'Met Nederlandse technologie naar duurzame landbouw in Brazilië'

De verliezen in de Braziliaanse voedselketen lopen op tot 50%. Gekoeld transport, beter uitgangsmateriaal en apparatuur om grondstoffen lokaal te verwerken, kunnen dat verlies fors omlaag brengen. Dat zegt landbouwraad Paul van de Logt op de Nederlandse ambassade in de Braziliaanse hoofdstad Brasília. “De Nederlandse agrofoodsector kan hierbij ondersteuning bieden.”

Ook op het terrein van kennis, technologie en certificering kan Nederlands–Braziliaanse samenwerking een verschil maken, verwacht hij.

Paul van de Logt
Paul van de Logt

Hoofd voedselzekerheid

Van de Logt is in augustus 2021 op zijn post aangekomen. Daarvoor was hij vier jaar hoofd voedselzekerheid bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanuit die functie had hij al veel contacten met landbouwraden wereldwijd. “Geen mooiere baan dan landbouwraad. Nu mag ik zelf aan de bak, fantastisch toch? En dan nog wel in Brazilië, niet het makkelijkste land als het gaat om de geopolitieke verhoudingen in de wereld. Ik hoef maar de woorden ontbossing, soja en klimaat te laten vallen.”

Hij werkt in een leuk team met veel ervaring: Frederica Heering vanuit het Consulaat-Generaal in São Paulo en Ramon Gerrits die met hem op de ambassade in Brasília actief is. Tijdelijk is Leon Slob aan het team toegevoegd. Hij doet onderzoek naar de logistiek in de deelstaat Parana. 

Landbouwteam Brazilië
Landbouwteam Brazilië

Alle kanalen openhouden

Veel landen hebben kritiek op Brazilië, zegt Van de Logt. Bijvoorbeeld als het gaat over het nemen van klimaatmaatregelen. “Ik vind het een uitdaging om toch alle kanalen open te houden en, in mijn geval, bedrijven en overheden te ondersteunen bij hun pogingen de voedselketen te verduurzamen. De wens om te verduurzamen is er in Brazilië zeker. Aan mij de taak om Nederlandse en Braziliaanse partijen bij elkaar te brengen en zo de noodzakelijke transitie te versnellen.”

Specialisatie milieu en duurzaamheid

Van de Logt heeft internationale economie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gestudeerd. Vervolgens is hij bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in dienst getreden. Milieu, klimaat, energie en voedselzekerheid zijn de belangrijkste dossiers waar hij bij betrokken was. Omdat hij zeer geïnteresseerd was in deze thema’s heeft hij zich gespecialiseerd in milieu en duurzaamheid bij de VU in Amsterdam. Hij werkte ook enkele jaren op de economische afdeling van de Nederlandse ambassade in Peking.

'We hebben met webinars de kansen in Brazilië op de kaart gezet. We proberen in 2022 een groep Nederlandse bedrijven naar Brazilië te halen'

Verbetering voedselsysteem

Nu dus actief in Brazilië. “De grote economische transities van onze tijd hebben mijn passie. Of het nu energie, industrie of voedselsystemen zijn. Voor Brazilië liggen hier veel kansen. Sommige hebben ze gepakt zoals bij bio-ethanol, maar op het gebied van het voedselsysteem liggen er nog veel uitdagingen, zeker als het gaat om duurzaamheid en het voeden van de eigen bevolking. Productie van voedselgewassen is in het tropische klimaat van Brazilië relatief eenvoudig, om dat te doen met zo min mogelijk verliezen is een stuk moeilijker. Als Brazilië daarin slaagt, kan het zijn ambitie om de productiviteit van de landbouw te verhogen realiseren, en zijn bossen en biodiversiteit behouden.”

Politieke hoofdstad Brasília

Van de Logt woont met zijn vrouw en twee dochters (6 en 8 jaar) in Brasília, de politieke hoofdstad van het land. Alle ministeries zijn hier gevestigd. Een bijzondere plek, vindt hij. “Brasília is een relatief nieuwe stad, nergens staan oude gebouwen. De stad is planologisch heel ruim opgezet met veel groen. Dat betekent ook dat de afstanden groot zijn en je dus vrijwel altijd de auto nodig hebt. Maar de groene ruimte is heerlijk, zeker als je kinderen hebt, en files zijn een zeldzaamheid”

Veilige stad

Hij ervaart Brasília als een relatief veilige stad. “In Nederland ontstaat door berichtgeving soms een beeld dat het hier gevaarlijk is, maar dat is niet het geval in Brasília. Er kan wel onveiligheid zijn in de grote steden van Brazilië, maar als je weet waar het onveilig is en je je goed voorbereidt, is dit een heel fijn land om te zijn.  Het klimaat is goed en de mensen zijn over het algemeen vriendelijk en ontspannen.”

Naast zijn werk probeert hij het Portugees machtig te worden. “Dat is in dit land ook noodzakelijk, want weinig mensen spreken Engels. Over een jaar hoop ik met iedereen een gesprek te kunnen voeren. Dat gaat ongetwijfeld lukken.”

Gemeenschappen van Nederlandse afkomst

Brazilië is geen onbekend land voor de Nederlandse agrofoodsector. “Neem de Nederlandse gemeenschappen zoals Holambra en Castrolanda, ooit gesticht door Nederlandse boeren. Landbouwkundig lopen zij nog steeds voorop. Maar ook van meer recente datum zijn er handelsrelaties. Vooral in de sectoren zuivel, veevoer en uitgangsmaterialen zijn veel Nederlandse bedrijven actief. De grote firma’s hebben hier allemaal contacten.”

Lees verder onder foto

Stadslandbouw in Sao Paulo
Stadslandbouw in Sao Paulo

Groente- en fruitsector

Dat geldt minder voor de groente- en fruitsector. “Een van mijn grootste uitdagingen is om juist deze sector een impuls te geven, en dat met inzet van technologie uit Nederland. Brazilië produceert veel handelsgewassen voor export, terwijl er ook groepen Brazilianen zijn die te weinig of ongezond eten.

Ontwikkeling van de groente- en fruitsector kan een bijdrage leveren aan een gezond dieet. Daarbij gaat het niet alleen om verhoging van de productie, maar vooral om verbetering van de agrologistiek en de verwerking. Een efficiënte keten van grond tot bord leidt tot minder verliezen én tot een betere kwaliteit van voedsel.”

Geslaagde webinars

Het landbouwteam organiseerde onlangs webinars voor partijen uit Nederland en Brazilië over de kansen in de Braziliaanse tuinbouwketen, voedselverwerking en duurzame landbouw. Daar namen ruim honderd mensen van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen aan deel. “We hebben met die webinars de kansen in Brazilië op de kaart gezet. We proberen in 2022 een groep Nederlandse bedrijven naar Brazilië te halen. Dat moet leiden tot concrete samenwerkingsverbanden.”

Beursdeelname in 2022

Het landbouwteam gaat in 2022 verder aan de slag met de thema’s voedselverwerking, agrologistiek en duurzame landbouw. In de planning voor 2022 staan enkele korte missies met Nederlandse deelnemers. Het landbouwteam richt zich volgend jaar ook op twee belangrijke beurzen: Hortitec en Fispal Tech. Daarvoor worden Nederlandse bedrijven uitgenodigd.

Export van soja

In de Europese Unie, en zeker ook in Nederland, is veel debat over de import van soja voor de productie van veevoer. Veel van die soja komt uit Brazilië. Van de Logt volgt de discussie op de voet. “Als door aanscherping van de EU-wetgeving de sojastroom naar Europa wordt geblokkeerd dan is dat een gegeven. Vooralsnog zet ik in op verduurzaming van de sojateelt. Ik ben ervan overtuigd dat Nederlandse bedrijven die transitie met kennis en technologie kunnen ondersteunen en dat organisaties als IUCN (International Union for Conservation of Nature) en IDH (Initiatief Duurzame Handel) daaraan kunnen bijdragen. Voor succesvolle initiatieven zijn financiële middelen uit Nederland beschikbaar. Aan mijn landbouwteam de taak om hiervoor partijen bij elkaar te brengen.”

Contact

Landbouwteam Brasília en Sao Paulo
Email:  bra-lnv@minbuza.nl
Twitter:  @AgriBrazilie