Chili: vergroening van een steeds droger Santiago

Terwijl de heuvels rondom de Chileense hoofdstad Santiago opdrogen en de sneeuw op de toppen van de Andes gestaag smelt, neemt het land maatregelen om het probleem van de waterschaarste op te lossen. Dat is in Santiago al te zien. Zo wordt gekozen voor planten met een laag watergebruik in openbare parken. 

Chili kampt al jaren met extreme droogte. Vooral in Santiago heerst momenteel een groot watertekort. Het waterpeil van de rivieren die de stad van water voorzien, is flink gedaald door de aanhoudende droogte. Daardoor is rantsoenering noodzakelijk.

Plan voor waterrantsoen

De gouverneur van Santiago, Claudio Orrego, kondigde een plan aan voor een waterrantsoen voor de stad: “Een stad kan niet leven zonder water. We zitten in een ongekende situatie in de 481-jarige geschiedenis van Santiago. We moeten ons voorbereiden op de situatie dat er niet genoeg water is voor iedereen. ”

De aanpak van de waterschaarste is onderdeel van het initiatief Cities 2050 met als doel de ontwikkeling van geïntegreerde, rechtvaardige en duurzame steden.

Lees verder onder foto

Op de Atenas-rotonde in het centrum van Santiago is gras vervangen door olijfbomen
Op de Atenas-rotonde in het centrum van Santiago is gras vervangen door olijfbomen

Mediterrane parken

Zo wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van xeriscaping, een vorm van landschapsarchitectuur die is gericht op minder irrigatie. Hierbij worden planten gebruikt die passen bij het lokale klimaat. De inzet is om geen water verloren te laten gaan door verdamping en afvloeiing. Daarbij worden mediterrane tuinen gecreëerd ter vervanging van vegetatie die veel water verbruikt zoals gras en exotische planten.  Zo kondigde de beheerder van het Santiago Metropolitaans Park onlangs aan dat het 50.000 vierkante meter siergras gaat vervangen door soorten met een laag waterverbruik. Dat zorgt voor een besparing van 300 duizend liter water per gietbeurt.

Waterbesparende hydrogel

Ook in het stadsdeel Providencia zijn maatregelen genomen om het waterverbruik te verlagen. Zo wordt op plekken met dor en geel gras gebruikgemaakt van een hydrogel die ervoor zorgt dat het watergebruik met 50% vermindert.

Andere maatregelen zijn: de inrichting van duurzame tuinen, het vaststellen van een verordening die het irrigatieschema regelt en het gebruik van duurzame technologieën voor de irrigatie van openbare parken en tuinen.

Burgemeester Carol Vargas beschrijft het effect van de genomen maatregelen: “Het waterverbruik is met bijna 11% verminderd ten opzichte van drie jaar geleden. In 2018 werd er in de groene gebieden van het stadsdeel Providencia 780 duizend kuub water gebruikt. In 2021 is dat verlaagd tot 700 duizend kuub.”

Parque Araucano in Santiago
Parque Araucano in Santiago

Nederlandse duurzame bouwoplossingen

Naast deze maatregelen wordt bij grote bouwprojecten gekeken naar het verduurzaming van Chileense steden.  Projectontwikkelaar Territoria is bezig met een groot kantoor-winkelcomplex midden in het centrum van Santiago. Het MUT (Mercado Urbano Tobalaba) zal in Chili de nieuwe standaard worden op het gebied van duurzaam bouwen door energie- en waterefficiency te combineren met hergebruik van reststromen.  Bijvoorbeeld door verwerking van het organisch afval van de horecagelegenheden in het complex. Dat gebeurt met behulp van een installatie van het Nederlandse bedrijf The Waste Transformers.

Dat bedrijf biedt een kleinschalige oplossing voor het ter plekke verwerken van afvalstromen.  De modulaire installatie heeft de capaciteit om 300 tot 3.000 kilo aan biologisch afbreekbaar afval per dag om te zetten in elektriciteit, warmte en vloeibare meststoffen. Deze outputs zullen lokaal worden gebruikt voor bemesting van de binnentuin. Lokale bedrijven profiteren van de stroom en warmte van de verwerkingsinstallatie.

Lees verder onder foto

Bouw van de modulaire installatie van The Waste Transformers
Bouw van de modulaire installatie van The Waste Transformers

Recycling van banden

Het Nederlandse bedrijf Granuband onderzoekt de mogelijkheden om een bandenrecyclingsfabriek te bouwen in Chili. Idee is om de grote hoeveelheid aan gebruikte banden uit de mijnbouw- en transportsector om te zetten in nieuwe circulaire eindproducten.  Deze kunnen een bijdrage leveren aan het klimaatbestendig maken van Chileense steden. Het gaat bijvoorbeeld om circulaire en geluiddempende bouwmaterialen voor parken en om waterretentiepanelen. Die panelen kunnen worden gebruikt op groene daken om regenwater te bufferen.

Enrique Matuschka Aycaguer
Enrique Matuschka Aycaguer

Ontwikkeling duurzame steden

Enrique Matuschka Aycaguer, voormalig hoofd van de afdeling stedelijke ontwikkeling bij het ministerie van Huisvesting en Stadsplanning, ziet kansen voor samenwerking met Nederlandse bedrijven. “De ontwikkeling van duurzame steden is niet alleen een lokale uitdaging, maar ook een mondiale. Alle ervaringen die in andere delen van de wereld hun vruchten afwerpen, kunnen hieraan bijdragen.”

Chili heeft inmiddels een platform opgericht voor overheidsinstanties om hun wensen voor duurzame stadsontwikkeling kenbaar te maken. Bedrijven kunnen hierop inspelen met creatieve ideeën.

Nederlandse bedrijven die oplossingen hebben voor vergroening van Chileense steden kunnen contact opnemen met het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Santiago: stg-lnv@minbuza.nl

Contact

Landbouwteam Chili
E-mail:  stg-lnv@minbuza.nl
Twitter:  @AgriArgentinie

Juni 2022

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Groene en gezonde steden. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.