Mexicaanse landbouwsector vaart wel ondanks de corona-pandemie

Mexico verkeert nog steeds in de eerste golf van de corona-pandemie. Met bijna 94.000 doden (4/11) is het wereldwijd het land met de op drie na meeste officiële dodelijke coronaslachtoffers. Na een zeer geleidelijke daling van de curve vanaf eind augustus, is sinds oktober weer een lichte opwaartse trend van besmettingen waar te nemen. Nieuwe maatregelen zijn echter beperkt en van nieuwe handelsbelemmeringen is geen sprake. Het FMI verwacht over 2019 een economische krimp van 9%. De landbouwsector laat echter nog steeds een lichte stijging zien en van alle economische sectoren presteert de landbouwsector het beste in 2020.

Beeld: Photo by Javier Ramos from FreeImages

De tuinbouwsector
De tuinbouwsector doet het goed. Over de eerste 9 maanden van 2020 steeg de export van fruit in volume met 2,3% vergeleken met 2019; in waarde was er echter een daling van 2%. Groente-export daalde in volume met 2,4%, maar steeg in waarde juist met 4%. Voor wat betreft de groenten waarin veel Nederlandse bedrijven actief zijn: de waarde van de komkommerexport steeg met 17%, die van tomaat met 6,5%; die van paprika zag een daling van 3,2%.

De sierteeltsector
De sierteeltsector lijkt van alle landbouwsubsectoren het meest te lijden te hebben onder de corona-crisis: bloemen spelen in Mexico een belangrijke rol bij tal van feestdagen, zo ook bij Allerzielen op 2 november, de dag waarop Mexicanen massaal met bloemen naar de begraafplaatsen trekken. Dit jaar waren vanwege de pandemie de meeste begraafplaatsen echter gesloten, waardoor de sector opnieuw grote klappen kreeg.

De vleessector
De vleessector blijft groeien, vooral vanwege groeiende export. Over 2020 wordt een stijging in vleesproductie verwacht van 2,5%. Voor kippenvlees, waar ook de binnenlandse vraag naar stijgt, is dit zelfs een stijging van 4%. Vlees-export (naar vooral de VS en China) is in 2019 naar recordhoogtes gestegen met een stijging van 23% t.o.v. 2019 en Mexico heeft de positie van Australie overgenomen als de op 1 na belangrijkste vleesexporteur naar de VS (na Canada). Mexicaanse vlees-import is juist gedaald (met 27% t.o.v. 2019). Grotere op export gerichte vleesproducenten varen wel bij deze ontwikkelingen; de kleinere vleesproducenten hebben het over het algemeen moeilijk, vanwege de matige binnenlandse vraag, en prijsfluctuaties.

Beeld: Photo by Craig Elliot from FreeImages

Kaas
Consumptie van kaas, het belangrijkste consumentenproduct dat Nederland naar Mexico exporteert, is gestegen tijdens de corona-pandemie. Ook de import van kaas laat een stijgende trend zien in 2020. Het Amerikaanse USDA verwacht over 2020 een stijging van de Mexicaanse kaas-import van 3,2%. Nederland is na de VS de belangrijkste kaas-exporteur naar Mexico.

Expo Agroalimentaria Guanajuato
Mexico’s belangrijkste landbouw-beurs, de Expo Agroalimentaria Guanajuato, zal in haar 25e jaar, van 10 t/m 13 november in hybride vorm worden gehouden. In 2019 trok de beurs 120.000 (fysieke) bezoekers, in 2020 zal dit aantal, net als het aantal exposanten, flink minder zijn.