Colombia zet in op insecten als diervoeder in kringlooplandbouw

In het kader van de innovatieagenda van de Topsector Agri & Food is een studie uitgevoerd naar de eiwittransitie in Colombia. Marcel Dicke en Yavanna Aartsma van de WUR en Karol B. Barragán-Fonseca van de Nationale Universiteit van Colombia voerden het onderzoek uit. De drie onderzoekers richtten zich op de kansen, uitdagingen en kennisbehoefte voor toepassing van Black Soldier Flies (BSF) in pluimveevoer in Colombia.

Onderzoekers hadden al goede ervaringen opgedaan met de productie van BSF als visvoer in Colombia via het project Insects for Peace (UNC, 2020). Het Topsectorproject gebruikte dat als uitgangspunt en betrok alle stakeholders uit de waardeketen. Zij hadden allemaal grote belangstelling voor de ontwikkeling van BSF voor diervoeder in Colombia.

Zowel insectenkwekers, pluimveehouders als diervoederproducenten en wetenschappers zijn bereid om aan deze voermethode te werken en verwachten dat deze nieuwe productiemethode acceptatie zal vinden.

Kweek Black Soldier Fly
Beeld: ©WUR
Kweek Black Soldier Fly

Invoer sojameel

Een van de belangrijkste redenen om een alternatief te zoeken, is dat de Colombiaanse veehouderij afhankelijk is van de invoer van grote hoeveelheden sojameel en vismeel als eiwitcomponent van het voer. Deze grondstoffen zijn duur en ook niet erg duurzaam, mede door de grote transportafstanden in het land.

Circulaire voederproductie

Voor een nieuwe, circulaire en duurzame aanpak van de voederproductie bieden insecten uitstekende mogelijkheden, omdat deze meestal kunnen worden gekweekt op organische reststromen. De Black Soldier Fly (BSF, Hermetia illucens) komt voor in tropische en subtropische gebieden. Het klimaat in Colombia is geschikt voor de productie ervan. De insecten zijn zeer voedzaam voor vee, zoals pluimvee.

Nog mooier is dat de reststromen van de insectenproductie en residuen van de substraten kunnen dienen als meststof voor gewasproductie. De BSF sluiten dus nog een andere kringloop en dragen zo nog meer bij aan de circulariteit (zie figuur 1).

Ook biedt de productie van insecten voor diervoeders belangrijke kansen voor verbetering van de levensomstandigheden van kleine boeren, voor inclusieve ontwikkeling en het verlagen van de productiekosten.

Lees verder onder afbeelding

Potential of insects as feed in a circular agriculture
Beeld: From Dicke (2018)

Duurzame eiwitbron

De Colombiaanse pluimveesector weet dat BSF bruikbaar is als duurzame eiwitbron in voer. Er is veel belangstelling voor de ontwikkeling van deze nieuwe benadering van pluimveevoer. Volgens het Colombiaanse ministerie van Milieu en Duurzame Ontwikkeling is jaarlijks ongeveer 12 miljoen ton aan organische reststromen beschikbaar. Bedrijven betalen nu voor de afvoer daarvan. Gemiddeld wordt slechts 17% van de reststroom hergebruikt terwijl deze bronnen in het hele land te vinden zijn. Dit biedt dus goede mogelijkheden voor lokale productie, zonder afhankelijk te zijn van lange-afstandstransporten.

Aanpassing wetgeving

Natuurlijk zijn er uitdagingen om het gebruik van BSF als diervoeder in Colombia op grote schaal te ontwikkelen. Ondersteunende wetgeving is van groot belang, evenals kennisontwikkeling bij boeren en in de rest van de keten. De prijs kan overigens in de beginfase een probleem zijn, evenals een continue aanvoer en opschaling naar de markt.

'Internationaal ontwikkelt de kennis over BSF in diervoeders zich snel. Deze transitie vindt plaats in zowel lage- en middeninkomenslanden als in ontwikkelde landen'

Kringlopen sluiten

Internationaal ontwikkelt de kennis over BSF in diervoeders zich snel. Deze transitie vindt plaats in zowel lage- en middeninkomenslanden als in ontwikkelde landen. Het biedt de kans om de kringloop te sluiten en zo bij te dragen aan circulaire landbouw. Het gebruik van de internationale kennis voor de lokale situatie ondersteunt de ontwikkeling van een effectieve waardeketen op basis van BSF. Hiervoor is samenwerking tussen publieke en private organisaties belangrijk.

Volgende stappen

In Colombia moeten de volgende stappen worden gezet:

  • Aanpassing van wetgeving om ketenpartijen een duidelijk kader te bieden voor gebruik van insecten als diervoer,
  • Meer onderzoek naar de productie van BSF op basis van de beschikbare reststromen, inclusief analyse van hun samenstelling, betrouwbaarheid van levering en kwaliteit,
  • Onderzoek naar de formules van pluimveevoer waarin BSF zijn verwerkt, en naar de prestaties en gezondheid van vleeskuikens en legkippen die voer krijgen met BSF-eiwit.

Publiek-private samenwerking

Het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Bogota ziet het gebruik van BSF in diervoeders als een veelbelovende manier om de dierlijke productie te verduurzamen. Hier liggen kansen voor een publiek-private samenwerking met Colombiaanse en Nederlandse stakeholders. Wilt u meewerken aan de volgende stappen, neem dan contact op met het landbouwteam via bog-lnv@minbuza.nl. Wij brengen u ook graag in contact met de onderzoekers in Wageningen en Colombia.

Landbouwteam Colombia
E-mail: bog-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriColombiaNL

November 2021

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Eiwittransitie wereldwijd. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.