Innovatiemissie Beieren: AgTech, robotisering en digitalisering in open teelten

Werkt u als ondernemer of onderzoeker aan innovatieve AgTech-oplossingen voor de open teelt? Wilt u samen met partners in Duitsland aan innovatie en productontwikkeling (R&D) werken? Ga dan mee met de kennis- en technologie-innovatiemissie naar Beieren van 24 tot 26 juni 2024.

Bavarian fields
Beeld: ©Victor Malyushev (Unsplash)

Centraal bij deze agri-food innovatiemissie staat het verkennen van gelijkwaardige samenwerking bij onderzoek en ontwikkeling, zowel voor onderzoekers als bedrijven.

Voor wie?

Bent u een ondernemer of bent u als onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling? En werkt u aan innovatieve digitale oplossingen, AgTech en precisielandbouw toepassingen voor open teelten? Deze missie neemt u mee naar Beieren. Deze regio staat bekend om zijn akkerbouw met onder andere teelt van tarwe, gerst en maïs en aardappelteelt. Diverse AgTech en precisielandbouw oplossingen komen daarbij kijken:

 • autonome veldrobots (schoffelen, wieden, oogsten);
 • precisie-bespuiting;
 • dronetechnologie;
 • sensortoepassingen; 
 • imaging oplossingen zoals (spectrale) camera’s, satellietdata;
 • farm management software; 
 • big data en AI-oplossingen.

Doelen van de missie

De doelen van deze missie zijn:

 • Inzicht krijgen in het ecosysteem, innovatieve ontwikkelingen en kansen in de agro-sector in Beieren.
 • Best practices verkennen en uitwisselen binnen beleid, industrie en op de boerderij.
 • Verkennen van trends en kansen voor meerjarige (publiek-private) samenwerking tussen kennisinstellingen en tussen bedrijven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. 
 • Innovatieve kennis en technologie uit Nederland koppelen aan marktkansen in Duitsland.

In Nederland willen we niet alleen een belangrijke exporteur zijn van duurzaam geproduceerde agri-food-producten, maar ook van kennis, kunde en technologie voor het realiseren van een houdbaar voedselsysteem wereldwijd. Deze positie versterken we door te investeren in digitale innovaties en door samen te werken in onderzoek en ontwikkeling met internationale partners.

Conceptprogramma

Het missieprogramma is in ontwikkeling. We proberen de specifieke wensen van de deelnemers zoveel mogelijk mee te nemen bij het bepalen van het definitieve programma. De belangrijkste ingrediënten voor het 3-daagse programma:

 • Bezoeken aan grote bedrijven als Baywa, Fendt, Siemens evenals start-ups
 • Bezoeken aan TU München, University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf
 • Netwerk event (plus mogelijk seminar) 
 • Bezoek aan LfL (uitwisseling en inzicht in beleidsprioriteiten en investeringen)
 • Bezoek aan Field Lab of een innovatief boerenbedrijf

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon. Hierbij is inbegrepen: deelname aan het collectief programma, transfers van en naar programmaonderdelen, lunch en diners als dit is vermeld in het programma. Deelname is exclusief: reis- en verblijfskosten en alle individuele kosten.

Deelname

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld uzelf dan uiterlijk vrijdag 12 april aan via het aanmeldformulier van RVO

Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw technologie binnen de scope en doel van de missie past.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze innovatiemissie? Neemt u dan contact op met:

Suraj Jamge
Advisor Agri-Food/Bioeconomy, Horizon Europe 
E-mail: suraj.jamge@rvo.nl
M +31 (0) 6 2147 5963

Bert van der Heide
Adviseur Internationale Innovatie Agri-Food
E-mail: bert.vanderheide@rvo.nl 
M +31 (0) 6 2937 1209

Of stuur een e-mail naar innovatiemissies@rvo.nl