Gevolgen oorlog Oekraïne voor Ethiopië

De prijzen van agrarische grondstoffen en voedingsmiddelen in Ethiopië zijn het afgelopen jaar behoorlijk gestegen (> 40%) mede als gevolg van het militaire conflict en de schrijnende humanitaire situatie in relatie tot Tigray. Andere factoren die hebben geleid tot prijsstijgingen zijn het gebrek aan harde valuta, devaluatie van de nationale munt (birr) en de aanhoudende droogte in delen in het oosten en zuiden van  het land.

De (handels)gevolgen van de strijd tussen Rusland en Oekraïne zullen voor Ethiopië niet zo groot zijn als voor een groot netto importerend Afrikaans land als Egypte. Desalniettemin is de verwachting dat het conflict in Oost-Europa een negatief effect zal hebben in Ethiopië op de invoer en prijzen van brandstof, kunstmest en een aantal belangrijke basisproducten, waaronder tarwe en zonnebloemolie, en daarmee de inflatie verder vergroten. Dit kan leiden tot sociale onrust. Hogere voedselprijzen zijn funest voor met name dat deel van de Ethiopische bevolking die nu al geen of nauwelijks toegang heeft tot voldoende en gezonde voeding.

Verder zal Ethiopië door de stijgende invoerprijzen van agrarische basisproducten, meer aanspraak moeten maken op haar toch al zeer schaarse reserves aan harde valuta. Dit kan indirect ook weer negatieve gevolgen hebben voor de toekomstige Ethiopische invoer van agrarische input, waaronder plantaardig uitgangsmateriaal, fokmateriaal, meststoffen, irrigatie en verpakkings-materiaal evenals van technologie (machines, apparatuur, opslag- en koelfaciliteiten, verwerking). Producten die Nederland onder andere levert.

Daarnaast vreest Ethiopië zelf dat het conflict tussen Rusland en Oekraïne zal leiden tot een verschuiving van de aandacht van internationale donoren voor het verstrekken van (ontwikkelings-)steun en juist op een moment dat Ethiopië de internationale gemeenschap vraagt voor meer (financiële en humanitaire) steun in verband met  het interne conflict en de aanhoudende droogte.

Inflatie