Innovatiemissie naar India: oplossingen voor voedselverlies en -verspilling

Werkt u als ondernemer of onderzoeker aan innovatieve oplossingen om voedselverlies en -verspilling tegen te gaan? Wilt u samen met partners in India aan innovatie en productontwikkeling (R&D) werken om verliezen tegen te gaan en ketens efficiënter te maken? Ga dan mee met de kennis- en technologie-innovatiemissie naar Bangalore en Mumbai van maandag 9 tot en met vrijdag 13 september 2024.

Innovatiemissie naar India: Oplossingen voor Voedselverlies en -verspilling

India: belang van bestrijden Food Loss & Waste

India is de vijfde economie ter wereld en groeit als kool. Ondanks de sterk groeiende industrialisatie is landbouw nog steeds goed voor circa 15% van het BNP terwijl de helft van de bevolking afhankelijk is van een ruraal inkomen. Ruim 65% van de bevolking is jonger dan 35 jaar. Van alle retailomzet is tweederde voedsel-gerelateerd. India is kortom een enorme voedselmarkt die echter wordt geplaagd door grote verliezen na de oogst, door gebrekkige logistieke ketens, een uitdagend klimaat, onvoldoende kwaliteitsmonitoring en te weinig aandacht voor verpakkingen. 

Dankzij de economische ontwikkeling van India is er in de grote steden een groeiende middenklasse die in toenemende mate belang hecht aan gemak en zich bewust is van kwaliteit. Deze consumenten zijn in staat én bereid te betalen voor voedzame en hoogwaardige (verse) voedselproducten. E-commerce rukt op. 

Hier spelen grote en moderne telers op in, net als de premium retailbedrijven die nog bezig zijn hun marktpositie op te bouwen (zoals Reliance, BigBasket, Spar, etc.), alsook de foodservice. In dit hogere marktsegment wordt geïnvesteerd in het optimaliseren van productie en de logistieke keten van producent tot aan de consument. Dit varieert van slimme (verpakkings)oplossingen om houdbaarheid te verlengen  tot innovatieve ICT technologie om transparantie in de keten om vraag & aanbod op elkaar aan te laten sluiten.

Gezien India’s grote diversiteit en bijbehorende uitdagingen in de landbouw, is er behoorlijk wat aandacht voor de bestrijding van voedselverliezen door de gehele keten heen. Zowel publieke en private instituten adresseren deze uitdagingen. De overheid zet hier op in met verschillende initiatieven o.a. gericht op klimaatslimme landbouw, verbeterde voedselverwerking en significante investeringen in de bijbehorende (koel)logistiek en infrastructuur. Doel is jaarrond gezond en veilig voedsel beschikbaar te hebben, de export te vergroten en het terugdringen van voedselverlies in de keten.

Hierbij zoekt India ook actief naar internationale partnerships gericht op kennisuitwisseling en R&D samenwerking. Zo is er een meerjarige samenwerking met Nederland op o.a. agri-food en zijn er vanuit NWO onderzoeksprogramma’s opgezet rond verschillende thema’s op landbouw en voedsel.

Innovatiemissie naar India: Oplossingen voor Voedselverlies en -verspilling

Focus op het hogere marktsegment

De missie concentreert zich op de regio’s rond de steden Bangalore en Mumbai. Bangalore in de deelstaat Karnataka is een hoogontwikkelde stad met een bloeiende tech-sector, veelal ICT gerelateerd maar ook op onderwerpen rond biotechnologie en materialen. Er is een levendig start up ecosysteem met ook volop aandacht voor toepassingen in de agri-food sector. In de deelstaat Karnataka komt bovendien veel tuinbouw tot ontwikkeling.

Miljoenenstad Mumbai is de commerciële hoofdstad van India. Het heeft een belangrijke haven voor export van landbouwproducten uit India, daarbij zijn er echter ook voedselverliezen in de op- en overslag. In de deelstaat Maharastra lopen verschillende initiatieven rond post-harvest losses en food waste. Gezien de investeringsmogelijkheden én groeiende premium retail, richt deze missie zich m.n. op het hogere segment en het einde van de keten. Diverse type oplossingen komen daarbij kijken, zoals conserveringstechnologie, sensoren, slimme verpakkingen, AI en traceerbaarheid

Doelen van de missie

De doelen van deze missie zijn het inzicht krijgen in het relevante innovatie ecosysteem, het kennismaken met vooraanstaande onderzoeksinstellingen en de innovatieve ontwikkelingen en kansen in de agro-sector in India met focus op Bangalore en Mumbai, en het verkennen van best practices in het hogere marktsegment in de logistieke keten vanaf de teler tot aan de consument. In Nederland willen we niet alleen een belangrijke exporteur zijn van duurzaam geproduceerde agri-food-producten, maar ook van kennis, kunde en technologie voor het realiseren van een houdbaar voedselsysteem wereldwijd. Deze positie versterken we door te investeren in digitale innovaties en door samen te werken in onderzoek en ontwikkeling met internationale partners.

Conceptprogramma

Het missieprogramma is in ontwikkeling. We proberen de specifieke wensen van de deelnemers zoveel mogelijk mee te nemen bij het bepalen van het definitieve programma.

De belangrijkste ingrediënten voor het programma:

  • Veldbezoeken aan o.a. grote telers, groothandel en innovatieve, premium retail, bijv. versdistributiecentrum Reliance (Mumbai)
  • Kennisinstellingen zoals bijv.: Central Food Technological Research Institute (Mysore), ITC Life Sciences and Technology Centre (Bangalore), ITC-FSSAN (Mumbai)
  • Interactie met het lokale startup ecosysteem in Bangalore, o.a. via C-Camp en Social Alpha
  • Interactie met lokale (en mogelijk ook nationale) overheid en specifieke overheidsprogramma’s om de gehele voedselketen te optimaliseren, Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY)
  • Netwerk event (plus mogelijk seminar) 

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon. Hierbij is inbegrepen: deelname aan het collectief programma, transfers van en naar programmaonderdelen, lunch en diners als dit is vermeld in het programma. Deelname is exclusief reis- en verblijfskosten en alle individuele kosten.  Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan uiterlijk vrijdag 31 mei aan via het aanmeldformulier. Toch nog eerst meer weten? Neem dan contact op met Bert van der Heide, adviseur Internationale Innovatie Agri-Food, via bert.vanderheide@rvo.nl of telefonisch via 06 2937 1209