België: consumentenbestedingen voor voeding weer op pre-coronaniveau

Tijdens de coronajaren 2020-2021 steeg in België het aandeel voedingsbestedingen in de totale bestedingen tot 18,1%. Inmiddels zitten deze bestedingen met 15,8% weer op het niveau van 2018. Opvallend is  dat de bestedingen aan biologische voeding, ondanks de ongunstige conjunctuur, ook in 2022 hun opwaartse trend hebben weten vast te houden.

Corona-jaren hebben hun sporen in het Belgische consumptiepatroon achtergelaten

Iedere twee jaar voert het Belgische statistiekbureau, Statbel, een huishoudbudgetonderzoek uit onder 5.000 huishoudens. De impact van Corona op de consumentenbestedingen is terug te zien in de cijfers voor 2020: zo stegen de bestedingen aan voeding, tabak en alcohol van 16,0% in 2018 naar 18,1% in 2020, terwijl de restaurantuitgaven in deze jaren zakten van 6,6% naar 4,4% van de totale consumentenuitgaven. Ook besteedden huishoudens relatief minder aan‘kleding en schoeisel’, ‘transport’ en ‘cultuur en vrije tijd’.

Tabel 1: Aandeel van de verschillende uitgavenposten van consumenten in België, 2018-2022

Tabel met de aandelen van de verschillende uitgavenposten in de consumentenbestedingen in België in 2018, 2020 en 2022
Bron: Statbel

2022: gedeeltelijke terugkeer naar normaal

Het huishoudbudgetonderzoek van 2022 laat zien dat sommige uitgaven van de Belgische gezinnen in relatieve termen zijn teruggekeerd naar het pre-Corona-niveau. Dit geldt vooral voor voeding, alcohol en tabak. Net als in 2018 zijn die goed voor ongeveer 16% van de gezinsuitgaven.  Huishoudens besteden daarentegen meer dan voor Corona aan  “Restaurant en horeca” en “Cultuur en vrije tijd”. Dit ten koste van bijvoorbeeld de bestedingen aan “Kleding” en “Transport”.  

In absolute bedragen steeg het consumentenbudget voor “horeca en restaurant” van € 2.351 in 2018 naar € 2.828 in 2022.

Zeer opvallend is dat huishoudens, ondanks de hoge voedselinflatie, meer zijn gaan besteden aan biologische voeding, namelijk van gemiddeld € 240 in 2018 naar € 360 in 2022. Als aandeel in het totale budget zag biologische voeding haar aandeel groeien van 0,7% naar 0,9%.

Grafiek 1: Ontwikkeling van de inflatie voor voeding en sommige subcategorieën sinds november 2021

Grafiek dat de inflatie van voeding en verschillende subcategorieën weergeeft in België sinds november 2021