Voedingstuinbouw in Colombia heeft potentie

De voedselvoorziening van grote steden en duurzame ontwikkeling in de Colombiaanse tuinbouw zijn belangrijke prioriteiten van de landbouwafdeling op de Nederlandse ambassade in Bogota. Een recente studie geeft inzicht in de verwachte ontwikkelingen en uitdagingen in de Colombiaanse tuinbouw.

De studie is uitgevoerd door N&S del Trópico S.A en geeft de huidige situatie weer van productie en afzet in de voedingstuinbouw in Colombia. De studie geeft, vooral vanuit consumentenperspectief gezien, een beeld van de verwachte ontwikkelingen, uitdagingen en het binnen- en buitenlandse potentieel van de sector. Ook is een strategie uitgewerkt over hoe Nederlandse kennis en technologie het best kunnen bijdragen aan de aanpak van deze uitdagingen.

Lees verder onder foto

Supermarkt in Bogota
Supermarkt in Bogota

Groeiende bevolking in steden

Nu al woont meer dan 80% van de bevolking in stedelijke gebieden. In megasteden zoals Bogota wordt het belang van toegang tot voedsel steeds belangrijker. Daarnaast neemt de vraag toe naar kwalitatief beter, gezonder, duurzamer en meer gediversifieerd voedsel.

Dit wordt deels verklaard door de toenemende koopkracht van de middenklasse in de Colombiaanse steden. Dat vertaalt zich in voorkeuren voor duurzamer geproduceerd voedsel. Even belangrijk is de groei van de vaak kleine producenten op het platteland rond de megasteden. Zij spelen een sleutelrol in de lokale voedselvoorziening. Productiviteit en kwaliteit moeten verbeterd worden.

Consumentenprofielen in Colombia
Consumentenprofielen in Colombia

Voedselverlies in de keten

Naar schatting 34% van het voedsel gaat verloren in de keten tussen producent en consument. In de groente- en fruitsector gaat het zelfs om 62%. Er is daarom behoefte aan een betere verbinding tussen boeren met de markt en de introductie van betere naoogsttechnologieën en agrologistiek.

Het antwoord op deze uitdagingen vereist een transitie in het hele Colombiaanse productiesysteem. Vooral het segment van de beschermde teelt van tomaten, paprika's en komkommers heeft potentie. Dat geldt ook voor sla en kruiden. Al deze gewassen worden momenteel vooral in de vollegrond geteeld.

Beschermde teelt

Een beschermde en meer gecontroleerde teelt biedt aanknopingspunten om duurzaamheid, voedselveiligheid, kwaliteit en voedselzekerheid te verbeteren. De Nederlandse agrofoodsector kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Via onderstaande links kunt u twee documenten downloaden over de ontwikkelingen in Colombiaanse voedingstuinbouw. Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar BOG-LNV@minbuza.nl

Landbouwteam Colombia
Email: bog-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriColombiaNL

December 2020

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Bedekte voedingstuinbouw. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.