Forse impact Covid-19 op pluimveesector in Iran

De belangrijke pluimveesector in Iran maakt moeilijke tijden door als gevolg van de corona-crisis. De Iraanse overheid komt de sector tegemoet. De economie komt nu weer langzaam op gang. Dat biedt kansen voor de Nederlandse agrofoodsector.

Zoals in veel landen is de vleesketen in Iran ernstig verstoord door afname van de vraag als gevolg van Covid-19. Tijdens het hoogtepunt van de epidemie in april werd een 40% lagere consumptie gerapporteerd, veroorzaakt door sluitingen van foodservices, restaurants en fastfood. Er waren ook problemen met de import van grondstoffen.

Als gevolg hiervan daalde de prijs van vlees sterk. Veel pluimveehouders besloten om eendagskuikens te doden om zo de productie snel op de vraag af te stemmen. Beelden van deze gebeurtenissen gingen viraal en veroorzaakten grote verontwaardiging onder de bevolking. Tegen deze achtergrond kondigde de regering aan kip op te kopen tegen een gegarandeerde prijs om verliezen voor de pluimveehouders te voorkomen. Het overtollige vlees wordt geëxporteerd. Voorts stelde zij zachte leningen in het vooruitzicht voor gedupeerde producenten.

Lees verder onder foto

Kippen

Zelfvoorzienend voor pluimveevlees

Kip is voor Iraniërs de belangrijkste eiwitbron. Jaarlijks produceert Iran 2,3 miljoen ton pluimveevlees en 1 miljoen ton eieren. Hiermee is het land ruimschoots zelfvoorzienend. De Amerikaanse sancties en ook Covid-19 zullen de groei op lange termijn waarschijnlijk niet vertragen.
De druk van de sancties op de nationale economie heeft burgers er zelfs toe aangezet meer kippenvlees te consumeren, omdat andere eiwitbronnen zoals rood vlees en vis minder betaalbaar zijn geworden. De consumptie van kippenvlees per hoofd van de bevolking is in 2019 gestegen tot circa 28 kg, aanzienlijk hoger dan in Nederland (22 kg).

Nederlandse bedrijven vinden, ondanks de Amerikaanse sancties, een redelijke afzetmarkt in Iran. Nederlandse export omvatte in de periode 2017-2019 vooral verwerkingsmachines, vaccins, ontsmettingsmiddelen, grondstoffen en ingrediënten voor diervoeders.

Prijscontrole

Kippenvlees en eieren liggen politiek gevoelig in Iran. Prijsstijgingen hebben een grote impact op de voedselzekerheid. In reactie op de hervatting van de Amerikaanse sancties in 2018 heeft de regering een verlaagde wisselkoers ingevoerd voor de import van essentiële grondstoffen, zoals diervoeders. Dit heeft de kosten van de pluimveehouderij gedrukt, maar heeft er ook voor gezorgd dat producenten voor hun importbehoeften afhankelijk werden van de overheid.

Naast prijsregulering aan de voorkant heeft de regering prijsdrempels ingesteld voor zowel kippenvlees als eieren op de binnenlandse consumentenmarkt. Zij staat alleen incidenteel export toe om producenten te ondersteunen. Export naar buurlanden als Irak, Afghanistan en de GOS-landen kan een aantrekkelijke optie zijn voor producenten, waar zij tot tweemaal de Iraanse prijs kunnen krijgen in harde valuta.

Kansen voor Nederland

Nu Iran uit de Covid-crisis geraakt en de economie weer langzaam op gang komt, liggen er kansen voor de Nederlandse pluimveesector. Zo werd op 4 juni 2020 de belangrijke grens met Turkije weer geopend voor internationaal vrachtverkeer.

80 tot 90% van de grondstoffen voor diervoeders zoals soja en mais, en ook verwerkingsmachines worden geïmporteerd. Hoewel de industrie door de overheid overeind wordt gehouden, bestaat er bij Iraanse producenten onzekerheid over hoe lang zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Dat in het licht van tekorten aan vreemde valuta en het moeizame internationale bankverkeer. Voor Nederlandse exporteurs is deze materie niet onbekend. Agrarische handel met Iran blijft legaal. Het openhouden van de handelsrelaties kan in de toekomst vruchten afwerpen.

Bronnen

Landbouwteam Iran