Over de LNV-raad Canada

Sinds augustus 2022 is Ton van Arnhem werkzaam als LNV-raad vanuit de Nederlandse ambassade in Washington D.C. met als werkgebied Verenigde Staten (incl. Puerto Rico), Canada en de Wereldbank.

Ton van Arnhem
Ton van Arnhem

Ton van Arnhem LNV-raad

Ton Van Arnhem studeerde tuinbouwplantenteelt in Wageningen. Hij is al decennia werkzaam op het ministerie van LNV, vooral op internationale dossiers. Zo was Van Arnhem eerder voor LNV uitgezonden naar Rome, Hong Kong, Seoel en Berlijn en was hij ruim twaalf jaar Chief Phytosanitary Officer. De laatste jaren was hij directeur van de National Plant Protection Organisation (NPPO) bij de NVWA. Lees het interview met Ton van Arnhem.

LAN team

De overige leden van het LAN team op de Nederlandse ambassade in Washington zijn:

Alya de Bie
Alya de Bie

Alya de Bie-Kamerling LNV-attaché

Alya de Bie werkt sinds eind augustus 2023 als LNV-attaché in Washington D.C. waar zij zich inzet voor duurzame en innovatieve oplossingen voor de landbouw sector in zowel de Verenigde Staten als in Canada. Ook zet Alya zich in voor de eiwittransitie, klimaat-slimme landbouw, natuur en biodiversiteit, alsmede voor handelsbevordering. Alya heeft een MSc in Milieukunde en was voor haar plaatsing in Washington D.C. gedurende 5 jaar werkzaam bij het ministerie van LNV, waarvan het meest recent bij de directie Natuur.

Caroline Berenschot Feitel

Caroline Berenschot Feitel Senior Landbouwadviseur

Caroline werkt sinds 2007 als adviseur bij de landbouwafdeling van de Nederlandse Ambassade in Washington D.C. Caroline is de liaison tussen Nederland en de Verenigde Staten/Canada voor agro gerelateerde zaken zoals voedingsmiddelen, dranken, diervoeding, dierlijke producten, planten en plantmateriaal. Ook biedt Caroline advies en ondersteuning aan de Nederlandse agri-business sector over Amerikaanse en Canadese wetgeving, beleid en andere handelszaken zoals markttoegang. Caroline is vanaf 1996 werkzaam bij de Nederlandse Ambassade in Washington D.C. Zij heeft een Masters in Bestuurskunde van de Universiteit van Amsterdam. Lees het interview met Caroline Feitel

Lidy Feijt

Lidy Feijt Agricultural officer

Lidy Feijt werkt sinds 2017 op de ambassade in Washington DC. Zij was daar  werkzaam voor het Nederlands Innovatie team en ondersteunde het team bij innovatie- en handelsmissies, netwerkevenementen, office-management en financiële zaken.

In november 2023 is zij gestart bij het LNV-netwerk. Haar werkgebied is Noord Oost VS tot en met Georgia waar zij zich zal inzetten voor handelsbemiddeling en duurzame en innovatieve oplossingen voor de tuinbouwsector. Lidy is 20 jaar geleden verhuisd naar de DC-area en heeft MA in Public Health & Communicatie.

Barbara Wellink

Barbara Wellink Senior Managementondersteuner LNV-team

Sinds juni 2023 ondersteunt Barbara vanuit de ambassade het LAN-team (20 uur per week). Hiervoor werkte ze als managementondersteuner op de Economische Afdeling van de ambassade in Washington. Van 2017 tot 2018 werkte ze ook al part-time voor WAS-LNV, na bijna 24 jaar als uitgezonden secretaresse werkzaam te zijn geweest voor Buitenlandse Zaken in diverse landen.

LNV-raad VS en Canada

Contact

  • Adres: LAN team Nederlandse ambassade, 4200 Linnean Avenue NW, Washington, DC 20008
  • Email: was-lnv@minbuza.nl