Overzicht Franse vakbladen tuinbouw, sierteelt, groenaanleg

Overzicht van de voornaamste FRA vakbladen op het gebied van:

tuinbouw, sierteelt, fruitteelt, tuin- en landschapsarchitectuur, mechanisatie/equipment.

Zie ook de websites van de vakbladen (informatief!):

  • Sommige vakbladen hebben een e-Newsletter. Registratie mogelijk via de resp. website;
  • Een enkel vakblad heeft geen eigen website, maar wel een infowebsite, meestal van de agrarische uitgever van het blad;
  • De meeste vakbladen hebben een rubriek voor advertenties (maar niet alle);
  • Sommige vakbladen bieden een online adressengids van relevante spelers.

Twitter: sommige vakbladen hebben een twitter account. Deze kunt u dus volgen.

Vragen? Stuur een mail aan : par-lnv@minbuza.nl