Kansen voor mestafzet in Duitsland

Nederland produceert meer mest dan de eigen grond aankan en daarom staat fosfaatreductie in Nederland hoog op de agenda. Recent zijn nieuwe maatregelen genomen. Export van verwerkte mest helpt mee aan de oplossing van het overschot in Nederland. In andere delen van de wereld is juist een tekort aan meststoffen. De verwachting is dat de vraag naar mest de komende jaren toeneemt. Dit biedt mogelijkheden voor mestexport, zeker naar Duitsland.