Werkbezoek kan vaart achter toelating agro-producten zetten

Markttoegang verkrijgen in het buitenland vergt zowel voor plantaardige als dierlijke producten vaak een lange adem. In langdurige, soms wel tien jaar durende procedures moet worden bewezen dat producten fytosanitair dan wel veterinair aan de eisen van het importerende land voldoen. Een werkbezoek zoals recent aan Argentinië en Chili van het Nederlandse fytosanitair en veterinaire markttoegangsteam van het ministerie van LNV en de NVWA kan dan heel zinvol zijn. Dat vertelt Lianne Kersbergen van het fytosanitair markttoegangsteam bij het ministerie van LNV.

Lianne Kersbergen met links Senasa-president Ricardo Luis Negri.

Concreet gaat het in Argentinië nu onder meer over de toelating van fruitboomonderstammen en varkensvleesproducten. “Zo´n land vraagt dan allerlei informatie op, met name over ziekten die in Nederland voorkomen. Het gaat bij plantaardige producten om een zogeheten pestrisk assessment, ofwel PRA. In dit geval wil Argentinië uitsluiten dat ziekten via de planten het land inkomen.”

Hoog ingezet

Veelal via de e-mail levert Nederland de benodigde informatie. Vervolgens legt het land fytosanitaire of veterinaire eisen op waaraan het toe te laten product moet voldoen. Kersbergen: “Vaak wordt dan hoog ingezet, met zware eisen. Daarover gaan je vervolgens onderhandelen. Zo´n proces kan jaren slepen. Dan is een werkbezoek heel nuttig. Je leert elkaar beter kennen, je kunt zaken toelichten en wat druk op de dossiers zetten. Vaak komt er door een bezoek van een delegatie weer energie in de dossiers. Daarom bezoeken we eens in de twee of drie jaar dergelijke landen. Belangrijke landen met veel dossiers zoals China en de VS bezoeken we vaker.”

De toelating van de fruitboomonderstammen is bij het werkbezoek niet aan de overlegtafel afgekaart, maar is wel een stap dichterbij gekomen, schat Kersbergen in. “Wat daarbij helpt is dat in dit geval Argentinië de vragende partij is. Daar willen fruittelers hun onderstammen vernieuwen. Dan heeft zo´n land er belang bij om de toelating wat vlotter te regelen.”

Lianne Kersbergen op conferentie ambassadeleden Amerika

Training

De Nederlandse delegatie bestond uit twee leden van de fytosanitaire en veterinaire delegatie van het ministerie van LNV en van de NVWA. Uiteraard maakte landbouwraad Léontine Crisson (Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay) deel uit van de delegatie. Het werkbezoek viel samen met een bijeenkomst van tien agrarisch assistenten van de beide Amerika´s. Zij kregen een training over de ins en outs van de fytosanitaire en veterinaire procedures rond markttoegang. Voor deze training waren ook twee leden van RVO afgereisd naar Zuid-Amerika.

De delegatie sprak in Argentinië onder meer met de president van SENASA, Ricardo Luis Negri. Deze Argentijnse overheidsinstantie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van nationaal beleid op het gebied van dier- en plantgezondheid en kwaliteit en voedselveiligheid. SENASA gaf ook een presentatie over hun actieve inzet voor het elektronisch certificeringssysteem (e-cert). Daarop werken Nederland en Argentinië ook samen. Later in de week brachten de ambassademedewerkers een bezoek aan de haven waar een fruitinspectie van kiwi’s uit Italië werd bekeken.