Rapport over kansen voor ontwikkeling tuinbouwsector in Ghana

Op het eerste gezicht zou de tuinbouw sector in Ghana heel veel kansen moeten bieden voor boeren, verwerkers, leveranciers en investeerders. Toch heeft er vooralsnog geen grootschalige modernisering van de sector plaatsgevonden. Daarom blijft de vraag: wat zijn de échte kansen voor ontwikkeling van de tuinbouwsector in Ghana? En hoe kunnen bedrijven hieraan bijdragen en van profiteren? Deze Market Flow Mapping biedt een gedetailleerd overzicht van de Ghanese markt, gericht op de meest kansrijke productgroepen in de groenten sector. 

Ghana Rapport tuinbouw

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De Ghanese tuinbouwsector is volop in ontwikkeling en heeft veel potentie. Een verdere ontwikkeling van de sector kan een grote bijdrage leveren aan de economische groei van Ghana. Ook kan zij zorgen voor waardig werk voor Ghanese jongeren en vrouwen, en voedselzekerheid voor de bevolking. Bovendien helpt een duurzamere sector bij de bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering

Veel producten die Ghana nu importeert, zou het land in principe ook zelf kunnen verbouwen. Ghana produceert nu veel vers en bewerkt fruit, vooral voor de export. Daarbij is de export van banaan en mango de laatste jaren flink gegroeid.

Nederland is een van de belangrijkste landen waarnaar Ghana fruit exporteert; voor mango's zelfs het belangrijkste. Het gaat bijna altijd om bewerkt fruit, minder om vers fruit. Dit alles biedt kansen voor b2b-samenwerking tussen Nederlandse en Ghanese bedrijven.  

Intussen zijn er al heel wat Nederlandse bedrijven actief in de Ghanese tuinbouwsector. Maar Ghana biedt op termijn ook kansen op het gebied van:

  • opslag van agrarische producten;
  • low- en midtech bedekte teelt;  
  • digitalisering;
  • irrigatie;
  • productiemiddelen, zoals meststoffen.

Nederlandse kennis en technologieën kunnen hierbij een rol spelen.

Uitdagingen in de Ghanese tuinbouw

Kansen genoeg dus, maar hoe zit het met de uitdagingen? Er zijn er een aantal:  

  • Ghanese bedrijven kunnen soms lastig een lening krijgen. Dit geldt vooral voor jongeren en vrouwen. Het zakenklimaat is nog niet op niveau door onduidelijke regelgeving, corruptie, en te weinig beschikbare informatie over prijzen en markt. 
  • Werknemers leren op school niet de vaardigheden die zij nodig hebben om in de bedrijven te werken. Jongeren hebben te weinig kennis van agrarische technieken en missen vaak ondernemersvaardigheden.

Ghana Vegetable Market Flow Mapping

Wat zijn de échte kansen voor ontwikkeling van de tuinbouwsector in Ghana? En hoe kunnen bedrijven hieraan bijdragen en van profiteren? 

Het Engelstalige rapport 'Ghana Vegetable Market Flow Mapping' biedt een gedetailleerd overzicht van de Ghanese markt, gericht op de meest kansrijke productgroepen in de groentensector. Het laat aan investeerders zien waar de kansen liggen en legt uit hoe groot deze kansen zijn.

Daarnaast geeft dit marktrapport een overzicht van initiatieven voor de private sector om deze ontwikkeling te ondersteunen. De sector kan zo bijdragen aan groei en concurrentievermogen van de Ghanese groentensector.