Missie Japan rond alternatieve eiwitten en gezonde voeding Road2Osaka

We willen graag uw aandacht vestigen op de aanstaande missie naar Japan met als thema "Duurzame productie en consumptie van alternatieve eiwitten en gezonde voeding", die van 24 t/m 30 juni a.s. plaatsvindt.

NL Netherlands CG logo

World Expo 2025: Unieke kans voor samenwerking met Japan

In 2025 vindt de World Expo plaats in Osaka, Japan. De World Expo wordt eens in de 5 jaar georganiseerd en heeft in 2025 als thema 'Designing future society for our lives'. In de aanloop naar de World Expo worden er onder de noemer ‘Road2Osaka’ diverse activiteiten en missies georganiseerd door de trekkers van de verschillende thema’s binnen de World Expo programmering. De Road2Osaka heeft tot doel om de banden met Japan te versterken en de deelname aan de Expo voor te bereiden. Een van de missies die valt onder de Road2Osaka is de missie rond alternatieve eiwitten en gezonde voeding welke in juni 2024 zal plaatsvinden.

World Expo

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL coördineert de thematische invulling van  ‘Duurzame productie en consumptie van alternatieve eiwitten en gezonde voeding’ in het Nederlands Paviljoen in juni 2025 in nauwe samenwerking met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen en de LNV-raad van de Nederlandse ambassade in Japan. Doel van de bijdrage aan de World Expo is het voorbereiden van een langdurige samenwerking met Japan voor een cluster van bedrijven binnen het bovengenoemde thema.

Naast Nederland bouwen meer dan 150 landen een eigen paviljoen en worden er totaal zo'n 28.2 miljoen bezoekers op de expo verwacht. Een prachtige kans om de internationale samenwerking met Japan te versterken.

Missie juni 2024

Van 24-30 juni organiseert Oost NL in samenwerking met de NL Ambassade in Japan een verkennende missie naar Japan met als thema ‘Duurzame productie en consumptie van alternatieve eiwitten en gezonde voeding’.

Doel

Het doel van de verkennende missie welke valt in het programma Road2Osaka, is om het netwerk in Japan rond alternatieve eiwitten en gezonde voeding in kaart te brengen en contacten hieromtrent te verstevigen. Uiteindelijk zal de missie dan ook resulteren in een meer uitgewerkt plan voor de thematische invulling op de World Expo. Dit uitgewerkte plan vormt vervolgens de basis voor het actief benaderen van bedrijven en organisaties voor de invulling van dit programma in juni 2025. Daarnaast vormt de uitkomst van de missie ook de basis voor het te vormen cluster van bedrijven dat een meerjarige samenwerking met Japan aan zal gaan.

Doelgroep

De doelgroep voor de missie zijn de leden van de kerngroep die betrokken zijn bij de voorbereiding van de thematische programmering op de World Expo. Hieronder vallen Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Wageningen University & Research, Foodvalley NL, NIZO Food Research, OnePlanet Research en ROM Utrecht Region. Daarnaast zijn ook bedrijven, kenninstellingen (Universiteit Utrecht) en intermediairen organisaties die betrokken zijn bij de invulling van de programmering uitgenodigd om deel te nemen.

Kosten

De kosten van deze missie betreffen enkel reis- en hotelkosten. De kosten voor de diverse bedrijfsbezoeken, vervoer ter plaatse, lunches en diners zijn inclusief.

Concept programma verkennende missie

Zaterdag 22 juni

Vertrek naar Tokio

Zondag 23 juni

Aankomst in Tokio

Welkomstdiner i.s.m. Ambassade van NL in Japan

Maandag 24 juni

Middag/avond: Symposium rond Alternatieve eiwitten en gezonde voeding georganiseerd door de NL ambassade in Tokio.

  • Mogelijkheid voor de deelnemers aan de missie om te spreken.

Dinsdag 25 juni

Middag: Beleidsdialoog sessie in samenwerking met MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) met als thema’s: Alternatieve eiwitten en Precisie fermentatie. Ook hier is een mogelijkheid  voor een inhoudelijke bijdrage vanuit de deelnemers aan de missie.

Woensdag 26 juni

Middag: uitgenodigd voor jaarlijks evenement van de Public – Private FoodTech Council. 

donderdag 27 juni en vrijdag 28 juni

Diverse bedrijfsbezoeken i.s.m. NL ambassade in Japan.

Zaterdag 29 juni

Vertrek naar Tokio en terug naar NL

Contact

De missie wordt gecoordineerd door Oost NL. Voor vragen neem contact op met: