De Duitse levensmiddelenmarkt onder de loep: Rewe-Groep

Duitsland is met ruim 80 miljoen inwoners de grootste consumentenmarkt van Europa. In 2015 was de omzet van de verkoop van levensmiddelen via retailkanalen in Duitsland ruim 170 miljard euro. Daarnaast had de out-of-home markt een omzet van ruim 68 miljard euro. Dit maakt de Duitse foodmarkt tot een zeer aantrekkelijke markt voor Nederlandse agro ondernemers. Het Landbouw Attaché Netwerk Berlijn wil u aan de hand van een aantal artikelen informeren over deze marktkansen. Dit tweede artikel gaat over de structuur van de Rewe-groep.

Rewe

De Rewe-groep is een van de aanvoerende handel- en toerismeconcerns in Duitsland en Europa. De in 1927 opgerichte Rewe-groep is met 330.000 werknemers en 15.000  filialen actief in 12 Europese landen en is een van de grootste ondernemingen in de Europese levensmiddelenhandel. Onder de diverse bedrijfstakken vallen onder andere de supermarkten Rewe, Billa (buiten Duitsland), Akzenta en de discounter Penny en bouwmarkten en tuincentra zoals toom Baumarkt en Gartenliebe. Daarnaast is de Rewe-groep actief binnen de toerismebranche.

De Rewe-groep heeft een marktaandeel van 15% in Duitse levensmiddelenmarkt. De andere 4 grote spelers binnen de Duitse levensmiddelenmarkt zijn de Edeka groep (Edeka, Netto), de Schwarz groep (Lidl, Kaufland), de Aldi groep (Aldi Nord, Aldi Süd) en de Metro groep (Metro, Real). Zie voor meer informatie het eerste artikel in deze serie over de Duitse levensmiddelenmarkt. In 2016 had de Rewe-groep een totale omzet van ruim 35,7 miljard euro. In de bijgaande figuur is in percentages weergegeven hoe de omzet over de diverse bedrijfstakken van de Rewe-groep is verdeeld.

Reorganisatie en uitbreiding

In 2014 en 2015 heeft binnen de Rewe-groep een reorganisatie plaatsgevonden van de inkoopafdelingen. De inkoop bij Rewe was daarvoor opgesplitst in een afdeling strategische inkoop en een afdeling gericht op de verschillende distributiekanalen en winkelformules. Na de reorganisatie zijn deze afdelingen gebundeld; de Rewe-groep beoogde hiermee effectiever te kunnen inkopen, een betere coördinatie te hebben over de huismerken en beter aan te sluiten bij de werkwijze van de concurrentie.

Als onderdeel van de overname van Kaiser’s Tengelmann door Edeka eind 2016 heeft de Rewe-groep een klein deel van de  in totaal ruim 400 supermarkten overgenomen, het betreft 64 supermarkten, waarvan er 60 gelegen zijn in Berlijn. De overige filialen zijn in bezit van de Edeka-groep.

Leveranciers

De Rewe-groep stelt specifieke eisen aan hun leveranciers. Zo wordt er bijvoorbeeld verwacht dat leveranciers zijn gecertificeerd conform IFS. Daarnaast voert de Rewe-groep steekproefsgewijs zelf audits uit op kwaliteit bij nieuwe leveranciers. De website van Rewe biedt meer informatie over kwaliteitscontroles. De logistieke vereisten en de richtlijnen voor verpakking en etikettering bij levering van goederen aan leden van de Rewe-groep staan in dit document.

Supermarkt en discounter

Reguliere supermarkten vormen de grootste bedrijfstak van de Rewe-groep. Onder de reguliere supermarkten, is de Rewe-groep in Duitsland met 4 bedrijfsnamen actief: Rewe, Akzenta, Temma en nahkauf. Onder deze namen heeft de Rewe-groep ruim 4.500 supermarkten in bedrijf. In 2016 was de gezamenlijke omzet van de supermarkten 25,1 miljard euro en daarmee ruim 70% van de totale omzet.

Penny is de discounter bedrijfstak van de Rewe-groep. Over geheel Duitsland verdeeld liggen er ruim 2.200 Penny’s. De omzet van Penny discounterketen was in 2016 7,9 miljard euro.

Hoewel de Rewe-groep vooral actief is binnen de levensmiddelenhandel, komt 7,3% van de totale omzet uit non-food bedrijfstakken zoals reisbureaus, bouwmarkten en tuincentra.

Online handel

De Rewe-groep was in 2011 de eerste partij die in Duitsland begon met de online handel van levensmiddelen en het bij de klant thuis laten bezorgen van bestellingen via de website shop.rewe.de. In 2016 is de omzet in deze bedrijfstak gestegen tot boven de 100 miljoen euro.

Ondanks dat dit slechts 0,3% van de totale omzet is, geeft Rewe-groep CEO Alain Caparros in een interview met de Lebensmittel Zeitung aan, dat ze dit als een belangrijke bedrijfstak zien, met veel groeipotentie. In de nabije toekomst verwacht de Rewe-groep zware concurrentie binnen het online-segment door de Amerikaanse online-levensmiddelenhandel Amazon Fresh, waarvan wordt verwacht dat ze op korte termijn de Duitse levensmiddelenmarkt zullen betreden.

Het volgende artikel in deze reeks zal gaan over de Edeka-groep.

Bronnen

Rapport: Umstrukturierung im Lebensmitteleinzelhandel am Beispiel der Handels-konzerne REWE und EDEKA

Bron foto's: Rewe media downloads