Frankrijk: grootschalige vaccinatie tegen vogelgriep in voorbereiding

Frankrijk heeft met de aankoop van 80 miljoen doses vaccin een knoop doorgehakt om deze herfst daadwerkelijk over te kunnen gaan tot preventieve vaccinatie van eenden tegen vogelgriep.

Beeld: Pixabay

Vaccinatiestrategie

Nu vogelgriep een blijvend probleem is geworden op het Europese continent, en bio security maatregelen het risico niet afdoende kunnen indammen, is preventieve vaccinatie tegen vogelgriep noodzakelijk geworden, aldus de Franse overheid. Daarom werd in 2022 besloten tot veldproeven met vaccin tegen vogelgriep bij eenden, zie eerder verschenen artikel: Frankrijk test vaccins tegen vogelgriep op eenden.

De veldproeven zijn succesvol afgerond en geëvalueerd, en een vaccinatiestrategie is uitgewerkt en goedgekeurd. Vaccinatie zal in principe vanaf 1 oktober verplicht worden voor alle commercieel gehouden vlees eenden in Frankrijk; uitzondering zijn bedrijven met reproductiedieren (als die ook exporteren); ander pluimvee wordt vooralsnog niet gevaccineerd.

Internationaal draagvlak

Internationaal heeft Frankrijk draagvlak gecreëerd voor vaccinatie tegen vogelgriep en de acceptatie van (producten van) gevaccineerde dieren. Zo zijn er in Brussel in de Landbouwraad (Raad van ministers van landbouw van de EU) Raadsconclusies over vaccinatie tegen vogelgriep aangenomen, heeft agendering en bespreking plaats gevonden tijdens de laatste General Assembly van de World Organisation for Animal Health (OIE), en hebben er bilaterale besprekingen plaats gevonden met een 20-tal derde landen waar Frankrijk pluimveeproducten naar exporteert. Overigens heeft Frankrijk hierbij nauw samengewerkt met Nederland.

Desondanks wordt rekening gehouden met sluiting van grenzen voor Franse pluimvee(producten) in een (beperkt) aantal landen, maar dat risico wordt door de Franse overheid acceptabel geacht. De Franse pluimveesector maakt zich hier wel degelijk zorgen over, met name daar waar het de fokkerij betreft (genetica).

Duits vaccin

Frankrijk heeft een Duits bedrijf, Boehringer Ingelheim, gekozen om in het najaar 80 miljoen doses vaccin voor eenden te leveren, zo werd op 12 juli bekendgemaakt. De vaccinatiecampagne gaat volgens het ministerie van landbouw in oktober van start en zal zes maanden duren. Elke eend krijgt twee doses vaccin.

Half april publiceerde de overheid een aanbesteding "voor een eerste bestelling" van maximaal 80 miljoen doses toegelaten vaccin voor eenden (vlees eenden). Drie bedrijven reageerden: het Duitse Boehringer Ingelheim, het Franse Ceva Santé Animale en Zoetis France, een dochteronderneming van het Amerikaanse Zoetis.

De aanvraag van Zoetis werd "niet-ontvankelijk geacht" omdat het vaccin alleen is toegestaan voor pekingeenden, die niet onder de aanbesteding vallen, aldus het ministerie. De overheid zei dat het de voorkeur had gegeven aan de inschrijving van Boehringer Ingelheim omdat het aan alle eisen kon voldoen. Het Franse bedrijf Ceva gaf aan "zeer verrast te zijn door deze opmerkingen van het ministerie."

Financiering vaccinatiecampagne en -surveillance nog niet rond

Voor wat betreft de financiering van de vaccinatiecampagne en -surveillance, is afgesproken dat de overheid 85% van de totale kosten van de vaccinatiecampagne zal dekken. De bijdrage van het bedrijfsleven blijft dus bescheiden. Er is lang over onderhandeld tussen sector en overheid.

Intussen wordt deze zomer wederom veel aandacht besteed aan bio security maatregelen. Het gaat dan onder andere over het beperken van de dichtheid aan eenden in bepaalde regio’s (de Vendée met name, waar vanaf 3 juli geen nieuwe eenden zouden worden opgelegd tot oktober).