Handelsmissie agrosector naar Harvest Money Expo in Oeganda

Bent u actief in de landbouwsector? En bent u benieuwd naar de kansen en mogelijkheden van ondernemen in Oeganda? Ga dan van 19 tot en met 25 februari 2024 mee met de handelsmissie naar Oeganda. Tijdens deze handelsmissie bezoeken we het evenement Harvest Money Expo. Aanmelden kan tot en met vrijdag 22 december 2023.

Beeld: ©Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Agrarische sector in Oeganda

Meer dan 70% van de huishoudens in Oeganda is afhankelijk van landbouw. De agrarische sector in Oeganda en de rest van Oost-Afrika groeit snel. Hierdoor is de vraag naar technologie en vakkennis aanzienlijk gestegen in de afgelopen decennia. Dit geldt voor sectoren als tuinbouw, aardappelen, zuivel, aquacultuur en pluimvee. En ook voor ondersteunende sectoren zoals diervoeder, landbouwmachines en -apparatuur.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Nederland heeft een goede reputatie in de agrarische sector. Daardoor biedt deze missie ook kansen voor Nederlandse bedrijven.

In 2022 is in opdracht van het ministerie van LNV een studie uitgevoerd naar de landbouwsector in Oeganda: Agribusiness Market Scan (pdf, Engelstalig). Hierin zijn onder andere de kansen voor Nederlandse bedrijven in kaart gebracht. Voor verdere verdieping zijn er diverse roadmaps ontwikkeld, namelijk voor aquacultuur, aardappelen en pluimvee.

De market scan en roadmaps vormen de basis van deze missie. We zullen ons daarbij richten op de 2 centrale thema's van deze missie: 'Climate-smart solutions' en 'Digital solutions'. Voorafgaand aan de missie zal het Oegandese consultancybureau Asigma de kansen en ontwikkelingen in Oeganda verder toelichten op basis van deze thema's. De bedrijfsbezoeken en relevante stakeholders worden hierop afgestemd.

Harvest Money Expo

Ontdek uw kansen in de Oegandese agrofoodsector tijdens de Harvest Money Expo. De thema's 'Climate-smart solutions' en 'Digital solutions' staan ook centraal tijdens deze 7e editie van het evenement. Deze agrarische beurs vindt van 23 tot en met 25 februari 2024 plaats in de Oegandese hoofdstad Kampala.  Het evenement is landelijk bekend en trekt jaarlijks circa 20.000 bezoekers.

Bekijk de website van Harvest Money Expo voor meer informatie over de voorgaande editie (2023).

Netherlands Village

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Ambassade organiseren sinds 2017 de populaire 'Netherlands Village' als onderdeel van de expo. Hier laat Nederland zien wat het de lokale ondernemers kan bieden op het gebied van voedselzekerheid, private sectorontwikkeling en vooral agribusiness. De Netherlands Village krijgt veel media-aandacht op televisie en radio, net als de expo.

Als deelnemer van de handelsmissie krijgt u een prominente plek in de Netherlands Village. Hier kunt u onder andere uw bedrijf en producten presenteren, en Nederlandse en Oegandese bedrijven en partners ontmoeten.  

Workshops

Tijdens de missie kunnen Nederlandse deelnemers workshops organiseren en bijwonen. Het doel van de workshops is kennisuitwisseling tussen de Nederlandse deelnemers en Oegandese boeren en expobezoekers op het gebied van commercialisering van de landbouw in Oeganda.

Matchmaking

Tijdens de missie worden voor de Nederlandse deelnemers matchmakingsessies met Oegandese bedrijven en andere stakeholders georganiseerd. Mede op basis van uw intakeprofiel worden interessante gesprekspartners geselecteerd. Zo krijgt u een goede gelegenheid om zaken te doen en uw netwerk in Oeganda op te zetten of uit te breiden.

Veldbezoeken

Voorafgaand aan de Expo organiseert RVO van 20 tot en met 22 februari veldbezoeken bij bedrijven en andere marktpartijen in en rond Kampala. Zo kunt u dieper inzicht krijgen in het lokale ecosysteem voor met name ‘Climate-smart solutions' en ‘Digital solutions'. Ook kunt u uw relatie met relevante stakeholders in het werkveld ontwikkelen.

Voor wie?

De handelsmissie staat open voor:

  • Nederlandse agrofoodbedrijven die al actief zijn in Oeganda;
  • Nederlandse agrofoodbedrijven die geïnteresseerd zijn om zaken te doen in Oeganda en kennis willen maken met de Oegandese markt. Prioritaire sectoren zijn tuinbouw, zuivel, aardappelen, pluimvee en aquacultuur. Andere relevante (ondersteunende) sectoren zijn diervoeder, landbouwmachines en -apparatuur;
  • Nederlandse bedrijven die producten en diensten leveren die passen binnen de thema's 'Climate-smart solutions' en 'Digital solutions'.

Waarom deelnemen?

Deelname aan deze missie biedt de mogelijkheid om:

  • deel te nemen aan de Harvest Money Expo;
  • inzicht te krijgen in de marktkansen in Oeganda en hoe deze benut kunnen worden;
  • in contact te komen met nieuwe potentiële partners en klanten in Oeganda;
  • samen op te trekken met andere Nederlandse bedrijven die zich richten op de Oegandese markt.

Deelname en kosten

De voertaal tijdens deze handelsmissie is Engels. Maximaal 16 bedrijven kunnen mee met deze missie. Deelname is op basis van 'first come, first served'.

Deelnamekosten en voorwaarden kunt u bekijken op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. RVO is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.

Deelnemende bedrijven moeten passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging hiervan betekent daarom niet automatisch toelating tot de handelsmissie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname van de RVO-projectleider na sluiting van de aanmeldperiode.

Aanmelden

Meld u aan. De uiterste aanmelddatum is 22 december 2023.

Meer weten?

  1. Heeft u vragen over deze missie? Het bedrijf Handelsroute beantwoordt in opdracht van RVO vragen over deze missie. Neem daarom voor vragen contact op met:

Sandra Brandenburg, projectmanager bij Handelsroute
E: sandra@handelsroute.nl

Deze handelsmissie wordt georganiseerd in samenwerking met het Landbouwattachénetwerk Oeganda en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor meer informatie kunt u de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekijken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen – inclusief mensenrechten – belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierin staan de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om mee te kunnen doen aan deze missie. Om te beoordelen of uw organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

In opdracht van:
Ministerie van Buitenlandse Zaken