tot de handelsmissie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname van de RVO-projectleider na sluiting van de aanmeldperiode.

Meer weten?

Heeft u vragen over het programma of over logistieke en financiële zaken? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

Bettina Denker-Gosch, Business Development Coach Duitsland, RVO

M: +31611087714
E:Bettina.Denker-Gosch@rvo.nl

Organisatie

Deze handelsmissie wordt georganiseerd door het Landbouwattachénetwerk Berlijn en RVO, in samenwerking met Oost NL/GO4EXPORT. De missie wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie. 

COVID-19-Clausule

Als de COVID-19-situatie vóór deze missie verandert, en dat gevolgen heeft voor de organisatie van de missie, dan kan de organisatie de missie uitstellen of annuleren. Hierover informeren wij deelnemers direct. Uiteraard brengen wij in dit geval geen deelnemerskosten in rekening. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen risico.

In opdracht van:

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken