Nederlandse innovaties met zilveren randje op Eurotier

Nederlandse bedrijven zijn dit jaar op de beurs Eurotier in Hannover in de prijzen gevallen. Aan deze grootste internationale beurs op het gebied van dierlijke productie was dit jaar voor het eerst een thema gekoppeld: Digital Animal Farming.

Eurotier

Applicatie in stal

Een van de Nederlandse bedrijven die een zilveren innovatie award in de wacht sleepte was Nedap Livestock Management. Hun Augmented Reality and Reproduction Managementsysteem verstuurt digitale informatie over de dieren direct naar de boer, zodat hij deze kan toepassen in de stal. Op deze manier wordt diergerelateerde data op het gebied van onder andere vruchtbaarheid, gezondheid en locatie van het dier weergegeven op het beeld van een bril die de boer draagt. De techniek is daar, nu focust Nedap op het robuuster en gebruiksvriendelijker maken van het systeem voor onder andere smartphonegebruik.

Eurotier
Beeld: ©Paulien Hoftijzer, DLG
Uitleg door Nedap Livestock Management aan het landbouwattachénetwerk Duitsland over hun prijswinnende innovaties.

Ook won Nedap een award voor een draadloze melkmeter, de Nedap Smart Flow, welke het verlies van vacuüm in het melkstel tijdens het melken voorkomt en zo een optimaal meet- en melkresultaat biedt.

Preventieve klauwverzorging

MS Schippers won met hun innovatie MS Korund zowel een zilveren innovatie award als een gouden Animal Welfare Award. Dit is een award voor innovaties die leiden tot een betere diergezondheid en dierenwelzijn. Het MS Korund systeem identificeert en begeleidt dieren in een vroegtijdig stadium naar preventieve klauwverzorging. Op deze manier kunnen o.a. pijn en kreupelheid bij het dier voorkomen worden.  

Beeld: ©MS Schippers
Uitreiking Animal Welfare Award aan MS Schippers.

Twee prijzen voor ‘Autolift’

Spinder Dairy Housing Concepts viel ook tweemaal in de prijzen. Hun ‘Autolift’ biedt de boer de kans om alle hekken in zijn stal via een app te bedienen. Dat bespaart de gebruiker tijd die aan overige werkzaamheden besteed kan worden. Het voerheksignaalsysteem (Feed Front Signalling – FFS) geeft bij vergrendeling van het voerhek een visueel signaal, en stuurt na een vooraf ingestelde tijdsduur een alarmsignaal naar de smartphone van de veehouder. Het doel is dat op deze manier de dieren niet langer dan noodzakelijk vastgezet staan. Zo neemt het dierenwelzijn toe, verbetert de productie en wordt de boer ondersteund in het beheer van de dieren.

Eurotier
Beeld: ©Kirsten Peeters, LAN-BLN
Landbouwraad Duitsland Peter Vermeij (rechts) krijgt uitleg van Spinder over het Feed Front Signalling System.

Geslachtsherkenning bij eieren

Ook het Nederlandse HatchTech kent succes op de Duitse markt. Hun joint-venture met de Duitse supermarktketen Rewe en de universiteit van Leipzig, SELEGGT Acus, won een zilveren innovatie award op de Eurotier 2018. SELEGGT heeft een techniek bedacht waarmee geslachtsherkenning bij eieren kan worden uitgevoerd, waardoor haneneieren uit het broedproces genomen kunnen worden voordat het ei is uitgekomen. HatchTech heeft voor de technische toepasbaarheid gezorgd. Door middel van een lasertechniek wordt een minuscuul gaatje in het ei gemaakt, waarna met behulp van luchtdruk een druppel alantoivloeistof uit het ei onttrokken wordt, waarna door hormoonbepaling het geslacht bepaald kan worden.

Duurzamer ei

SELEGGT focust zich nu op informatievoorziening aan de consument, met als doel de betalingsbereidheid van de consument voor een nog duurzamer geproduceerd ei te stimuleren. Er is de laatste jaren veel aandacht voor het zoeken naar oplossingen van de eendagshaantjesproblematiek, in Duitsland ook sterk op politiek niveau. Het Nederlandse bedrijf In Ovo houdt zich ook bezig met het vinden van technisch uitvoerbare en veilige oplossingen op dit gebied.

Nederland goed vertegenwoordigd

Eurotier vond dit jaar wederom plaats in Hannover met meer dan 2.600 exposanten. Nederland is al jaren de grootste buitenlandse exposant op de Eurotier en was dit jaar weer goed vertegenwoordigd met zo’n 200 deelnemers. Hoewel niet meer de grootste in het aantal exposanten (nummer 3 na Duitsland en China), blijft Nederland de grootste buitenlandse exposant qua standoppervlakte. Voor het eerst was er een thema gekoppeld aan de Eurotier, Digital Animal Farming.

Digitalisering

Op de beurs waren voorbeelden te zien van hoe door middel van digitalisering het dierenwelzijn, het management en de verduurzaming van de landbouw verbeterd kan worden. Exposanten op het gebied van decentrale energieopwekking binnen de landbouw, konden dit jaar terecht op het beursonderdeel ‘Energy Decentral’. Ook voor de Nederlandse onderneming Bright Biomethane was deze ‘nevenbeurs’ een interessant platform om hun technologie die biogas geschikt maakt voor levering aan het gasnet onder de aandacht te brengen.

Uitbreiden

De Eurotier breidt vanaf 2019 uit naar Brazilië, Abu Dhabi en China, waar de behoefte naar beurzen op het gebied van innovatie in de dierlijke productie sterk gegroeid is. Deze beurzen lenen zich als mooi platform om nieuwe innovaties en technieken voor het voetlicht te brengen bij de (internationale) agrarische sector.

Hieronder zijn de links met meer info over deze beurzen te vinden. Ook staan hier de links van de winnende bedrijven.

Communicatie en PR agrarische sector

Oprichtster van Boerburgertweet en medeoprichtster van TeamAgroNL, Caroline van der Plas, was ook aanwezig op de beurs. Boerburgertweet is een platform waar elke week iemand uit de agrarische sector de kans krijgt om te laten zien hoe zijn/haar werkweek er uitziet. Het is als het ware een ‘digitale open dag’, met duizenden bezoekers.

De agrarische sector krijgt de kans om zijn verhaal uit te leggen op een interactieve manier, waarbij de burger vragen kunnen stellen. Het doel van dit platform is om de boer een gezicht te geven, de onwetendheid over de voedselproductie in Nederland te verminderen, en wederzijds begrip tussen boer en burger te creëren. Van der Plas: “Je geeft mensen kennis, kennis leidt tot begrip, begrip leidt tot draagvlak en draagvlak leidt tot bestaansrecht”.

Bezoeken aan boerderijen

In verschillende gevallen heeft Boerburgertweet al geleid tot bezoeken van burgers aan diverse boerderijen. Van der Plas vindt het van groot belang dat het thema voedselproductie een prominentere rol binnen het Nederlandse onderwijs krijgt, omdat het belangrijk is dat mensen zich bewust zijn van hoe voedsel geproduceerd wordt en dat het geen vanzelfsprekend gegeven is.

TeamAgroNL is opgericht door verschillende boeren, met als doel de krachten uit de gehele agrarische sector te bundelen om zo de boodschap van duurzame, veilige, betaalbare voedselproductie een groter publiek te laten bereiken. Inclusiviteit staat hierbij hoog in het vaandel, waarbij de gehele agrarische sector vertegenwoordigd wordt. TeamAgroNL probeert ook de PR-activiteiten van diverse agrarische organisaties te coördineren, zodat deze elkaar versterken in plaats van dat de activiteiten met elkaar concurreren.

Communicatie van groot belang

Het dringt steeds meer door bij zowel boeren, organisaties en agrarische bedrijven dat communicatie naar de maatschappij van groot belang is voor een toekomstbestendige agrarische sector, maar dat financiële steun vanuit het bedrijfsleven voor initiatieven op het gebied van PR en communicatie nog sterk achterwege blijft. “De noodzaak van goede, transparante communicatie vanuit de sector zit nog niet bij iedereen (zowel bij boeren als bedrijven) in de vezels. Het is belangrijk dat iedereen het gezamenlijk belang ziet en ik roep dan ook het bedrijfsleven op om over de brug te komen en samen met de boeren de promotie van de sector op te pakken”, aldus Van der Plas.

Duitsland steeds actiever

Ook in Duitsland is de agrarische sector steeds meer actief op het gebied van PR en communicatie. Er is veel contact tussen onder andere Boerburgertweet en Duitse collega’s op dit gebied, zoals de persafdeling van Deutsche Landwirtschaft Gesellschaft. Dit heeft onder andere geresulteerd in een presentatie van Boerburgertweet in 2016 op de Eurotier en een uitnodiging voor Boerburgertweet en drie Nederlandse melkveehouders die op Twitter actief zijn voor de World Advocate 2018. Dit was een bijeenkomst voorafgaand aan de Eurotier van internationale boeren uit onder meer Canada, de Verenigde Staten, Nederland en Duitsland die actief met communicatie en PR bezig zijn richting de maatschappij.

Van der Plas geeft aan dat er al verschillende initiatieven zoals Boerburgertweet actief zijn in Duitsland, maar dat ook hier de noodzaak tot communicatie nog niet bij alle boeren en bedrijven volledig is doorgedrongen. Er is ook in Duitsland nog erg veel werk te verzetten op dit gebied, waarover ook gesproken wordt tussen Nederlandse en Duitse initiatieven.

Voor meer informatie over de beurs, de verschillende innovaties, Boerburgertweet en TeamAgroNL zie ook:

Job de Lange
Landbouw Attaché Netwerk Berlijn
December 2018