Frankrijk: nieuw wolvenplan vastgesteld

Frankrijk heeft zijn nieuwe wolvenplan 2024-2029 na lang beraad uitgebracht, inclusief bijbehorende wetgeving. In principe geen grote veranderingen, maar toch de nodige zaken die het leven makkelijker moeten maken voor boeren en andere getroffen ondernemers: aanpassing van de manier van tellen van de wolven, versnelde procedures voor afgifte van toestemming tot schieten, vereenvoudiging van de technische en praktische voorwaarden om te mogen schieten op wolven.

Beeld: wikimedia commons
Loup des Appennins dans le Massif- Central

De grote kaders veranderen vooralsnog niet

Het nieuwe ‘Plan national loup 2024-2029’ is op 23 februari eindelijk vastgesteld en verschenen, evenals de bijbehorende wetgeving en kaders voor vergoeding en voor het afschieten van wolven. Eerder is bericht over het moeizame voortraject (Frankrijk: nieuwe omgang met de wolf in ontwikkeling | Nieuwsbericht | Agroberichten Buitenland). De herziene bepalingen zijn afkomstig van de twee verantwoordelijke ministeries: het ministerie van landbouw en het ministerie van ecologische transitie.

Het aantal wolven is de afgelopen jaren verdubbeld in Frankrijk, en daarmee is de populatie toekomstbestendig geworden. Het aantal landbouwhuisdieren dat wordt aangevallen door wolven is de afgelopen jaren enigszins gestabiliseerd, o.a. door betere preventieve maatregelen.

Het wolvendossier is een Europees dossier, en in Europees verband wordt bekeken of de status van bescherming van de wolf onder het verdrag van Bern moet worden aangepast. De plannen die zijn gepresenteerd passen in de huidige status van bescherming, in afwachting van mogelijke aanpassing van de status van bescherming dit voorjaar. Frankrijk is overigens voorstander van aanpassing van die status (lagere graad van bescherming).

Versoepelingen in de praktijk

De methode van telling van wolven wordt aangepast, waardoor de aantallen waarschijnlijk hoger zullen uitvallen. Eind maart komen de nieuwe resultaten van tellingen van wolven naar buiten. De methode van telling was een grote bron van ongenoegen, waarbij boeren stelden dat de telling altijd een lager aantal wolven opleverde dan feitelijk aanwezig (Frankrijk: wie is er bang voor de boze wolf? | Nieuwsbericht | Agroberichten Buitenland).

Het aantal toestemmingen tot het schieten op wolven (nog steeds alleen maar ‘voor bescherming’, niet ‘voor preventie’) verandert in principe niet (bij 19% van de aanvallen op landbouwhuisdieren waarbij reeds preventie wordt toegepast). Voor kuddes runderen en paarden, die niet fatsoenlijk kunnen worden beschermd, wordt het wel eerder toegestaan om te schieten, dus zelfs zonder dat er preventieve maatregelen zijn getroffen.

Het wordt (praktisch) makkelijker om op wolven te schieten, zoals door de landbouwsector gewenst. De versoepelingen betreffen o.a. het gebruik van zichtmaskers voor de nacht, de noodzaak om het dier te verlichten (professionele wolvenjagers hoeven de wolf niet meer te verlichten) en het aantal mensen dat toestemming krijgt om te schieten (er mag door 2 mensen en in bepaalde gevallen 3 tegelijkertijd worden geschoten voortaan). De toestemmingen tot schieten zullen ook sneller worden afgegeven door de (departementale) prefecten (die formeel verantwoordelijk zijn voor het afgeven van deze toestemmingen), binnen 48 uur, en de inzet van professionele wolvenschieters zal ook worden versneld.

Vergoedingen gaan stevig omhoog

De vergoedingen voor preventieve maatregelen en voor dieren die zijn aangevallen worden substantieel hoger, tot wel 33% voor schapen en 25% voor geiten. Het was een veelgehoorde klacht van boeren dat de vergoedingen veel te laag waren. Een deel van de financiering komt vanuit het GLB (voor preventieve maatregelen) en een deel uit een nationaal budget (vergoedingen voor geode dieren).

Het gebruik van herdershonden wordt juridisch ingekaderd, zodat de herder sterker staat in geval van problemen met wandelaars of geluidsoverlast.

Er wordt verder de komende tijd volop onderzoek gedaan naar nieuwe methodes om wolven af te schrikken (bijvoorbeeld met het gebruik van drones en van feromonen), en naar de rol van de wolf in het ecosysteem.

In 2024 zijn tot nu toe 8 wolven gedood in Frankrijk. Elk jaar worden een paar duizend toestemmingen om te schieten gegeven (maar dat blijft onder het plafond van 19%).