2018.07.27 - Agroport Kherson seminar "Saline Agriculture" - "Рослинництво на засолених грунтах" - матеріали семінару

a
Seminar "Saline Agriculture: practical solution for global problems" took place 27/07/2017 in the framework of Agroport South in Kherson, Ukraine. We discussed the soil degradation and salinity and also how to run agro production on these soils.
The event was organized by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Ukraine in cooperation with FAO, Salt Farm Foundation and Koppert Biological Systems, with participation of the Institute of Water Problems and Soil Reclamation of the NAAS.
For more information: kie-lnv@minbuza.nl
Семінар на тему "Рослинництво на засолених ґрунтах: практичні рішення глобальної проблеми" відбувся 27 липня 2018 р. в рамках Міжнародної виставки АГРОПОРТ ПІВДЕНЬ в місті Херсон.
Говорили про деградацію та засолення ґрунтів та як працювати на таких землях.
Захід організований посольством Нідерландів в Україні, співорганізаторами виступили FAO, Salt Farm Foundation, Koppert Biological Systems та за участі Інституту водних проблем і меліорації НААН.
За додатковими питаннями звертайтесь  kie-lnv@minbuza.nl

Watch video

Дивіться відео:

Частина 1

https://youtu.be/5p84Cc4TBSY

Частина 2

https://youtu.be/1fhBYp3nwUk

Saline Agriculture Banner
©NL Embassy in Ukraine

The Southern regions of Ukraine are the most affected by the climate change. High temperatures and irregular precipitations require intensive crop irrigation. All these and other factors make arable farming in the South of Ukraine very risky and bring Soil Salinization on top of the challenges which face farmers.

Together with using the right (salt tolerant) crops, biological methods, proper irrigation techniques, water management, fertilizers and factoring in the climate condition of the respective region, it is possible to improve and re-use the salt-affected farmland.

Південні регіони України зазнають найсуттєвішого впливу від зміни клімату. Високі температури та нерегулярні опади вимагають інтенсивного зрошення у рослинництві. Всі ці та інші чинники роблять землеробство на півдні України дуже ризикованим. А проблема засолення грунтів поступово займає важливе місце серед інших викликів для агровиробників.

Разом з використанням солестійких культур, біологічних стумулянтів, раціональних методів зрошення, управлінням водними ресурсами, контролем за внесенням добрив та врахування кліматичних особливостей відповідного регіону, можна поліпшити і повторно використовувати сільськогосподарські угіддя, що зазнали засолення.

FAO - Продовольча та сільськогосподарська організація ООН

FAO
Presentation of the FAO project

"Integrated Natural Resources Management in Degraded Landscapes in the Forest-Steppe and Steppe Zones of Ukraine"

http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1128337/

Презентація проекту ФАО "Інтегроване управління природними ресурсами (INRM) деградованих земель степової та лісостепової зон України"

http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1128591/  

Salt Farm Foundation

Salt Farm Foundation

"The Salt Farm Foundation is developing saline agriculture as a practical solution to a global problem. At the open-air lab in the Netherlands, we are identifying salt tolerant crops and develop the best cultivation strategies. The successful large-scale implementation of saline agriculture not only contributes to food security but can also reduce poverty, unemployment, malnutrition and migration."

https://saltfarmfoundation.com/

read more

Salt Farm Foundation розробляє практичні рішення для рослинництва на засолених ґрунтах. В лабораторії під відкритим небом в Нідерландах вони ідентифікують культури стійкі до солі та розробляють найкращі стратегії їх вирощування. Успішне широкомасштабне впровадження рослинництва на засолених ґрунтах не тільки сприятиме забезпеченню продовольчої безпеки, але й підвищить добробут  людей та міграцію.

https://saltfarmfoundation.com/

Koppert Biological Systems

Koppert
Crop production in arid climate

In recent years farmers have significant underproduction of the field crops because of the lack of precipitation in the early phases of vegetation. This is especially relevant for the south of Ukraine.

The Dutch company Koppert Biological Systems has practical solutions to this problem on a global scale. It presents a product that has no analogues in the world and in Ukraine. The constituent of the products is non-moisture fungies and bacteria that perform stimulating protective and accumulation functions, preventing the plant from experiencing moisture shortages during extreme periods and helping to be resistant to diseases.

The world experience of using this product, as well as the experience of Ukraine, can be found in the  presentation of Koppert.

Отримання врожаю польових культур в умовах посушливого клімату

Протягом останніх років аграрії недотримують значну частину врожаю через відсутність опадів на ранніх фазах вегетації. Особливо це стосується півдня України.

Нідерландська компанія Копперт, яка має практичні рішення цієї проблеми в світовому масштабі, представить препарат, який за своїми показниками не має аналогів у світі та Україні. Складова препарату це вологонезалежні гриби і бактерії, які виконують стимулюючу захисну та акумулюючу функції, не дають рослині в екстремальні періоди відчути дефіцит вологи та допомагають бути стійкою до захворювань.

Світовий досвід застосування цього препарату, а також досвід України наведені в презентації Коппер.

https://www.koppert.com/seed-treatment/products-seed-treatment/panoramix/

Saline Agriculture Knowledge Centre

Knowlegde Centre
The Knowledge Centre on Saline Agriculture is an act as a one-stop resource centre for everything related to saline agriculture. Not just for farmers, but for NGO’s, students and scientists as well. https://www.salineagricultureworldwide.com/

Інформаційний центр із землеробства на засолених ґрунтах - це відкрита платформа, яка надає інформацію зацікавленим фермерам, неурядовим організаціям, студентам та науковцям.

https://www.salineagricultureworldwide.com/