Aankondiging evenement: marktkansen stedelijke vergroening in Hongarije

Bent u geïnteresseerd in marktkansen op het gebied van stedelijke vergroening in Hongarije? Kom dan naar onze bijeenkomst op woensdag 19 juni in Den Haag!

Meer informatie

Wanneer: 19 juni, 10:00 - 11:30 uur

Waar: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag

Voertaal: Engels, zonder vertaling

Green grass and trees can be seen in a park with modern buildings in the background. The buildings show a mixture of the modernist and international styles. The sky is pale blue, the trees cast long shadows on the sunlit grass.
Beeld: ©Zoltán Szászi

Over het evenement

Toenemende urbanisering zet de leefbaarheid van Hongaarse steden onder druk. In de afgelopen jaren hebben Hongaarse steden ambitieuze stedelijke vergroeningsplannen aangenomen om de problemen van verslechterende luchtkwaliteit, het verlies aan stedelijke biodiversiteit, droogte en slechte waterretentie aan te pakken. Deze plannen en mogelijke oplossingsrichtingen werden tijdens een Hongaars-Nederlandse conferentie over groene steden in december 2023 en een bezoek van een Hongaarse delegatie aan Nederland in april van dit jaar besproken.

In vervolg op deze bijeenkomsten hebben de Nederlandse ambassade in Hongarije en RVO een studie laten uitvoeren om de marktkansen op het gebied van stedelijke vergroening in Hongarije in kaart te brengen. Het onderzoek is uitgevoerd door de Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE) in samenwerking met de Hungarian Ornamental Horticulturalists Association. De belangrijkste bevindingen van dat onderzoek worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op 19 juni aanstaande.

Voor meer informatie een het aanmelden voor de vergadering kunt u een mail sturen naar BDP-LNV@minbuza.nl.

Concept programma

10:00 - 10:05

Opening

Koen van Ginneken, Landbouwraad Hongarije

10:05 - 10:45

Presentatie van de marktstudie met focus op marktkansen + Q&A

Dr Albert Fekete, MATE

10:45 - 10:55

Een reflectie over de Hongaarse uitdagingen en oplossingen

Judit Mészáros, hoofdarchitect van Gödöllő
Darina Burszki, stadstuinier van Baja

10:55 - 11:05

Presentatie Partners voor internationaal ondernemen (PIB)

Astrid den Besten, RVO

11:05 - 11:25

Het vormen van een Nederlands cluster voor stadsvergroening in Hongarije

Sytse Berends, Blunt communicatieadvies

11:25 - 11:30

Slotopmerkingen

Koen van Ginneken