Nieuwe regels voor legale productie van cannabis in Duitsland

De nieuwe Duitse cannabiswet die per 1 april in werking is gegaan staat consumptie en het beperkte bezit van cannabis en bijbehorende hennepteelt toe voor volwassenen. Hobbytelersverenigingen, zogenoemde Cannabis Social Clubs, mogen vanaf 1 juli zelf cannabis produceren in gesloten gebouwen, kassen of omgebouwde stallen. Het doel van de wetgeving is om cannabisgebruik onder jongeren te voorkomen, kwaliteit te garanderen en daarmee gezondheidsrisico’s te beperken. Er komt een algeheel reclameverbod voor cannabisproducten en een grote voorlichtingscampagne over de werking en risico’s van cannabis. Na vier jaar zal een beleidsevaluatie plaatsvinden.

Cannabis
Beeld: ©Michael Fischer (Pexels)

Cannabis Social Clubs

Cannabis Social Clubs met tot 500 leden kunnen gezamenlijk hennepplanten voor cannabisproductie telen en verdelen voor eigen gebruik, met een maximum van 3 planten per persoon. De leden zorgen zelf voor de teelt en verwerking, er mogen geen vakkrachten ingehuurd worden behalve voor advies en scholing. Er gelden kwaliteitseisen voor gebruik van gewasbescherming, meststoffen, hygiënemaatregelen, drogen, opslag en watergebruik en de cannabis wordt gecontroleerd op zware metalen en micro-organismen. Deelstaten mogen het aantal Cannabis Clubs beperken tot 1 per 6000 inwoners, in Hessen is dit in bepaalde regio’s al gebeurd en Noordrijn-Westfalen werkt ook aan een begrenzing.

Verdienmodel voor boer en tuinder?

Omgebouwde stallen en kassen worden genoemd als mogelijke locaties voor de Social Cannabis Clubs. De vereniging moet zelf garanderen dat het gebouw alleen toegankelijk is voor leden, meer dan 200 meter verwijderd is van scholen en speelplaatsen en de planten niet zichtbaar zijn van buiten. Verhuur van kassen, stallen of andere gebouwen voor cannabisteelt is vrij toegestaan. Verhuurders mogen geen gebundelde dienstverlening met techniek, bewatering en beveiliging aanbieden om te verhinderen dat grote locaties en commerciële bedrijfsmodellen opgezet worden. Boerenorganisatie DBV en tuinbouworganisatie ZVG zijn kritisch over de wetgeving. Nu alleen niet-commerciële aanbouw toegestaan kunnen boeren en glastuinbouwers slechts verhuurder zijn en geen actieve rol hebben in de teelt door met geschoold personeel een hoge en stabiele kwaliteit standaard te garanderen. De brancheorganisatie tuinbouw vreest nu grote controledruk, hygiëne risico’s en verkeerde inzet gewasbescherming.

Etikettering

Op de verpakking moet verschillende data aangegeven worden: gewicht, oogstdatum, tenminste houdbaar tot datum, het gebruikte Hennep-ras, gemiddelde THC en CBD waarde en een verwijzing naar de risico’s van cannabis (gezondheidsrisico onder 25 jaar, werking in combinatie met medicatie of andere drugs, gevaar voor autorijden en bedienen machines). Het Duitse landbouwministerie BMEL is verantwoordelijk voor de etiketteringsrichtlijnen. Lokale controle instanties moeten steekproeven houden die toezien op de kwaliteit van cannabis, planten, stekjes en zaden, het navolgen van de richtlijnen en administratie van de clubs. In de meeste deelstaten is nog niet besloten welke uitvoerende dienst dit gaat doen waardoor de Cannabis Social Clubs met vragen over registratie vaak nog nergens terecht kunnen.

Regionale pilot met commerciële toeleveringsketens

In een volgende stap wil de Bondsregering een 5-jarige pilot opzetten in enkele regio’s voor commerciële toeleveringsketens en de verkoop van recreatieve cannabis aan volwassenen door apotheken en speciaalzaken in een erkend en door de staat gecontroleerd kader. Dit model kan worden gebruikt om de effecten van een commerciële toeleveringsketen op de gezondheidszorg, de jeugdbescherming en de zwarte markt wetenschappelijk te onderzoeken.

De belangrijkste punten uit de wet

  • Het gebruik en bezit van cannabis voor volwassenen is per 1 april legaal. Cannabis mag dan tevens in de publieke ruimte worden genuttigd, behalve in een straal van 100 meter van de cannabisclub zelf, scholen, jeugdinrichtingen en sportclubs. In voetgangerszones mag tussen 7 en 20 uur tevens niet worden geconsumeerd.   
  • Bezit van maximaal 50 gram cannabis thuis is toegestaan, in de publieke ruimte is dat 25 gram.
  • Thuisteelt van hennep voor cannabis wordt toegestaan met maximaal 3 planten per huishouden
  • Cannabis Clubs mogen stekjes en zaden voor eigen verbruik verdelen aan leden en niet-leden ouder dan 18 jaar woonachtig in Duitsland.
  • Er wordt gewerkt aan een amnestieregeling voor mensen die zijn veroordeeld voor gebruik, productie of bezit van cannabis die onder de nieuwe wet niet langer strafbaar zijn. Het zou gaan om zo’n 100.000 gevallen door heel Duitsland.  

Meer informatie:

Position papers van 57 maatschappelijke en commerciële organisaties: Cannabisgesetz (CanG)

Fragen und Antworten zum Cannabisgesetz

Cannabis: Vertane Chance für den Gartenbau