Canada pakt klimaatverandering aan met living labs

Ook in Canada staat het klimaat onder druk. Canadese boeren passen hun bedrijfsvoering aan, maar dat is niet voldoende. De Canadese overheid ondersteunt de boeren onder meer met living labs. Vooral op het gebied van bodemonderzoek is Canada vergevorderd.

Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor de Canadese landbouw- en agrovoedingssector. Ondanks de zichtbare en catastrofale gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, hogere temperaturen en andere extreme weersomstandigheden, erkennen federale en provinciale regeringen pas recentelijk het belang van de landbouwsector voor de beperking van de klimaatverandering. Canadese boeren passen actief duurzame praktijken toe om klimaatverandering tegen te gaan, maar het is een strijd die ze niet alleen kunnen voeren.

Klimaat in Canada

De jaarlijkse en seizoensgebonden temperaturen stegen in heel Canada de afgelopen decennia gestaag. Daarbij deed zich de grootste opwarming zich voor in de wintermaanden.

Naast de warmere temperaturen veranderen ook de neerslaghoeveelheden merkbaar. Volgens de huidige klimaatmodellen (zie Figuur 1), krijgen veel Canadese landbouwgebieden in de zomer drogere maanden, maar in de winter en het voorjaar meer neerslag.

Figuur 1: A projection of the difference in monthly participation between 2051-2080 and 1976-2005.
Beeld: ©Bron: Climate Atlas of Canada
Figuur 1: A projection of the difference in monthly participation between 2051-2080 and 1976-2005.

Waterbeheer

De gevolgen van de stijgende temperaturen voor de Canadese landbouw verschillen van provincie tot provincie. Als we naar Canada als geheel kijken, zijn enkele van de bekende uitdagingen van een veranderend klimaat onder meer: een grotere afhankelijkheid van irrigatie en waterbeheer, uitstel van zaaien, verlies/verplaatsing van vee en gewassen, een groter aantal nieuwe dier- en plantenziektes en stroomuitval, met alle gevolgen voor geautomatiseerde systemen.

Voedselzekerheid

Koolzaad

Canada is de belangrijkste producent van koolzaad ter wereld. Dit gewas genereert jaarlijks CAN$ 29,9 miljard voor de Canadese economie. Op nationaal niveau wordt koolzaad geteeld door 43.000 Canadese akkerbouwers op rond 20 miljoen hectare grond.

Volgens een rapport van Statistics Canada daalde de koolzaadproductie door hogere temperaturen tot het laagste niveau sinds 2007 en daalde de opbrengst met maar liefst 40%.

De klimaatverandering is van invloed op de manier waarop Canada voedsel verbouwt. De regering moet actie ondernemen om de onbetwistbare dreiging waarmee het land wordt geconfronteerd, te bestrijden en er weerbaarheid tegen op te bouwen.

Federale en provinciale steun

Canadese boeren zien zichzelf als leiders in klimaatvriendelijke landbouw. De Canadese regering steunt deze sector door middel van onderzoek, innovatie en de invoering van nieuwe technologieën om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de klimaatverandering verder te beperken.

In overeenstemming met het klimaatplan van de Canadese regering, getiteld "A Healthy Environment and a Healthy Economy", is het Agricultural Clean Technology (ACT) programma opgezet. Met een investering van CAN$ 330 miljoen wordt steun verleend. Boeren kunnen daarbij kiezen uit twee subsidiepotten. De eerste “Adoption Stream" is gericht op boeren die geïnteresseerd zijn in de aankoop en installatie van schone technologieën die een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen laten zien. De tweede subsidiepot, "Research and Innovation Stream", is bestemd voor boeren die voornamelijk geïnteresseerd zijn in de ondersteuning van innovatie die aan de markt voorafgaat.

“Canadian farmers are good stewards of the land. In the face of this new climate reality and the expectations of Canadian and foreign consumers who want to know that their food has been sustainably produced, we must double down on our efforts, particularly by investing in the development and adoption of energy-efficient technologies. Together, we will grow our agricultural sector in an even more sustainable way.”

- The Honorable Marie-Claude Bibeau, Minister of Agriculture and Agri-Food

De regering van Canada reserveert daarnaast CAN$1 miljard om de emissiereductie in de landbouw te versnellen en toonaangevend te blijven op het gebied van duurzame landbouw. Daarnaast is CAN$ 470 miljoen in het On-Farm Climate Action Fund (OFCAF) gereserveerd om het programma na 2024 te verlengen en steun te blijven verlenen aan oplossingen die bijdragen aan de Canadese emissiereductiedoelstelling voor meststoffen van 30% tegen 2030.

Justin Trudeau, premier van Canada
Beeld: ©CC
Justin Trudeau, premier van Canada

Voedselbeleid

Het Canadese voedselbeleid richt zich op een gezonder en duurzamer voedselsysteem met een specifieke focus op het ondersteunen van boeren en voedingsmiddelenfabrikanten in Canada. Daarmee wil de overheid voldoende, duurzaam geproduceerd en betaalbaar voedsel voor consumenten waarborgen. Het voedselbeleid sluit goed aan bij de standpunten van premier Justin Trudeau, die tijdens de VN-conferentie over klimaatverandering (COP26) in Glasgow verklaarde dat er meer moet worden gedaan in de strijd tegen klimaatverandering.

“Climate action can’t wait. Canada has been a committed partner in the fight against climate change, and as we move to a net-zero future, we will continue to do our part to cut pollution and build a cleaner future for everyone. Together, we will beat this crisis while creating a green economy.”

-Rt. Hon. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada

Met de steun van de Canadese regering zullen Canadese producenten de koolstofvoetafdruk van landbouwpraktijken blijven verminderen. De rol die voedselsystemen spelen, met name binnen de landbouwsector, mag niet worden onderschat, aangezien zij een integraal onderdeel zijn van de oplossing om de uitstoot te verminderen.

Living labs

Vanuit de Canadese landbouwsector bestaat veel aandacht voor duurzaam bodemgebruik. Een aantal landbouwtechnieken, zoals begrazing bij toerbeurt, herstel van aangetast land, gebruik van peulvruchten en grassen in de vruchtwisseling en niet-kerende grondbewerking worden steeds meer toegepast. Het Natural Climate Solutions Fund (NCSF), in nauwe samenwerking met Agricultural Climate Solutions (ACS), beiden gesteund door de regering van Canada, kondigde de oprichting aan van negen nieuwe "living labs" aan. Elk living lab richt zich op innovatieve technologieën en de mogelijkheden voor landbouwbedrijven om deze technologieën over te nemen om de klimaatverandering te bestrijden.

Figuur 2: Living Labs Initiative: Innovation cycle
Beeld: ©Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)
Figuur 2: Living Labs Initiative: Innovation cycle

Bodemonderzoek

Het doel van elk lab is om de biodiversiteit op boerderijen te helpen beschermen, de water- en bodemkwaliteit te verbeteren, en misschien wel het belangrijkst, zich te richten op koolstofvastlegging. De laboratoria brengen boeren en wetenschappers samen om praktijken/technologieën in "real time" te testen en te monitoren en barrières in onderzoek en praktijk op de boerderij weg te nemen.

Met name op het gebied van bodemonderzoek is Canada vergevorderd. De resultaten van dit onderzoek in deze living labs kunnen ook interessant zijn voor Nederland.  

“For generations, Canadian farmers and researchers have been finding new ways to protect natural resources while making production practices more efficient. By working together, they are creating innovative research-based solutions that can be applied to real-world challenges on the farm. Our efforts are accelerating the sector’s ability to respond to climate change, all while working to ensure global food security.”

- The Honorable Marie-Claude Bibeau, Minister of Agriculture and Agri-Food

Contact

Landbouwteam Verenigde Staten en Canada
E-mail: was-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgUSACAN

November 2022

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Klimaattop COP27. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.