Innovaties met maatschappelijke impact

Voor de laatste kennis en innovaties op het gebied van land- en tuinbouw, voeding en water kijkt de rest van de wereld vaak naar Nederland. Logisch, want de Nederlandse kennisinfrastructuur, de vooraanstaande positie van het bedrijfsleven en de nauwe samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden leveren al jaren prachtige innovaties op die antwoord geven op grote maatschappelijke issues.

Deze publiek-private samenwerking heeft sinds 2011 een extra boost gekregen door de oprichting van de topsectoren in Nederland. Binnen de topsectoren, sectoren waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken, bepalen de spelers op welke belangrijke kennisthema’s wordt geïnvesteerd en werken zij in de innovatiehelix samen met elkaar aan concrete oplossingen.

In deze bundel vindt u een aantal voorbeelden van projecten waarin het bedrijfsleven samen met kennisinstellingen innovaties ontwikkelt met maatschappelijke impact op het gebied van landbouw, water en voedsel.