Rapport Marokkaanse zuivelsector

Het Landbouwbureau Rabat heeft een studie laten uitvoeren naar de: “Investment Opportunities in the Moroccan Dairy Sector”.

De Marokkaanse melkveehouderij en zuivelindustrie verkeert in een proces van modernisering en ontwikkeling. Het grootste deel van de 2,5 miljoen ton jaarlijks geproduceerde melk komt van 40.000 grote en kleine melkveehouderijen. Een kleiner deel wordt geproduceerd door zeer kleine producenten voor lokaal gebruik. Nederland is al jarenlang een leverancier van vaarzen, naast Duitsland, Frankrijk en Spanje. De melkveehouderij is afhankelijk van  voldoende water en is daardoor geconcentreerd in de vochtige gebieden in het noordwesten en in streken met voldoende irrigatie. De droogte van de afgelopen jaren heeft geleid tot een slechte voedersituatie en enige reductie van de melkveestapel. Het vaak lage kennisniveau van veel boeren leidt tot een lage productiviteit en een slechte situatie op het gebied van diergezondheid en welzijn en duurzaamheid.

Danone is de grootste zuivelindustrie, naast enkele lokale verwerkers. Zij hebben behoefte aan aanvoer van voldoende melk van goede kwaliteit. Op die aspecten liggen er nog grote uitdagingen. Het overgrote deel van de melk, yoghurt en kaas wordt afgezet op de lokale afzetmarkten.

De uitdagingen in de melkveehouderij liggen op de vergroting van de melkproductie door genetische verbetering en versterking van de voedersituatie. Daarnaast is er behoefte aan een betalingssystematiek op boerderijniveau en aan technologische verbeteringen, vaktechnisch advies en trainingen.

Om bij te dragen aan de noodzakelijke verbeteringen zijn er kansen voor stalinrichting en landbouwmachines, veevoederindustrie, genetische verbetering, diergezondheid en -welzijn.

Het Landbouwbureau in Rabat is betrokken bij enkele melkveeprojecten, waaronder de verbetering van kleinschalige melkveehouderij in Doukkala en verduurzaming van de melkveehouderij in de regio Tadla.

Landbouwbureau Rabat, april 2021