Desastreuze gevolgen COVID19 op Mexicaanse sierteeltsector

Naar aanleiding van een enquête onder telers van snijbloemen en potplanten worden de desastreuze gevolgen van COVID19 op de Mexicaanse sierteeltsector duidelijk zichtbaar. Lokaal consultancybureau JMC Consultores heeft in samenwerking met verschillende partners (OPF México powered by IPM Essen, B2B Conecta, INNOVAVEG en CEPOMAC) een enquête afgenomen onder ongeveer 200 spelers in de Mexicaanse sierteelt om zo inzicht te kunnen krijgen in de situatie en een gepast reactivitatieplan te formuleren.

Potplanten

Vrijwel alle geënquêteerde telers geven aan dat ze hun verkoop sinds de coronacrisis (maart-juli 2020) op de nationale markt met gemiddeld 48% zagen dalen in vergelijking met dezelfde periode in voorgaande jaren. Daarnaast berekenen ze een gemiddeld verlies in export van 55% in de afgelopen periode (maart-juli 2020) ten opzichte van voorgaande jaren. Om deze klappen op te vangen heeft 67% van de ondervraagde telers besloten om de werknemers te korten op het salaris. Gemiddeld zijn de werknemers met 41% gekort op hun loon. Daarnaast zijn er ook ontslagen gevallen, hoewel de cijfers aangeven dat de telers liever hun werknemers korten op salaris dan vast personeel ontslaan. Vergelijkbare cijfers zijn waarneembaar onder de seizoensmedewerkers.

Snijbloemen

Ook bijna alle snijbloemtelers geven aan hun verkoop en export te hebben zien dalen in de maanden maart-juli 2020. Ten opzichte van voorgaande jaren in dezelfde periode gaat dit gemiddeld om ruim 60% verlies in verkoop op de nationale markt en 61% in de export. Van de geënquêteerde snijbloemtelers geeft bijna 74% aan hun werknemers te hebben gekort op hun salaris, met een gemiddelde van 46%. Daarnaast hebben ze afscheid moeten nemen van 23% van de vaste werknemers. Vergelijkbare cijfers worden genoemd voor seizoensmedewerkers.

Promotie

Het is opmerkelijk dat slechts iets minder dan de helft van de ondervraagden aan digitale promotie doet. Ruim 80% van de ondervraagden is geïnteresseerd om deel te nemen aan een evenement of vakbeurs om zijn/haar producten te promoten. Bijna alle ondervraagden zeggen graag mee te doen aan een digitaal evenement. Daarbij geven de ondervraagden aan dat ze daar mee niet kunnen wachten totdat de pandemie aan zijn eind komt.

Conclusie

JMC Consultores komt daarmee tot de conclusie dat er een grote behoefte bestaat om de krachten te bundelen tussen telers en overheidsinstanties om een gepaste oplossing te zoeken die deze sector een impuls kan geven. JMC Consultores en de partners geven aan dat dit de perfecte timing is om een actieplan te ontwikkelen die nog in de tweede helft van 2020 voor een dergelijk impuls kan zorgen. Of de  tweede editie van de vakbeurs Ornamental, Plants & Flowers México (OPF) doorgang kan vinden in november, wordt in de eerste weken van augustus 2020 besloten.

In oppervlakte geldt Mexico als de twee na grootste producent wereldwijd. Door verschillende hoogtes en klimaten biedt het Mexicaanse landschap veel kansen voor de sierteelt. Ongeveer 90% van de bloementeelt is echter bestemd voor de interne markt. De meest populaire exportbestemming is de VS. In 2018 bedroeg de totale export 6.5 miljoen USD. Nederland wordt gezien als hét land als toeleverancier van uitgangsmaterialen als bollen, zaden en stekjes. Daarnaast geniet de Nederlandse technologie op het gebied van kassen en klimaatsystemen een enorm goede reputatie. Vooral in de deelstaten Morelos, Estado de México en Baja California vindt de sierteelt plaats, hoewel in andere deelstaten als Jalisco ook steeds meer oppervlakte wordt gewijd aan dit soort teelt.