WUR in actie voor tuinbouwketen Argentinië

Wageningen UR maakt plannen voor een vijftal pilots ter versterking van de tuinbouwketen in Argentinië. De bouw van een demokas met Nederlandse technologie in de omgeving van hoofdstad Buenos Aires is kansrijk. In april vindt een bedrijvenmissie plaats voor Nederlandse bedrijven die mogelijk willen investeren in de Argentijnse tuinbouwketen.

Bezoek van een Nederlandse delegatie in december 2018 aan Argentinië

De betrokkenheid van de WUR bij de tuinbouw in Argentinië komt mede voort uit een bezoek van een Nederlandse delegatie in december 2018. Onder meer voorzitter Loek Hermans van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en directeur Ernst van den Ende van de Plant Sciences Group van de WUR namen hier aan deel. Er zijn toen ook workshops gehouden met vertegenwoordigers uit het Argentijnse tuinbouwbedrijfsleven.

Tuinbouw professionaliseren

Het bezoek heeft geleid tot een aantal ideeën om de tuinbouwsector in het land te professionaliseren met steun van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Inmiddels zijn deze ideeën een stuk verder uitgewerkt. Matthijs Montsma van Wageningen Food & Biobased Research is de trekker. Hij werkt hierbij samen met de Nederlandse landbouwraad in Argentinië Leontine Crisson.

Samenwerken met Nederland

De tuinbouw is in Argentinië is nog niet sterk ontwikkeld, maar heeft wel veel potentie, zegt Matthijs Montsma. Op het gebied van productkwaliteit, voedselveiligheid en logistiek zijn volgens hem grote stappen voorwaarts te zetten. “Ik ben ervan overtuigd dat het Nederlandse bedrijfsleven daar een bijdrage aan kan leveren. In Argentinië is er veel belangstelling voor samenwerking met partijen uit ons land, zowel vanuit de overheid als vanuit producentenorganisaties.”

Verliezen bij het transport van groenten zijn groot

Bouw demokas

Het plan om een demonstratiekas te bouwen in de provincie Buenos Aires is het meest uitgewerkt. Montsma: “In die kas kan de meerwaarde van Nederlandse kastechnologie worden getoond. Dan gaat het om efficiënt watergebruik, betere teelttechnieken en bijvoorbeeld zuinig gebruik van bestrijdingsmiddelen. In zo’n demokas kunnen ook trainingen worden gegeven aan lokale telers. De kas kan zo als vliegwiel fungeren.”

Agrologistieke keten

Een tweede bilateraal tuinbouwproject is gericht op de logistieke keten. Op dit moment zijn de postharvest-verliezen groot. Een belangrijke oorzaak hiervan is de lange transportafstand tussen de productiegebieden en de stedelijke centra. Met gekoeld transport is bijvoorbeeld veel winst te boeken. “Maar er is meer aan de hand. Behoud van productkwaliteit is een kwestie van organisatie. In deze pilot willen we de hele keten onder de loep nemen.”

Certificering en monitoring

Een andere pilot die op dit moment wordt uitgewerkt, heeft betrekking op voedselveiligheid en –kwaliteit. Voor groenten van hoge kwaliteit willen zij wel een hogere prijs betalen, maar dan moet deze kwaliteit wel worden gegarandeerd. Montsma: “Dat vraagt om certificering en monitoring. Argentijnse supermarktbedrijven willen op dit terrein stappen vooruit zetten. Ook in deze pilot kunnen Nederlandse bedrijven ondersteuning bieden.”

Doel van de komende bedrijvenmissie is om Nederlandse bedrijven te interesseren voor actieve deelname aan de pilots.

Tuinbouwmissie december 2018

Meer over Wageningen Food & Biobased Research