Seminar Londen: Regeneratieve Landbouw

De Nederlandse ambassade organiseerde op 3 mei jl. samen met LEAF (Linking Environment and Farming) een expert meeting over regeneratieve landbouw. Meer dan 50 vertegenwoordigers uit de agrarische, academische en publieke sector waren aanwezig bij dit evenement in de City of London

Het VK en NL hebben een lange geschiedenis van samenwerking en het seminar beoogde op deze relatie verder te bouwen aangezien in beide landen boeren streven naar de productie van kwalitatief hoogwaardig producten op een natuurvriendelijke en klimaatslimme wijze.

Arie van der Greft van het Ministerie ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit presenteert het Nationaal Strategisch Plan van Nederland

Met als thema ‘Scaling up Regenerative Outcomes: Tackling the challenges to mobilise change’ focuste het seminar in twee-panel discussies op de kansen en uitdagingen voor het opschalen van regeneratieve landbouw en de rol van ketenpartijen. 
Aan de paneldiscussies namen deel eigenaar Djûke Smith van der Maat van boerderij Nieuw Slagmaat , Jake Freestone, farm manager van Overbury Estates, Arie van der Greft van het Ministerie ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), met een presentatie over het Nationaal Strategisch Plan van Nederland, eigenaar Charlie Curtis van Progressive Agricultural Services, themadirecteur Sustainable Food Systems Wouter-Jan Schouten van TIFN, en hoofd duurzaamheid Lucinda Langton van M&S Food.

Paneldiscussie over regeneratieve landbouwmethodes

Uit de discussies van de panels en met de zaal kwam naar voren dat ieder landbouwbedrijf unieke redenen heeft om regeneratieve methodes toe te passen en ook het belang van een hele waardeketenbenadering en van de uitwisseling van informatie, kennis en expertise. 

Een samenvatting van het seminar vindt u hier op de website van LEAF.

Wilt u meer weten? Neem contact op met het landbouwteam in Londen.