Handelsmissie naar Colombia met minister Schreinemacher

Is uw bedrijf internationaal actief in de sector agrifood & tuinbouw, maritiem, havens, hernieuwbare energie, of duurzame stedelijke ontwikkeling? En bent u benieuwd naar uw zakelijke kansen in Colombia? Ga dan van 24 tot en met 28 september 2023 mee op handelsmissie naar Colombia. De missie staat onder leiding van Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Campo experimental

Waarom meegaan?

Alle sectoren starten deze missie in de hoofdstad Bogotá en vervolgen hun programma in Cartagena of Medellín, omdat daar hun marktkansen groot zijn.

Tijdens deze missie kunnen Nederlandse bedrijven en kennisinstituten: 

 • kennismaken met de Colombiaanse markt;
 • marktkansen in Colombia onderzoeken;
 • bestaande contacten in Colombia verstevigen;
 • in contact komen met mogelijke Colombiaanse zakenpartners, opdrachtgevers en/of overheden. 

Doordat de minister meegaat, kunt u op hoog niveau contacten leggen en uitbouwen. Ook kunt u in haar bijzijn bijvoorbeeld een contract, intentieverklaring of Memorandum of Understanding (MoU) ondertekenen. Dat geeft extra zichtbaarheid aan uw project of investering.

Voor wie?

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit het Koninkrijk der Nederlanden die actief zijn in de volgende sectoren. 

Landbouw (Bogotá en Medellín):

 • agrifood;

 • tuinbouw

Duurzame havenontwikkeling, hernieuwbare energie en maritiem (Bogotá en Cartagena):

 • digitaliseren van havens; 
 • duurzame havenontwikkeling; 
 • kustbescherming / natuurlijke oplossingen (nature-based solutions); 
 • scheepsbouw; 
 • waterstof; 
 • offshorewind.

Duurzame stedelijke ontwikkeling, inclusief water en mobiliteit (Bogotá en Cartagena):

 • fietsinfrastructuur;
 • stedelijke planning en transportsystemen;
 • elektrisch vervoer;
 • waterzuivering en afvalwater; 
 • afvalmanagement. 

In het bijzonder worden ook ook vrouwelijke ondernemers en start-ups uitgenodigd. Bedrijven uit het Caribisch deel van het Koninkrijk worden ook gevraagd deel te nemen.

Lees hier verder voor deelname, kosten en aanmelden.