België: Lancering oproep onderzoeksprojecten Vlaamse aquacultuursector

Eén van de prioriteiten van de nieuwe Vlaamse minister van Landbouw is het ontwikkelen en verduurzamen van de bestaande aquacultuur om zo tegemoet te komen aan de toekomstige oplossingen op het gebied van voeding, water en energie. Daartoe heeft het ministerie een oproep gelanceerd voor innovatieve onderzoeksprojecten voor deze sector.

Deelname Nederlandse organisaties

Ook Nederlandse organisaties kunnen aan deze oproep voor innovatieve onderzoeksprojecten deelnemen, mits zij als projectpartner bij het onderzoeksproject ingeschakeld worden. Wil een project in aanmerking komen voor een subsidie, dan moet de projectcoördinator in Vlaanderen gevestigd zijn en moeten de innovatieve onderzoeksactiviteiten in Vlaanderen gerealiseerd worden. Echter, als voor het welslagen van het project kennis vereist is die niet in Vlaanderen aanwezig is, dan kan de projectcoördinator een buitenlandse (Nederlandse) partner bij het project betrekken.

Financiering

In totaal is er een bedrag van 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Per project geldt een maximumplafond van 500.000 euro, waarvan 50% gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en 50% vanuit het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA).

Voorbeelden van mogelijke onderzoeksprojecten

Voorbeelden van projecten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie zijn:

  • de ontwikkeling van een duurzame aquacultuurproductie met aandacht voor zowel de economische als ecologische aspecten;
  • de ontwikkeling van een geïntegreerde, duurzame en innovatieve aquacultuurproductie, zowel in recirculatiesystemen als in open ruimtes op zee en op land onder gecontroleerde omstandigheden;
  • de voorziening van de lokale aanvoer van menselijke voeding met een lage ecologische voetafdruk.

Indiening aanvraag

Aanvragen voor de subsidie kunnen worden ingediend van 4 november 2019 tot en met 15 december 2019. Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 januari 2020 en moeten ten laatste 30 juni 2023 afgerond zijn. De maximale projectduur bedraagt 3 jaar.

Voor meer informatie over deze projectoproep, klik hier.

Voor meer informatie over het Vlaamse landbouwbouwbeleid, klik hier.

Voor meer informatie over de Vlaamse aquacultuursector, klik hier.