Over de Landbouwraad Duitsland

Jack Vera vertegenwoordigt de Nederlandse agri-belangen in Duitsland en Zwitserland. Zijn werkgebied omvat ook Denemarken, Noorwegen en Zweden (zie Scandinavië).

Landbouwraad Jack Vera

Jack Vera heeft een lange loopbaan achter de rug op het ministerie van LNV. Hij studeerde geschiedenis en kwam vervolgens min of meer toevallig terecht bij de Landinrichtingsdienst, toen onderdeel van het ministerie. Hij werkte voor LNV onder meer bij de Europese Commissie en was vier jaar landbouwraad in Zuid-Afrika (2016-2020). Na terugkomst op het ministerie in Den Haag, was hij lid van het managementteam van de directie Strategie, Kennis en Innovatie. Vanaf zomer 2022 startte Jack zijn werk als landbouwraad vanuit de Nederlandse ambassade in Berlijn. Lees het interview met Jack Vera

De landbouwraad is gevestigd in Berlijn en in München. Het team versterkt de bilaterale samenwerking in de agrosector, levert diensten voor het Nederlandse agrobedrijfsleven en voert promotionele activiteiten uit.

Duitsland is en blijft veruit de grootste afzetmarkt voor de export van landbouwproducten. Meer dan een kwart van onze agrarische export gaat er naar toe, met een waarde van ca. 20 miljard euro. De uitvoer van hardware t.b.v. de Duitse landbouwproductie, naar schatting 5-10 miljard euro, zit hier nog niet bij. Aan de andere kant is Nederland de belangrijkste bestemming van de Duitse agro-export. De landbouwimport vanuit Duitsland bedraagt jaarlijks ruim 10 miljard euro.

Nederland en Duitsland hebben intensieve handelsrelaties met elkaar. Dit geldt ook voor de bestuurlijke relaties. Het team van de landbouwraad werkt eraan deze relaties te onderhouden en verder te versterken. De vier hoofddoelen van het bureau van de landbouwraad voor de komende jaren zijn:

  • Faciliteren van het Nederlands MKB in het werkgebied;
  • De kansen op de koopkrachtige Zuid-Duitse markt ontwikkelen;
  • De grote Noordwest-Duitse markt zoveel mogelijk behouden;
  • Volgen van de politiek bestuurlijke landbouwontwikkelingen in Duitsland.

Concreet levert het landbouwbureau informatie op maat over de Duitse markt voor het MKB, presenteert zich in samenwerking met de overheid, de topsectoren en brancheorganisaties op grote toonaangevende beurzen (Internationale Grüne Woche, Biofach, Fruit Logistica, Anuga, Eurotier, IPM Essen, etc.). Ook worden handelsmissies, seminars, ronde tafels georganiseerd om bilaterale contacten tussen bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en wetenschappelijke instellingen te versterken. De koopkrachtige markt in het zuiden van Duitsland biedt veel kansen voor Nederlandse ondernemers. Een collega in München ondersteunt het Nederlandse bedrijfsleven ter plaatse in Beieren, Baden-Württemberg en Zuid-Hessen met handelsgerelateerde projecten.

Voor de versterking van de beleidsmatige samenwerking spelen bezoeken van en aan bewindspersonen een belangrijke rol. Het bureau van de landbouwraad bereidt deze bezoeken voor en begeleidt de Nederlandse bewindspersoon en delegaties in Duitsland.

Landbouwteam

Het complete landbouwteam bestaat uit de volgende personen:

Nederlandse ambassade in Berlijn:

Nederlandse Consulaat-Generaal in München:

  • Anna Sandl, landbouwadviseur

Contact

Contactgegevens Berlijn

Contactgegevens München

Landbouwraad Duitsland