Over de Landbouwraad Brazilië

Bert Rikken is sinds zomer 2017 landbouwraad in Brazilië.

Bert Rikken
Bert Rikken

Bert Rikken werkte voor zijn indiensttreding bij het toenmalige ministerie van LNV in 2000 14 jaar in de ontwikkelingssamenwerking in Colombia, Indonesië en Nicaragua. Bij het ministerie heeft hij gewerkt aan Nederlandse exportbelangen en markttoegang voor plantaardige producten.

Lees het interview met landbouwraad Bert Rikken mei 2020

LAN Brazilië kent twee locaties, namelijk de Nederlandse ambassade in Brasília, de politieke hoofdstad, en het Consulaat-Generaal te São Paulo, het economisch centrum van het land. De landbouwraad is gevestigd in Brasilia, samen met beleidsondersteuner landbouw Ramon Gerrits, terwijl landbouwadviseur Frederica Heering het netwerk in São Paulo vertegenwoordigt.

Brazilië
v.l.n.r. Frederica Heering, Bert Rikken en Ramon Gerrits

Het LAN in Brazilië richt zich vooral op markttoegang en fytosanitaire en veterinaire belemmeringen, het ondersteunen van het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen bij hun activiteiten op de Braziliaanse markt en verduurzaming van agroketens.

Contact

Contactgegevens Brasília

Contactgegevens São Paulo

Kaart

Landbouwraad Brazilië, Brasilia
Landbouwraad Brazilië, Sao Paulo