Nederland werkt samen met Egypte en Jordanië aan meervoudig landgebruik, irrigatie en droogtebestendige rassen

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor Tycho Vermeulen, die sinds de afgelopen zomer LNV-raad is op de Nederlandse ambassade in Egypte. Hij verbindt dat met ondernemerschap in de netwerken die hij met Nederlandse en lokale partners opbouwt. Ook Jordanië hoort tot zijn werkgebied. In beide landen werkt het LAN team intensief met bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen. Aan programma’s rond duurzaamheid en goed omgaan met water maar ook aan sociale kwesties als inclusiviteit en de positie van jongeren en vrouwen.

In gesprek met LNV-raad Tycho Vermeulen
Tycho Vermeulen

Tycho Vermeulen woont sinds augustus in Caïro. Het is een miljoenenstad die rijk is aan cultuur en geschiedenis. Voor Vermeulen en zijn gezin was de nieuwe situatie wel even wennen. ‘Onze oudste zoon is in Nederland gebleven om zijn middelbare school af te maken, de drie andere kinderen zijn naar Egypte meegegaan en zitten nu hier op een internationale school. In de wijk wonen veel expats zoals wij, we hebben snel een leuk sociaal netwerk opgebouwd.’

‘Hiervoor heb ik gewerkt voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,’ vertelt Vermeulen. ‘Eerder was ik werkzaam in de tuinbouw: kansen ontwikkelen voor bedrijven vanuit een bedrijfskundig oogpunt. Ik was onder meer bezig met stadslandbouw, zo heb ik in Den Haag een wijngaard opgezet. Ik heb veel gedaan op het gebied van teelt los van de grond. Dat komt mij hier goed van pas, want waterschaarste is erg belangrijk in Egypte.’

De reputatie van Nederland als grootmacht van zaden en pootgoed

Het team waarmee Vermeulen in Egypte samenwerkt bestaat uit twee mensen: landbouwadviseur Omar Abdellatif en beleidsondersteuner Walaa Abouel Dahab. ‘In Jordanië hebben we ook een landbouwadviseur: Suha Albitar. We kunnen goed met elkaar samenwerken.’ 

‘Als team hebben we nagedacht over wat onze taak is,’ zegt hij. ‘Op het moment is er veel spanning in de regio. Dat heeft negatieve gevolgen voor de economie, maar dat neemt niet weg dat inwoners voedsel nog steeds nodig hebben, de overheid blijft reguleren en bedrijven actief blijven op de markt. We zien het als ons werk om dat te ondersteunen, onder andere de lokale en nationale overheden in Egypte en Jordanië te helpen om goede instituties op te bouwen en bedrijven te helpen om zaken te doen en ondernemerschap steunen. Daar zetten we ons voor in, er zit goede energie in het team.’

‘We werken ook goed met de Egyptische overheid en de ambtenaren samen. Het zijn mensen die er het beste voor hun land van willen maken. Nederland staat hier goed aangeschreven. Ze zien ons als een agrarische grootmacht, onder meer op het gebied van zaden en pootgoed. Ook waarderen ze het dat wij kennis en technologie willen delen op alle niveaus, of het nou gaat om de governance van bedrijven of het keren van grond.’ 

‘Andersom leren wij ook van hen. Over zilte teelt bijvoorbeeld en welke strategieën werken en welke niet. Verder zijn we bezig om gezamenlijk projecten op te zetten om op gebiedsniveau het watersysteem kunnen verbeteren.’

LAN team Egypte en Jordanië Tycho Vermeulen, Walaa Dahab, Suha Albitar, Omar Abdellatif
LAN team Egypte en Jordanië v.l.n.r. Tycho Vermeulen, Walaa Dahab, Suha Albitar, Omar Abdellatif

Programma’s rond duurzaamheid

Het ondernemerschap in Egypte vindt Vermeulen fantastisch. ‘Er is een grote passie voor het land en voor ondernemerschap in de landbouw. Naast grote bedrijven heb je hier een klein middensegment en heel veel kleine boeren, ook bekend als smallholders, die proberen te overleven. Ze werken in een moeilijke context met grote staatsbedrijven, ook in de landbouwsector. In Jordanië zijn een paar heel grote landbouwbedrijven, die eigenlijk een monopolie hebben en de hele keten in zich bergen, van meststoffen en gewasbescherming tot en met productie. Dat zie je in Egypte niet, daarvoor is dat land gewoon te groot.’

Het LAN team zet in beide landen programma’s op rond duurzaamheid, in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen. Vermeulen: ‘Belangrijke punten zijn bijvoorbeeld meervoudig landgebruik, irrigatie en het telen van rassen die beter tegen droogte of verzilting kunnen. Beide landen willen graag meer voedsel naar het Westen exporteren maar het is belangrijk om dat zo duurzaam mogelijk te doen. Citrusvruchten telen vraagt bijvoorbeeld veel water en transport.’

Werkbezoek van Tycho Vermeulen met Suha Albitar bij eeuwenoude olijfbomen in Jordanië
Werkbezoek van Tycho Vermeulen met Suha Albitar bij eeuwenoude olijfbomen in Jordanië

Trade with impact en een human impact agenda

Thema’s zoals natuurbehoud, biodiversiteit en de energietransitie spelen hier een andere rol dan in Nederland, gaat Vermeulen verder. ‘Water is hier toch wel het grootste probleem. In de netwerken die we bouwen, werken we met bedrijven aan verdere concretisering van duurzaamheid, goed omgaan met water en sociale kwesties als inclusiviteit en de positie van vrouwen en jongeren. “Trade with impact” noemen we dat. Ook met grote Egyptische bedrijven praten we over hun visie op de toekomst van de landbouw in hun land.’ 

Daar hoort ook een human capital -agenda bij, aldus Vermeulen. ‘Zo moet het onderwijs bijvoorbeeld beter aansluiten op de behoefte van de markt. Grote bedrijven hebben hier hun eigen in house-opleidingen, maar daar lijkt winst te halen door hierin samen op te trekken en aan te sluiten bij de kennisinstellingen.’

‘Men waardeert het dat wij kennis en technologie willen delen, of het nou gaat om de governance van bedrijven of het keren van grond’

Rol als matchmaker

Hij gaat verder: ‘Wij spelen een rol als matchmaker tussen lokale organisaties en Nederlandse partners. Daarbij gaat het om het bedrijfsleven maar ook om kennisinstellingen. ‘We worden veelvuldig benaderd door Egyptische bedrijven die meer tropisch fruit willen exporteren. Maar ook het Nederlandse bedrijfsleven weet ons te vinden. Zo zijn we onlangs in contact gekomen met een bedrijf dat lokale data wil gebruiken om vraag- en aanbod in groente en fruit beter op elkaar af te stemmen. Maar hoe kom je aan die data? Via bedrijven of overheden?’

Hij heeft zich vast voorgenomen: ‘De programma’s die we hier opzetten, moeten we zien te verankeren. Dat kan alleen als mensen zien dat duurzaamheid rendeert, dat je daardoor geld kunt verdienen, ook op langere termijn. Precies zoals met die wijngaard die ik in Den Haag ben begonnen.’

Werkbezoek aan Tulima Farm in Egypte: het consequent doorvoeren van kennis in adaptive technologies leidt tot hoge kwaliteit product
Werkbezoek aan Tulima Farm in Egypte: het consequent doorvoeren van kennis in adaptive technologies leidt tot een hogere kwaliteit van de producten

Studiereis Protected horticulture and cold chain supply in Egypt

Van 11 tot en met 15 februari 2024 vindt een studiereis plaats: Protected horticulture and cold chain supply in Egypt. Het programma omvat twee dagen van veldbezoeken aan relevante Egyptische/Nederlandse ondernemingen, een netwerkreceptie, een matchmaking-evenement en een demodag met onder meer een seminar waarin de Nederlandse expertise op het gebied van beschermde tuinbouw en koelketen wordt gepresenteerd.

Het doel van het bezoek is om kennisuitwisseling te versterken en de bilaterale samenwerking tussen Nederland en Egypte op het gebied van klimaat- en waterslimme landbouw te versterken. Bent u actief in Egypte en/of biedt uw bedrijf technologie, diensten of producten aan die relevant zijn voor de beschermde tuinbouwsector of de koelketenvoorziening in Egypte? Bent u geïnteresseerd in deelname? Neem dan contact op met mevrouw Nazly Abd El Rahman van NABC via nazly.elrahman@nabc.nl.

Voor meer informatie over de studiereis, zie Study tour: Protected horticulture and cold chain supply in Egypt op de website van Netherlands-African Business Council. 

Contact

Nederlandse Ambassade in Caïro, Egypte
Adres: 18, Hassan Sabri Street, 11211 Zamalek, Caïro
E-mail: kai-lnv@minbuza.nl
Telefoon: +202 27 36 38 21
Twitter: @NLagriEgJor
LinkedIn: Agriculture Office at Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Egypt

Nederlandse Ambassade in Amman, Jordanië
Adres: Abu Bakr Siraj Ad-Din St. 3, Noord Abdoun (Abdoun Ash-Shamali), Amman 11194
E-mail: amm-lnv@minbuza.nl
Telefoon: +962 6 5902241