Kennisdeling met België over voeding voor zorgvragers

Partijen uit België en Nederland delen hun kennis op het gebied van voeding en zorg voor mensen met specifieke nutritionele behoeften. Het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Brussel heeft de partijen uit beide landen bij elkaar gebracht. Een soortgelijk samenwerkingstraject onder de noemer van 'Zorg voor Voeding' gaat ook van start in Luxemburg.

Dankzij de wetenschap worden we met zijn allen steeds ouder. Dat is een positieve ontwikkeling, maar de vraag dringt zich toch op: 'hoe worden we gezónd ouder?'. Hoe kan het zijn dat zes op de tien ouderen lijden aan ondervoeding? Wat kunnen we daar met innovaties en productkennis aan doen? Die vragen pakte het landbouwteam van de Nederlandse ambassade in Brussel op in een traject met partijen uit Vlaanderen en Nederland.

Grensoverschrijdend netwerk

Bijeenkomst Zorg voor Voeding

Kennisinstellingen, agrofoodbedrijven en organisaties uit de zorg zijn in dit bilaterale project betrokken. We doen dit door kennis uit te wisselen en Nederlandse bedrijven te introduceren op de Vlaamse zorgmarkt. Door drie bijeenkomsten te organiseren brachten we een grensoverschrijdend netwerk tot stand.

Vanwege de gelijke samenlevings- en sectoromstandigheden is kennis delen dé manier om samenwerking met Vlaanderen op te zoeken. Het project rond voeding in de zorgsector was vanwege de verbinding van de agrofoodsector met de zorgsector wel pionierswerk voor het landbouwteam. De Vlaamse actoren in de agrofoodsector zijn bekend, maar dat ligt wat de zorgsector betreft anders. We waren dan ook blij verrast om te merken dat op de eerste bijeenkomst in Antwerpen de zorgsector erg goed vertegenwoordigd was.

Innovatieve voedingsconcepten

Netwerkbijeenkomst

Het signaal was duidelijk: er is een duidelijke vraag in Vlaanderen om met Nederland kennis te delen rond innovatieve voedingsconcepten voor de zorgsector. Partijen uit Vlaanderen wilden na de drie bijeenkomsten graag verder gaan met de samenwerking. Daarom reisde een Vlaamse delegatie naar Nederland om een bezoek te brengen aan ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede waar het voedingsconcept At Your Request is uitgerold. Ook is een bezoek gebracht aan Wageningen UR.

Bij de zorgsector zijn veel partijen en overheden betrokken. Dat ondervonden we bij onze activiteiten rond het project ‘Zorg voor Voeding’. Artsen, diëtisten en bijvoorbeeld verpleegkundigen benaderen de patiënt vanuit een verschillend oogpunt. Van bovenaf zijn er weinig richtinggevende kaders.

Overheden worstelen met het thema. De budgetten zijn vaak ontoereikend. Aan de andere kant: voeding op maat levert ook veel op. Deze inzichten kwamen naar voren tijdens het seminar dat het landbouwteam dit najaar organiseerde.

Daags na het seminar organiseerden we voor een tiental Nederlandse bedrijven bezoeken aan Vlaamse zorginstellingen. Deze instellingen hadden aangegeven interesse te hebben in Nederlandse innovatieve producten. Voor de Nederlandse ondernemers was het een uitgelezen kans om kennis te maken met de Vlaamse zorginstellingen en om hun product of dienst te demonstreren. Het ging hierbij bijvoorbeeld om eiwitverrijkt brood en om software om gepersonaliseerde processen te implementeren.

Ook in Luxemburg

Gezien het succes van de kennisuitwisseling met Vlaanderen organiseert het landbouwteam nog dit jaar een soortgelijke bijeenkomst rond het thema ‘Zorg voor Voeding’ in Luxemburg en zetten we zo in op kennisdeling met het Groothertogdom.

Via deze link leest u het uitgebreide verslag inclusief bijbehorende video over de tweedaagse 2-daagse missie naar België van Nederlandse bedrijven actief in de sector “Voeding & Zorg". Deze missie vond plaats begin oktober 2019.

Landbouwteam Brussel
Twitter: @AgroBelgie
bru-lnv@minbuza.nl

November 2019

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Kennisuitwisseling. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.