Afvalberg inspireert Canada tot circulaire initiatieven

Canada is een van de grootste afvalproducenten ter wereld. Per inwoner gaat het om zo’n 720 kilo per jaar. Sinds 2010 is de afvalproductie wel met 10% afgenomen. Dat is mede het resultaat van succesvolle initiatieven om te recyclen en om afval te voorkomen.

De laatste jaren komen er in dit land steeds meer initiatieven van de grond om voedselverlies en –verspilling tegen te gaan. De federale en provinciale overheden zetten allerlei projecten op om het bewustzijn onder de bevolking te vergroten. Ook vanuit de private sector bestaat er aandacht voor dit onderwerp.

Lees verder onder foto

Voedselverspilling
Beeld: ©Canva
Food waste reduction

In november 2020 lanceerde Canada’s minister van ‘Agriculture and Agrifood’ Marie-Claude Bibeau de Food Waste Reduction Challenge om voedselafval in Canada te verminderen.

CEC

Ook op internationaal terrein is Canada actief. Canada, Mexico en de Verenigde staten zetten in 2018 een gezamenlijk initiatief op – de Commission for Environmental Cooperation – om voedselverlies en –verspilling onder de aandacht te brengen. In 2019 lanceerden zij The Food Matters Action Kit om jongeren in Noord-Amerika aan te sporen minder voedsel weg te gooien.

Initiatieven in West-Canada

In de stadsregio Vancouver is in 2019 een campagne gestart om meer voedselafval te recyclen. Sinds de invoering van de groene vuilnisbak in 2015 is er ongeveer 1,6 miljoen ton GFT-afval van de stortplaats gehouden. De CO2-uitstoot is hiermee met meer dan een halve ton verminderd. Op dit moment wordt zo’n 68% van het GFT-afval gerecycled.

Ook vanuit de industrie zijn er steeds meer partijen die dit probleem op een milieuvriendelijke manier aanpakken. Zo is in West-Canada het Nederlandse bedrijf Waste Treatment Technologies (WTT) actief dat biogas opwekt uit GFT-afval. De groene vuilniswagens in de regio rijden met deze duurzaam opgewekte energie rond om nog meer GFT-afval op te halen.

'Goodly Foods maakt gezonde soepen van producten die anders verloren zouden gaan'

Goodly Foods, een initiatief van een Nederlandse CEO in Vancouver, maakt gezonde soepen van producten die anders verloren zouden gaan. Hierbij wordt gebruikgemaakt van onvolmaakte tomaten en overtollige pompoenen, aardappelen, bieten en andere groenten, die vervolgens worden verwerkt tot voedzame soepen en stoofschotels.

Voedselinnovaties in Oost-Canada

Guelph-Wellington, ongeveer anderhalf uur rijden van Toronto, is een belangrijke regio voor de voedselproductie en -verwerking in Canada. Dat is mede te danken aan de aanwezigheid van de University of Guelph, een opleidings- en onderzoeksinstituut met een sterke focus op landbouw, tuinbouw en veeteelt. Op 14 mei 2019 werd de regio met het ‘Our Food Future’-plan als één van de vier winnaars uitgeroepen van de zogeheten Smart Cities Challenge, een federaal initiatief.

OurFoodFuture

Het plan heeft de ambitie om in 2025 de meest circulaire voedselregio van Canada te zijn. Door middel van lokale expertise, big data en innovatieve technologie streeft de regio ernaar het bestaande ecosysteem om te vormen tot een ‘living lab’, waar sociale vernieuwers, agrariërs,  ondernemers en andere partners samenwerken aan de oplossing van complexe voedselproblemen.

De bovengenoemde Smart Cities Challenge van de federale regering is een belangrijke katalysator gebleken om vele, soms kleinschalige, circulaire voedselprojecten in Canada over het voetlicht te brengen en deze met behulp van landelijke subsidie te realiseren. Voorbeelden zijn:  

  • Het Re(PURPOSE) Program is gericht op het opwaarderen van bijproducten om de voedsel- en drankenindustrie inzicht te verschaffen in het commercialiseren van voedselafval van ingrediënt tot product.   
  • De Wellington Brewery heeft onderzocht hoeveel van hun product verdwijnt in afval en hoe dit bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen. Door middel van een gezamenlijk veranderproces, het investeren in opleidingen voor werknemers en verbetering van de apparatuur heeft het bedrijf de verliezen inmiddels flink teruggebracht.

Sterke focus op circulariteit

Circular oppurtunity

Voortbordurend op het succes van het Our Food Future initiatief heeft Guelph een Circular Opportunity Innovation Launchpad (COIL) ontwikkeld dat een bijdrage van 5 miljoen van de federale overheid heeft gekregen. Dit initiatief is onder meer gericht op de ontwikkeling van een Circular Economy Accelerator, die ongeveer 45 bedrijven gaat begeleiden in hun ambitie om meer circulair te worden. Verder worden er demonstratieprojecten geïnitieerd en is het plan om een ‘marktplaats’ te creëren waar  bedrijven bij- en restproducten kunnen uitwisselen.

De University of Guelph speelt een belangrijk rol bij deze ontwikkelingen. Dit instituut doet onderzoek naar slimmere en meer duurzame methoden van voedselproductie. Tevens zijn er onderzoekscentra die zich richten op de ontwikkeling van innovatieve (voedsel)productiemethodes.

Samenwerking met Nederlandse partijen

Het Consulaat-Generaal in Toronto heeft al sinds lange tijd nauwe contacten met Guelph, dat er om bekend staat innovatief, praktisch en vooruitstrevend te zijn. Een ideale partner dus voor het Nederlandse bedrijfsleven. Veel Nederlandse partijen hebben de weg naar deze regio gevonden, op eigen initiatief of via een handelsmissie georganiseerd door de Nederlands overheid.

'Guelph is op weg om een van de eerste Circular Food Regions in de wereld te worden'

Zo ook het bedrijf Metabolic uit Amsterdam dat, in samenwerking met de University of Guelph, geassisteerd heeft in het inzichtelijk maken van de huidige voedselsystemen in de regio en identificatie van mogelijkheden om meer circulair te worden. Deze initiatieven laten zien dat Guelph op weg is om een van de eerste Circular Food Regions in de wereld te worden.


Landbouwteam VS en Canada
E-mail: was-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgUSACAN

Juni 2021

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Mondiale aanpak van voedselverliezen. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.