En hoe zit het met de Nederlands-Waalse agrofood handel ?

Als Nederlandse ambassade in België ondersteunen wij Nederlandse agrofood bedrijven bij hun internationale stappen op de Belgische markt. Vaak weten Nederlandse bedrijven Belgische klanten zelf te vinden, vooral in Vlaanderen. Wallonië ligt wat lastiger, onder andere vanwege de taal. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de Nederlands-Waalse handel in het algemeen en de Nederlands-Waalse agrofood handel in het bijzonder? Uit onderstaande cijfers blijkt dat Nederland toch de derde belangrijkste handelspartner van Wallonië is. En wist u bijvoorbeeld dat Wallonië een grotere exportmarkt voor Nederland vertegenwoordigt dan bijvoorbeeld Canada, Nigeria of Verenigde Arabische Emiraten (ieder tussen 5,0-5,4 mrd Euro, cijfers 2022).

Belgische handelscijfers en het aandeel van Wallonië daarin

In 2022 bedroeg de totale Belgische invoer 441,1 mrd euro en het Waalse aandeel hierin was 11,7%. De totale Belgische export bedroeg 440,5 mrd euro met een Waals aandeel van 20,9%. De Belgische handelsbalans vertoonde in 2022 dus een klein tekort van 0,6 mrd euro.

De cijfers voor het Waalse aandeel in de Belgische handel moeten met enige nuance worden bekeken, omdat er veel intra-Belgische handel plaatsvindt. Bijvoorbeeld: een Nederlands bedrijf exporteert een product naar een Vlaams bedrijf, dat het product vervolgens « exporteert » naar Wallonië.  Ook versterken de Vlaamse zeehavens het belang van Vlaanderen binnen de Belgische handelscijfers.

Waalse handelscijfers in meer detail

In 2022 bedroeg de totale Waalse invoer 52,3 mrd euro en de Waalse uitvoer 92,1 mrd euro. Daarmee had Wallonië een overschot op zijn handelsbalans van 39,8 mrd euro. Bijna 90% van de Waalse handel vindt binnen de EU plaats.

Op niveau van productcategorie zijn chemische en minerale producten voor Wallonië bij zowel de invoer als de uitvoer goed voor 50% van de handelscijfers (zie tabel 1 en 2). Andere belangrijke invoercategorieën voor Wallonië zijn: onedele metalen, machines en elektrotechnisch materieel, en vervoermaterieel. De agrofood was als geheel goed voor 4,6 mrd euro, of te wel 9,0% van de totale Waalse invoer.

Tabel 1 : Aandeel van de verschillende categorieën in de totale Waalse invoer (2022)

Tabel 1 met het aandeel van de verschillende categorieën in de totale Waalse invoer (2022)
Bron: Nationale Bank van België

In 2022 exporteerde Wallonië voor 6,5 mrd euro aan agrofood producten, goed voor 7,0% van de totale uitvoer. De handelsbalans voor agrofood van Wallonië is daarmee positief ter waarde van 1,9 mrd euro.

Tabel 2 : Aandeel van de verschillende productcategorieën in de totale Waalse uitvoer (2022)

Tabel met het aandeel van de verschillende productcategorieën in de totale Waalse uitvoer (2022)
Bron: Nationale Bank van België

Het belang van Nederland als handelspartner voor Wallonië

In 2022 importeerde Wallonië voor 5,61 mrd euro uit Nederland. Nederland is daarmee goed voor een aandeel van 10,9% in de totale Waalse invoer. Dit betekent dat Nederland de derde Waalse handelspartner is aan de invoerzijde.

Figuur 1 : Aandeel van verschillende landen in de totale waarde van de Waalse invoer (2022)

Figuur met het aandeel van verschillende landen in de totale waarde van de Waalse invoer (2022)
Bron: Nationale Bank van België

Ook aan de exportzijde neemt Nederland een derde plaats in met een aandeel van 6,6%, na Duitsland en Frankrijk. In totaal exporteert Wallonië voor 6,1 mrd euro naar Nederland. Daarmee heeft Wallonië een positieve handelsbalans met Nederland ter waarde van 0,5 mrd euro.

Figuur 2 : Aandeel van verschillende landen in de totale waarde van de Waalse uitvoer (2022)

Figuur met het aandeel van verschillende landen in de totale waarde van de Waalse uitvoer (2022)
Bron: Nationale Bank van België

Het belang van Nederland als agrofoodhandelspartner voor Wallonië

De totale agrofood invoerwaarde voor Wallonië bedraagt 4,6 mrd euro en de totale agrofood uitvoerwaarde 6,5 mrd euro.

Voor de agrofood sector als geheel (NACE I t/m IV) is Nederland voor Wallonië de tweede handelspartner aan de invoerkant en de derde als exportbestemming. In totaal importeert Wallonië voor 0,96 mrd euro aan Nederlandse agrofood producten en exporteert het deze producten voor 1,14 mrd euro naar Nederland. Ook voor agrofood heeft Wallonië dus een (weliswaar heel klein) handelsoverschot met Nederland.

In de categorie agrofood importeert Wallonië vooral de volgende producten uit Nederland: melk en zuivel (186 mln euro), vetten en oliën (155 mln euro), vlees en eetbaar slachtafval (76 mln euro), groenten (55 mln euro), granen (52 mln euro) en vis en schaaldieren (51 mln euro).

Figuur 3 : Aandeel van verschillende landen in de totale waarde van de Waalse agrofood invoer (2022)

Figuur met het aandeel van verschillende landen in de totale waarde van de Waalse agrofood invoer (2022)
Bron: Nationale Bank van België

Dranken (incl. alcoholhoudende) zijn met 316 mln euro het belangrijkste exportproduct van Wallonië naar Nederland, gevolgd door melk en zuivel (215 mln euro), bereidingen van groenten en fruit (102 mln euro), bereidingen van graan en van meel (98 mln euro) en vlees en eetbaar slachtafval (74 mln euro).

Figuur 4 : Aandeel van verschillende landen in de totale waarde van de Waalse agrofood uitvoer (2022)

Figuur met het aandeel van verschillende landen in de totale waarde van de Waalse agrofood uitvoer (2022)
Bron: Nationale Bank van België